www.wimjongman.nl

(homepagina)

Soevereiniteit is de enige oplossing

3 februari 2017 - door Vic Rosenthal

( )

De synagoge in Amona, nadat de politie inbrak en activisten verwijderde die zich daarbinnen hadden gebarricadeerd. Bron: Arutz 7.

Hoop zal groeien uit deze moeilijke dag en we zullen na de afbraak van de Amona-huizen een nieuwe gemeenschap opbouwen. Uit de puinhopen van Amona bouwen we kinderspeelplaatsen in heel Judea en Samaria. Als gevolg van deze wettelijke verwijdering, zullen wij nieuwe regels opleggen in Judea en Samaria en alle gemeenschappen legaliseren. – Naftali Bennett

Houd jezelf niet voor de gek. Het was een nederlaag. De Arabieren en hun Joden-hatende Europese vrienden hebben ons hard getroffen. Ze speelden ons tegen elkaar uit, activeerden hun anti-zionistische bondgenoten onder ons en hebben ingespeeld op onze verdeeldheid en onze zwakheid en opnieuw de scènes georkestreerd van Joden die andere Joden uit hun huizen slepen in het land van Israël en vervolgens die huizen vernietigen. De politie was verantwoordelijk voor het verwijderen van de "kolonisten" – een verschrikkelijk woord - en het leger zal verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van de gebouwen en het land bulldozeren, en dus zal het moeilijk zijn om te vertellen dat er eens Joden woonden. Men vraagt zich af wie verantwoordelijk zal zijn voor het bestrooien van het land met zout.

[Editor: Een verwijzing naar het gebeuren dat, nadat de Tempel was afgebroken, het land werd bestrooid met zout om het onvruchtbaar te maken.]

De Knesset mag de "Regularisatiewet" aannemen, die zal toestaan dat andere gemeenschappen de vorderingen tegen hen kan afbetalen met geld, wat hen ervoor zal bewaren om evenzo te worden uitgewist, maar denkt u dat het Hooggerechtshof zal toestaan dat de wet blijft? Ditzelfde Hooggerechtshof, dat besloot dat de hele Gemeenschap moest worden afgebroken omdat een halve are van de 125 ares eigendom was van Arabieren - die het als gestolen goederen bezaten, dat hen werd gegeven door koning Hussein, deze zelfde rechtbank die op het laatste moment het compromis verwierp dat op zijn minst enige Amona-bewoners zich konden verplaatsen naar een nabijgelegen locatie, omdat de Arabieren ook op dat land vorderingen hadden.

Ik heb veel versies gehoord van wie hierin schuldig is. Het linkse Hooggerechtshof, dat een eindeloze compassie heeft voor Arabieren, maar niet voor de Joden? De regering-Netanyahu die "niet staat voor" de mensen van Amona? De door Europa gefinancierde NGO's met hun multi-miljoenen sjekel begrotingen, die dag en nacht het land beschuldigen, verzwakken en de-legitimeren? De Knesset die geen wet met tanden aanneemt om de stroom van geld te stoppen naar deze verraderlijke organisaties?

Er is een overvloed van schuld die rond gaat, maar het komt neer op een gebrek aan zionistische wil. Het is het resultaat van een niet uitoefening van soevereiniteit over Judea en Samaria, die aan ons werd gegeven zowel door God als door het Internationale recht (het echte volkenrecht, niet de valse argumenten van de Europeanen die Hitler de overwinning willen verlenen op de Joden die hij faalde te overwinnen in de jaren 1940).

Het is ons land, het behoort ons toe, aan het Joodse volk, de oorspronkelijke inheemse bewoners van het land van Israël, en niet tot de afstammelingen van Arabische migranten uit de 19e en 20e eeuw, die niet eens hun eigen taal hebben, godsdienst of cultuur (met uitzondering van de cultuur van moord en haat die is gegroeid omdat ze ons niet konden doden of verdrijven in 1948).

Als we deze waarheid niet erkennen, als we blijven meedoen met het gewennen van het Arabische verhaal waarin de geschiedenis ondersteboven is gekeerd, waarin wij de kolonialisten en de bezetters van hun land zijn, waarin er geen Joodse tempel in Jeruzalem heeft gestaan en waarin de oplossing voor ons was "om terug te gaan naar Europa", zoals de burgemeester van een Arabische dorpje in de buurt van Amona heeft voorgesteld, dan is er geen hoop meer voor het voortbestaan van een Joodse staat.

Het is niet mogelijk om een compromis te sluiten met een ideologie die zegt dat we hier geen plaats hebben, en die meer en meer zijn toevlucht neemt tot moord om het te bewijzen. En waarom zouden we? Als een gangster op de deur van uw huis klopt en zegt dat het hem toebehoort, bieden we hem dan de woonkamer aan als een compromis?

Mijnheer Bennett heeft wellicht iets achter de hand wat ik niet weet, maar er is meer nodig dan het passeren van een wet die het niet zal halen als de volgende zitting van het Hooggerechtshof het zal omdraaien. De echte oplossing is om te doen wat we moesten hebben gedaan in 1967, is het volledig in bezit nemen van al het land, dat ons toebehoort.

Bron: Sovereignty is the only solution | Abu Yehuda