www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Wij hebben het recht om de hoofden van onze kinderen te vergiftigen

door Bassam Tawil - 29 maart 2017

De Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas willen hun kinderen blijven leren dat het conflict met Israël niet over een tweestatenoplossing gaat, maar over de "bevrijding van Palestina, van de rivier tot aan de zee," wat de vernietiging van Israël betekent. Het doel is om de studenten te laten geloven dat Israël één grote nederzetting is die niet thuis hoort in het Midden-Oosten.

In een ironische ommekeer is de United Nations Relief and Works Agency voor Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA) nu het doel van intimidatie en bedreigingen door veel Palestijnen.

UNRWA is naar verluidt van plan om enkele wijzigingen aan te brengen in het studiepakket van de scholen op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. En de Palestijnen zijn hier nogal ongelukkig mee. Zij beweren dat UNRWA "bezweken is" voor de Israëlische druk om wijzigingen aan te brengen.

De voorgestelde wijzigingen zijn gebaseerd op het lekken aan de Palestijnen en dat ze niet zijn bevestigd door de UNRWA. De Palestijnen beweren dat ze over de plannen tot deze veranderingen hebben vernomen tijdens de vergaderingen met ambtenaren van de UNRWA.

Volgens de Palestijnen zijn de wijzigingen bedoeld voor het "uitroeien" van hun "nationale identiteit' en om hun "geschiedenis" en hun "strijd" tegen Israël te vervalsen.

De Palestijnen beweren dat ze in de nieuwe schoolboeken de kaart van het "historische Palestina" (inclusief Israël) hebben vervangen door foto's van een pompoen en een vogel. De huidige Palestijnse schoolboeken zijn vaak voorzien van kaarten met een "historisch Palestina" zonder Israël. Steden in Israël, zoals Haifa, Tiberias en Jaffa Ramle, worden aangeduid als "Palestijnse steden". De media van de Palestijnse Autoriteit (PA) verwijst ook naar deze steden als "Palestijnse steden binnen het land van 1948."

In een leerboek van de vierde klas beweren de Palestijnen dat UNRWA de kaart van Palestina vervangen heeft door een afbeelding van een traditionele Palestijnse vrouwenjurk.

De nieuwe schoolboeken hebben geen verwijzing naar steden in Israël. Ze vermelden alleen de steden op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zoals Nablus, Jenin, Gaza-stad, Jericho en Ramallah.

Niet verwonderlijk dat een herziening door de UNRWA de Palestijnen het vermoeden geeft dat Jeruzalem als zijnde de "hoofdstad van de staat Palestina" een Jeruzalem zal zijn als 'de heilige stad voor de Abrahamitische religies' wat niet goed zal vallen bij de Palestijnen. Daarnaast zijn ze boos omdat de UNRWA-schoolboeken geen melding meer maken van de Jordaan Vallei langs de grens tussen Israël en Jordanië.

Uit de controversiële schoolboeken zijn ook de foto's verwijderd van Israëlische soldaten die patrouilleren in de buurt van scholen, en ook de verwijzingen naar Palestijnse gevangenen die vast worden gehouden door Israël wegens terrorisme. Bovendien ontbreken in de nieuwe schoolboeken de eerdere verwijzingen naar de "Palestijnse Gevangenen Dag" - een jaarlijks terugkerend evenement, gemarkeerd door Palestijnen in solidariteit met deze gevangen terroristen.

De Palestijnen protesteren ook tegen de verwijdering van woorden als "bezetting" en "checkpoints" in de nieuwe schoolboeken.

Als dit het geval is, moesten de voorgestelde wijzigingen in de Palestijnse schoolboeken worden verwelkomd als een positieve ontwikkeling in de richting van een einde aan het anti-Israëlische ophitsen op de Palestijnse scholen, inclusief die welke behoren tot de UNRWA. In het licht van de wijdverbreide Palestijnse protesten en bedreigingen is het maar twijfelachtig of de UNRWA erin zal slagen om de voorgestelde correcties aan te brengen.

( )

Een meisjesschool die wordt beheerd door de United Nations Relief and Works Agency voor Palestijnse vluchtelingen. (Afbeeldingsbron: UNRWA)

Een recente studie over schoolboeken gebruikt door UNWRA-gerunde scholen bevond dat de teksten consequent Israël delegitimeren en demoniseren. De scholen doen niets aan het leren aan de Palestijnse kinderen om Israël te erkennen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Arnon Gross, die de boeken vertaalde, en Dr. Roni Shaked, beide uit het Harry Truman Research Institute aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem.

In de momenteel gebruikte boeken wordt het zionisme neergezet als een koloniale beweging die werd opgericht door Europese Joden om de Joden van over de hele wereld te verzamelen en ze naar Palestina te brengen. Geen melding wordt er gemaakt van de religieuze of historische verbinding van Joden met het Land Israël of Jeruzalem. In plaats daarvan leren de UNRWA schoolboeken dat Joodse heilige plaatsen zoals de Klaagmuur, Rachels graf en de grot van de patriarchen, islamitische heilige plaatsen zijn.

Niet verrassend, dat de wrede rivalen Hamas en de Palestijnse Autoriteit hun krachten hebben gebundeld in het dwarsbomen van UNRWA voor de geplande wijzigingen in de schoolboeken. Dit is een kwestie waarover deze twee corrupte regimes iets kunnen afspreken: het aanzetten van hun kinderen tegen Israël en het ontkennen van het bestaan ervan.

