www.wimjongman.nl

(homepagina)

Shalom iedereen!

Door Pastor Mark Biltz - april 2017

Pesach. Hoe snel de tijd vliegt. Er is zoveel aan de hand in de wereld dat het bijna adembenemend is. Dit jaar is het de 50e verjaardag dat Israël Jeruzalem heroverde en de 100e verjaardag van de Balfour Verklaring waarin staat dat Palestina (Israël) de plaats is voor de Joodse staat. En volgend jaar wordt het de 70e verjaardag van Israël als ​​natie. En we weten dat de nu volgende anderhalf jaar gevuld zal zijn met grote profetische betekenis.

Ik geloof dat de bloedmanen van 2014 en 2015 tekenen waren voor de volgende anderhalf jaar.

Verbazingwekkend is dat we ook in de komende augustus/septembermaand, ofwel Elul/Tishri, nog andere grote tekenen aan de hemel hebben, waarop ik wil ingaan. Er is een totale zonsverduistering de komende 21 augustus, welke zich in de hele Verenigde Staten voordoet en van Oregon tot aan South Carolina te zien zal zijn. Klik hier voor meer informatie...

Voordat ik op de betekenis inga, zal ik eerst wat achtergrond geven. Zonsverduisteringen zijn duidelijke tekenen van God volgens Genesis 1:1, waar categorisch wordt verklaart dat Hij ze creëerde voor een aanduiding op Zijn tijdklok. Dit geldt vooral wanneer ze optreden op belangrijke bijbelse datums; wat ook de reden is waarom we ons bewust moeten zijn van Gods tijdklok! Als er zich dan historisch belangrijke gebeurtenissen voordoen, bevestigt dit alleen maar het patroon! De zon verwijst naar de volken, en de maan naar Israël.

Ik wil je een aantal belangrijke patronen laten zien. Velen kennen het verhaal van Jona en Nineve uit de Bijbel, maar ze weten niet de historische achtergrond van de gebeurtenissen met betrekking tot wat er al was gebeurd en waarom de inwoners van Ninevé zo berouwvol waren. In 765 v. Chr. brak er een plaag uit in Ninevé, waardoor zelfs de koning niet in staat was om erop uit te gaan om oorlog voeren, zoals de gewoonte was. Dit werd gevolgd door een burgeroorlog, en dan nog eens de pest! Een archeologische vondst van spijkerschrift tabletten is gevonden in de 19e eeuw met de beschrijving van deze historische gebeurtenissen in Ninevé.

Een bekende verduistering die op de tabletten vermeld staat, is bekend als de Bur-Sagale-verduistering, iets wat is gecontroleerd door NASA, en heeft plaats gevonden op 15 juni 763 v. Chr. Het pad van die totale verduistering ging recht over Ninevé. God had de zon en de maan verklaard als tekenen, en de inwoners van Ninevé zagen nu de toorn van God over hen, een ​​paar maanden voordat Jona aankwam. Toen Jona aankwam waren ze rijp voor berouw! Dit was op de eerste dag van de maand Elloel, de maand van berouw op Gods tijdklok. Het was de eerste van Elloel toen Jona begon te profeteren, en dat 40 dagen lang.

Nu snel naar een volgende 21e augustus, maar dit keer in 1914. Vlak voor de zonsverduistering in augustus 1914 zien we gebeurtenissen zich voordoen, waarmee de Eerste Wereldoorlog zal gaan beginnen! Het pad van de totale zonsverduistering gaat over Oost-Europa en het Ottomaanse Rijk en het Midden-Oosten, met inbegrip van opnieuw Ninevé! Dit voorspelt de ondergang van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog en Gods hand die dit alles orkestreerde.

Verbazingwekkend was ook een totale zonsverduistering op 8 juni 1918 in de Verenigde Staten over de staat Washington tot Florida. Dit was net voor het einde van de Eerste Wereldoorlog in dat jaar. Dit pad is ongeveer gelijk aan de totale zonsverduistering die komt op 21 augustus 2017; en het was de laatste keer dat de totale verduistering de hele natie doorkruiste vanaf de Stille naar de Atlantische Oceaan!

Deze 21 augustus 2017 hebben we een totale zonsverduistering die over de Verenigde Staten gaat. Dit is opnieuw aan het begin van de maand van berouw, Elloel! Zou God ons hiermee een waarschuwing geven dat we ons moeten bekeren, zoals Ninevé, of zou er anders een oordeel op komst zijn naar de Verenigde Staten! De timing kon niet preciezer zijn! Ook vinden we dat er zeven jaar later nog een totale zonsverduistering is, die loopt van het zuiden naar het noordoosten in de Verenigde Staten, op 8 april 2024 met St. Louis als het middelpunt tussen de twee verduisteringen. 8 april is belangrijk omdat het dan 1 Nisan is, de dag van de toewijding van de tabernakel, toen God Zichzelf met Zijn heerlijkheid gaf voor de mensen door de komst naar de aarde. Het was ook de dag waarop Aarons twee zonen stierven, Nadab en Abihu.

We hebben dan nog een ander belangrijk teken, een maand na de zonsverduistering van dit jaar, tijdens de Dagen van Ontzag tussen Rosj Hashana en Jom Kippoer. Tussen Rosh Hashanah op de eerste Tishri en Yom Kippur op de tiende Tishri treedt er een hemelgebeurtenis op zoals beschreven in het boek Openbaring.

Openbaring 12:1,2. En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

De vrouw, bekleed met de zon is het sterrenbeeld Maagd en dat vertegenwoordigt het volk Israël. De 12 sterren vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. Interessant is dat het sterrenbeeld Leeuw, dat boven de Maagd staat, bestaat uit 9 sterren. De Leeuw vertegenwoordigt met name de stam van Juda. Het gebeurt alleen dit jaar tijdens de Dagen van Ontzag dat er drie planeten zullen toetreden tot het sterrenbeeld Leeuw, en dat er dan samen 12 sterren zijn! De Maagd zal worden bekleed met de zon en de maan zal onder haar voeten staan om dit teken tot in de exacte details te vervullen!

Zoals ik in mijn boek vermelde: "Bloedmanen ontcijferen de hemelse tekenen." Daarin noemde ik de totale maansverduisteringen tekenen van God door Zichzelf in de menselijke geschiedenis terug te plaatsen als een profetie die wordt vervuld als nooit tevoren. Ik denk dat ze tekenen zijn die erop wijzen om te kijken naar Israël als de gebeurtenissen zich ontvouwen op de 50e verjaardag van het herwinnen van Jeruzalem in 1967 en op de 70e verjaardag van hun geboorte als natie in het volgende jaar, in 2018. We zullen met grote verwachting moeten kijken naar wat dit allemaal zal betekenen als het zich ontvouwt in deze zomer/herfst! Dus de komende anderhalf jaar zullen er momenten van grote openbaringen zijn voor de mensen die een goed begrip hebben van wat je kunt aflezen op Gods tijdsklok!

Zegen!

Bericht via e-mail