www.wimjongman.nl

(homepagina)

De identiteit van de zonsverduistering

()

Door Steven Sewell - 18 augustus 2017

Verbindingen van de Totale Zonsverduistering met Strong's getallen

Ik moet toegeven dat ik, toen ik naar deze zonsverduisteringsdatum en Strong's # coördinatie ging kijken, geloofde dat het een totale verspilling van tijd zou zijn en dat ik waarschijnlijk door de zijdeur zou afgaan. Ik had het mis.

Dus, ik wil je deze 7 zonsverduisteringen in het verleden laten zien in de jaren na 2000: 1,3,8,12,15,16 en het jaar 17, wat de verduistering is die op 21 augustus van dit jaar komt.

Dit zijn de datums van de in het verleden gepasseerde Totale Zonsverduisteringen (TZV) in relatie met de Strong's # getallen. Ze zijn berekend vanaf de verduisteringsdatum tot aan 21 september 2017.

Tot op heden zijn er in deze eeuw 11 TZV's geweest. De volgende analyse is gebaseerd op 7 van hen.

21 juni 2001 TZV tot 21-9-17 = 5937 dagen. Strong's # 5937 is alaz, wat betekent "jubelen". Om jubelend te worden, verheug je.

23 november 2003 TZV tot 21-9-17 = 5052 dagen. Strong's # 5052 is τελεσφορέω, wat betekent "ik breng tot volwassenheid." Van 5056/télos, "eind-voltrekking" en 5342/phérō, "overdragen") - naar behoren, tot voltooiing (rijping, voltooien), waarbij de 'eeuwige overdracht' van dit leven naar het hiernamaals wordt benadrukt.

1 augustus 2008 TZV tot 21-9-17 = 3339 dagen. Strong's # 3339 is μεταμορφόω, wat betekent "om te transformeren". 'Een metamorfose'. 'transformeer, transfigureer.' Vanaf 3326/meta, "verander na het zijn met" en 3445/morphóō, "veranderende vorm in overeenstemming met de innerlijke realiteit") - correct, getransformeerd zijn na het; verheerlijkt.

13 november 2012 TZV tot 21-9-17 = 1774 dagen. Strong's # 1774 is ἐνοικέω, wat betekent: "Ik woon in, ben gevestigd (stationair) in: ontmoet: ik woon in."

20 maart 2015 TZV tot 21-9-17 = 917 dagen. Strong's # 917 is βαρέως, wat betekent "zwaar, moeilijk", "oninteressant", "saai van gehoor." "Niet ontvankelijk."

9 maart 2016 TZV tot 21-9-17 = 196 dagen. Strong's # 196 is ἀκριβέστατος wat betekent "meest exact, precies, het meest nauwkeurig van alles." Strong's # 198 (9/23 Openb. 12 Teken calculatie) is ἀκριβόω, Betekenis: ik leer zorgvuldig, informeer met exactheid."

21 augustus 2017 TZV tot 21-9-17 = 31 dagen. Strong's # 31 is γγελία, wat betekent "een bericht, aankondiging, zaak aangekondigd."

Dus de volgende Strong's # relaties met deze zeven gepasseerde totale zonsverduisteringen die in deze eeuw voorkwamen, lezen progressief samengevoegd als volgt.

Verheug u (2001). Ik kom tot een voltooiing en volwassenheid (2003). Om te transformeren nadat je bent meegenomen (2008). Ik ben inwonend en gevestigd (2012). Zware moeilijkheid, ongeïnteresseerd, onopvallend hardnekkig (2015), meest exacte en precieze (2016) bericht of aankondiging (2017).

Ik heb een typefout/nummer gemaakt van deze fout creëerde. Ik zie dat de Strong's # 561 is "in de tegenwoordigheid van iets tegenovergestelde." Dus het zou dan lezen als:

Verheug u (2001). Ik kom tot een voltooiing en volwassenheid (2003) Om te transformeren nadat je bent meegenomen (2008), Ik ben inwonend en gevestigd (2012). Zware moeilijkheid, ongeïnteresseerd, onopvallend, hardnekkig (2015) Voor u in tegenwoordigheid tegenover in contrast (2016 ) bericht of aankondiging (2017).