Ahmed Bahr, een hoge ambtenaar van Hamas in de Gazastrook, heeft gewaarschuwd dat een wijziging in het curriculum "schade zou toebrengen aan de geschiedenis en de nationale rechten van het Palestijnse volk, evenals aan hun verzet" tegen Israël. Voor de Hamas-officials betekent "verzet" terrorisme tegen Israël, met inbegrip van zelfmoordaanslagen en lancering van raketten op Israël.

Volgens de Hamas-official moeten UNRWA en de internationale gemeenschap begrijpen dat "de optie van verzet de enige en kortste manier is voor het herstel van Palestina en de bevrijding van het land."

Met andere woorden, Bahr wil verder gaan om de Palestijnse kinderen te onderwijzen om terroristische aanslagen te plegen, teneinde een vernietiging van Israël te bereiken en het te vervangen door een islamitisch rijk. In feite doet Hamas allang dit onderwijs in hun eigen scholen in de Gazastrook. Maar Hamas maakt het nu duidelijk zichtbaar, en ook dat UNRWA hen moet volgen in de scholen. Kinderen die leren in de scholen van dit VN-orgaan, moeten blijven leren dat Israël niets meer is dan een hersenspinsel.

De afgelopen paar dagen hebben de Palestijnen in de Gaza-strook laten zien de enscenering van een reeks van protesten tegen UNRWA. Ze waarschuwden het Agentschap voor het aanbrengen van deze wijzigingen, die juist gericht zijn op het "verstoren van de hoofden van de Palestijnse kinderen" omdat ze "niet voldoen aan de cultuur van de Palestijnse samenleving."

Hamas heeft UNRWA geweigerd om in haar scholen te laten leren over de Holocaust. Uit het oogpunt van Hamas streeft het VN-orgaan door het nemen van stappen in "het vergiftigen van de hoofden van onze kinderen die alleen Israël dienen". "UNRWA probeert de Israëlische misdaden tegen de Palestijnen te rechtvaardigen door het onderwijs van de zogenaamde Holocaust in het kader van de rechten van de mens in de UNRWA-gerunde scholen," zegt Hamas. Deze houding is verre van verrassend: ontkenning van de Holocaust was altijd al een integraal onderdeel van het Palestijnse en Arabische verhaal.

Het is gemakkelijk te zien waarom Hamas en andere extremistische Palestijnse groeperingen tegen de veranderende schoolboeken zijn, die het delegitimeren en demoniseren van Israël zouden tegengegaan. Moeilijker te begrijpen is dat de Palestijnse Autoriteit, waarvan president, Mahmoud Abbas zegt dat hij tegen een anti-Israël ophitsing is, ook opkwam tegen de door UNRWA geplande veranderingen.

Een verklaring, afgegeven door het Palestijnse Ministerie van Onderwijs in Ramallah, heeft gewaarschuwd dat het "strafmaatregelen" neemt tegen iedereen die probeert het wijzigen of knoeien in het studiepakket. "Elke poging tot een veranderen van het Palestijnse studiepakket zal worden beschouwd als een aanval op Palestina, vanwege de uitroeiing en het verdwijnen van onze nationale identiteit," waarschuwde het ministerie.

De taal die wordt gebruikt door de PA is opvallend gelijkwaardig aan die welke wordt gebruikt door Hamas bij het bedreigen van een organisatie die gedurende decennia miljoenen Palestijnen heeft geholpen om te overleven. De Palestijnen bijten in dit verband nogmaals in de hand die hen gevoed heeft. Vraag Koeweit en andere Golfstaten waarom ze miljarden dollars gaven aan Palestijnen voordat die Saddam Husseins invasie van Koeweit ondersteunden.

In zijn ontmoeting met de Amerikaanse President Donald Trump in Washington medio april, verwachtte hij van Abbas dat hij zijn inzet zou vernieuwen voor de bestrijding van het anti-Israëlische ophitsen, volgens de topambtenaren van de PA in Ramallah. Men vraagt zich af hoe Abbas verantwoording zal afleggen voor de PA-bedreigingen tegen UNRWA met betrekking tot deze schoolboeken.

De PA, net als Hamas, is van plan om door te gaan met het indoctrineren van hun kinderen door middel van giftige schoolboeken die de Joden als boze bewoners en landdieven uitbeelden, die "racistische muren" bouwen en huizen slopen zonder reden. Zij willen ook de kinderen blijven onderwijzen dat het conflict met Israël nog niet voorbij is met een tweestatenoplossing, maar dat ze de "bevrijding van Palestina willen, van de rivier tot de zee," wat een vernietiging van Israël betekent. Het doel is om de studenten te doen geloven dat Israël één grote "nederzetting" is, die niet thuishoort in het Midden-Oosten.

Bovendien willen ze samen met Hamas, Abbas en zijn PA door blijven gaan om de Palestijnse kinderen met het idee te indoctrineren dat ze moeten kijken naar terroristen als hun rolmodel in het doden van Joden. Het kan verhelderend zijn voor het gesprek tussen Trump en Abbas als ze zijn geïnformeerd met deze ongemakkelijk feiten.

Bassam Tawil is een Arabische geleerde, gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: We Have the Right to Poison the Minds of our Children