www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëlische gelovigen reageren op Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad

Kehila Nieuws Israël - 10 december 2017

( )

Jeruzalem

Op 6 december werd de Verenigde Staten, in een sterke en ongekende stap, de eerste natie die Jeruzalem erkent als Israëls hoofdstad.

Na de historische aankondiging van de Amerikaanse President, Donald Trump, heeft KNI gelovigen uit het hele land gevraagd naar hun vooruitzichten op dit besluit en de gevolgen daarvan voor hun toekomst als burgers van Israël.

Baruch Maoz, The Maoz Web:

"De juiste stap op het verkeerde moment."

Jamie Cowen, advocaat:

"De veronderstelling van President Trump dat een formele erkenning van Jeruzalem de vredesonderhandelingen kan starten tussen Israël en de Palestijnen is volstrekt belachelijk. ... Wat echter dreigt te gebeuren, is een verzwakking van de betrekkingen tussen Israël en een aantal van de 'gematigde' Arabische landen. ... De Arabische straat zal waarschijnlijk meevoelen met hun Palestijnse broeders en het voor de Arabische regeringen bijna onmogelijk maken om betrekkingen met Israël te onderhouden."

"Naar mijn mening is het versterken van Israëls defensie nodig om haar te helpen om vrede te stichten met haar buren, waaronder de Palestijnen, wat een veel betere manier is om Israël te steunen dan een proclamatie over Jeruzalem. Dat gezegd hebbende, Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en alle naties zouden het gewoon moeten accepteren."

Asher Intrater, Ahavat Yeshua:

Wat denk je van de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël? "Zeer goed."

Wat voorspelt dit voor de nabije toekomst? "Een duidelijker partnerschap tussen Israël en de VS; een teken dat Jeruzalem het centrum wordt van spirituele aandacht voor iedereen in de wereld."

Bent u bezorgd over geweld? "Nee, ik denk dat het in een paar weken over is. Doordat de president van de VS nu een duidelijker standpunt inneemt, is er eigenlijk een betere kans voor vrede op de lange termijn, hoewel een definitieve vrede niet gebeuren zal totdat Jesjoea weerkomt."

Cookie Schwaeber-Issan, Makor HaTikvah:

"Erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël was een moedige daad, waartoe geen eerdere Amerikaanse president de moed of de overtuiging had om te doen. Voor ons die hier wonen, is het een zegen, en dat betekent dat de president een zegen wacht. Aan de andere kant is dit de vervulling van Zacharia 12:3 ("op die dag zal Ik Jeruzalem maken tot een zware steen voor alle volkeren"). Jeruzalem is een zware steen voor degenen die niet geloven dat het zou moeten worden erkend als Israëls hoofdstad. Het is ook een ongewenste en slechte zet voor degenen die geloven dat deze erkenning een oneerlijke draai geeft. En tot slot, voor degenen die zich inzetten voor de vernietiging van Israël, is het ondenkbaar en afschuwelijk. De grappige parallel is dat het bijna precies in elkaar zit zoals Trump er tegenaan kijkt. De helft van alle Amerikanen zijn dankbaar voor zijn presidentschap en de andere helft is tegen hem, dus misschien is het passend dat hij degene is die tenslotte de publieke verklaring deed!"

Joe Finkelstein, Hasdey Yeshua:

"Ik denk dat ik begon als een 'twijfelende Thomas', terwijl ik alle druk overwoog die de President kreeg van het State Department, de internationale leiders, de pers, enz.. Onnodig te zeggen dat ik blij ben dat President Trump de moed en standvastigheid had om dat te doen van wat eerdere presidenten weigerden te doen tijdens hun presidentschap. Mijn gebed is dat de Heer hem beschermen en zegenen zal met buitengewone wijsheid in de komende dagen en dat Hij een machtige zegen geven zal aan onze natie Israël."

Howard Bass, Nachalat Yeshua:

"Ik zou in ieder geval willen dat de Verenigde Staten Jeruzalem zou erkennen als liggend in Israël, en zelfs als haar hoofdstad. Als zij om pragmatische redenen ervoor kiezen hun ambassades en personeel daar niet te vestigen, kan ik dat accepteren. Het lijdt geen twijfel dat het TERUG verplaatsen naar Jeruzalem - sinds alle naties rond 1980 zijn uitgeweken - een storm zal opwekken. De Schriften zeggen wel dat alle naties tegen Jeruzalem zullen opkomen, dus er moet iets gebeuren om hen zover te brengen."

Claude Ezagouri, Morgenster Fellowship:

"Jeruzalem is Bijbels uitgeroepen als de stad van de Grote Koning. Nu zulln natuurlijk velen zeggen dat hij de Koning van de hele wereld is, en Hij dus niet de Koning van een enkele natie kan zijn. Echter, God stond de inscripties toe aan het kruis: "de Koning van de Joden." Hij is de Koning van zijn volk, het volk van Israël, voor de zegen van de naties. De hele zaak hangt er daarom van af of wij het eens zijn dat de staat Israël door God voorbestemd is volgens Jes. 66:7-9 of niet. Deze drie elementen kunnen niet los worden gezien: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning, Jesjoea de Koning van de Joden, en Israël als een Joodse staat. Zo ja, dan is het duidelijk dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Het is allemaal een kwestie van de Bijbel als Gods woord voor waar houden, of niet."