Of om beknopt te zijn, leest het als een telegram.

Verheugen. Compleet. Transformatie, Ik woon in. Niet ontvankelijk. Exact. Bericht.

Natuurlijk wist ik dat dit niet echt zinvol of significant zou zijn zonder dat er een andere datum was gecontroleerd, dus ik deed dat met 23 september, de dag van het Openbaring 12-teken. Toen ik besloot om dit te doen, verwachtte ik dat het een gematigde, maar onverbiddelijke puinhoop zou zijn van dwaze woorden. .... Jongen was ik had het mis.

Door simpelweg twee dagen toe te voegen aan de berekeningen, met 23 september als de datum in plaats van 21 september, kreeg ik de volgende Strong's # relatie:

Donker (2001) Einde van het leven; Dood (2003) Bekering; Verandering van geest (2008) Ik stoor, veroorzaak problemen (2012) Valse Profeet (2015) Onderzoek zorgvuldig (2016) Kom nu (2017).

Dit waren 7 van de 11 verduisteringen. Laten we eens kijken naar de andere vier.

22 juli 2009
29 maart 2006
4 december 2002
11 juli 2010

22 juli 2009 tot 21 september 2017 = 2983 dagen. Strong's # 2983 is lambano, wat betekent "te ontvangen".

29 maart 2006 tot 21 september 2017 = 4194 dagen. Strong's # 4194 is een Romeinse naam "Pontios."

4 december 2002 tot 21 september 2017 = 5405 dagen. Strong's # 5405 is fenice wat "palmboom" betekent.

11 juli 2010 tot 21 september 2017 = 2629 dagen. Strong's # 2629 is katakapto, wat betekent "in stukken gesneden worden".

Dus alles samen, dus gezien alle 11 Totale Zonsverduisteringen, zou het zo worden gelezen in een progressieve volgorde:

Verheug oh Palm om te ontvangen. Ik breng Pontius tot voltooiing en volwassenheid. Om te transformeren, nadat je bij Mij bent geweest. Ik woon in en vestig mij. In stukken gesneden, Zware moeilijkheid. Ongeïnteresseerd en verveeld in horen. Meest exact en precies. Bericht van aankondiging.

Hoe leggen we dat uit? Nou... dat doen we niet. Ik vind het goed gedaan om het zichzelf te laten verklaren. Wat ik wil dat je hierover begrijpt, is dat de woorden niet worden vervaardigd of bedrieglijk zijn. Het zou wat gekletste onzin kunnen zijn, maar dat was het niet. Het spreekt eigenlijk over de tijd waarin we leven. En wordt geformuleerd door hemelse gebeurtenissen in de getallen van de hemel en betekenissen van woorden door een overheersende soevereine God ontworpen

Herinner je je nog wanneer Jezus met palmtakken werd verwelkomd? Herinner je de prefect van de Romeinse provincie Judea die Jezus heeft laten kruisigen? Pontius Pilatus? Het afgesneden worden als het lichaam niet volledig verenigd is met het hoofd? Of zou het kunnen wijzen op het feit dat we door vervolging of het mogelijke verlies van geliefden worden verdeeld? Of zelfs degenen zijn die in slaap zijn? Dat lijkt een zware moeilijkheid te zijn, maar onze levens in Christus in een wereld die onze Heer verwerpt, is elke dag van ons leven een zware beproeving.

Vanuit bijbels standpunt wordt een zonsverduistering bedoeld als een teken van God. In Genesis 1:14 verklaarde God dat dit het geval zou zijn. Het is een teken dat buiten de controle van de mens ligt, iets dat hij niet kan manipuleren. We kunnen ook niet de datum van deze gebeurtenissen manipuleren, en we kunnen ook geen Strong's #'s manipuleren of met een wiskunde spelen.

Wees bemoedigd. Wees gezegend.

Steven

Hemels Teken 2017.com

Via E-Mail, de website bevat waarschijnlijk Malware.