Dan Sered, Jews for Jesus:

"Jeruzalem is al sinds de oprichting van de staat Israëls hoofdstad. Ik ben blij dat de VS het nu officieel heeft erkend, hoewel onze validatie niet afkomstig is van mensen. De Bijbel is onze autoriteit en daarin wordt Jeruzalem duidelijk aangegeven als Gods gekozen stad. ... De enige hoop voor de vrede voor het Midden-Oosten komt met de Vorst des Vredes, Jesjoea, de Messias, die over de stad Jeruzalem huilde. Hij verlangde haar te verzamelen voor zichzelf. Vandaag hebben de burgers van deze stad, en van Israël, het hard nodig dat de Messias zal regeren in hun leven."

Tsjaad Holland, King of Kings Ministries:

"De uitdaging zal moeten worden afgewacht om te zien of (Trump) wel of niet herkozen wordt. Als hij wordt herkozen, dan zouden we opgewonden kunnen worden om te zien of de ambassade naar Jeruzalem wordt gebracht. Als hij niet wordt herkozen en een potentiële oppositiekandidaat dan President wordt, dan is mijn verwachtingen veel lager dat de ambassade uiteindelijk zal worden verplaatst. De VS heeft al enige tijd in zijn boeken staan dat men de ambassade naar Jeruzalem kan verplaatsen, maar de Amerikaanse leiders zijn terughoudend geweest, om geen extra onrust te veroorzaken tussen Israël en de Palestijnse leiders."

"Aangezien dit begrip er reeds jarenlang is, men moet zich afvragen wat President Trumps motief zou zijn om dit te doen. Aangezien Jeruzalem reeds de hoofdstad van Israël is, en aangezien de Amerikaanse ambassade al heeft bewezen dat het kan functioneren vanaf een andere locatie, moet zijn motief iets anders zijn."

Ron Cantor, van Messias Mandate:

"Ik heb gedurende de dag gehoord van linkse congresleden en wereldleiders dat dit aanzienlijk pijn zal doen aan het 'vredesproces'. WELK VREDESPROCES?!? De Palestijnen zijn bezig met de vorming van een regering van nationale eenheid met de Hamas-terroristen. Ze zullen Israël niet erkennen als een Joodse staat... Je kunt geen schade aanrichten aan iets dat niet bestaat. ... Kortom, voor diegenen onder u die zijn gealarmeerd door de nieuwsberichten en de reacties van over de hele wereld, schraap wat moed bijeen. We zijn dichterbij dan we er eerder waren."

Shira Sorko-Ram, Maoz Ministeries:

"Ten eerste voelde ik een enorme opluchting – niet alleen voor Israël, maar ook voor de VS. Ik geloof dat God Trump zal zegenen voor deze daad... Ten tweede was het duidelijk dat we een historische dag hebben ervaren die in de geschiedenisboeken zal komen. Trump zal altijd herinnerd worden voor het verklaren van de 3000-jaar-oude stad van Jeruzalem als de hoofdstad van de Joodse staat."
"Ik leefde toen Israël een staat werd, (in feite hoorde ik het nieuws op de radio op 8-jarige leeftijd!). Vervolgens leefde ik om te zien hoe Jeruzalem en Judea en Samaria terugkwamen in de handen van de rechtmatige eigenaren in 1967. En nu ben ik er getuige van dat Jeruzalem wordt erkend door de Amerikaanse president. Eén ding ben ik zeker van: het waren de Amerikaanse evangelicals die Trump geadviseerd en aangemoedigd hebben om deze sprong te maken, die geen enkele andere president durfde te doen. "

Jürgen Bühler, International Christian Embassy Jerusalem:

"Dit is een langverwachte stap die teruggaat naar de kern van de historische nationale identiteit van het Joodse volk. Jeruzalem heeft grote historische en religieuze betekenis voor miljarden gelovige mensen over de hele wereld, en als christenen moeten wij erkennen dat het allemaal begon met het Joodse volk en hun diepe spirituele gehechtheid aan deze stad. ... Zeker, het is tijd om de geheel onverdiende diplomatieke afwijzing van Jeruzalem te beëindigen."

Ray en Sharon Sanders, christelijke vrienden van Israël:

"De wereld heeft nog een ander belangrijk teken om gewoon te ervaren en wat relevant is voor Gods profetische woord. Hij is actief om zijn beloften aan Israël te vervullen en Jeruzalem voor te bereiden op haar toekomstige rol in de verlossing van de wereld."

Harvey Blatt, Jeruzalem inwoner:

"Wij denken dat het tijd werd. Er is niet zoiets als 'het Palestijnse volk'. Ze zijn uitgevonden na het verliezen van de oorlog van 1967. En om redenen die mij onduidelijk zijn, aanvaardt de wereld hun uitvinding. Ze zijn gewoon Arabieren die aan de westkant van de rivier de Jordaan leefden in 1967. Ze zijn bijvoorbeeld geen aparte etnische groep met literatuur, cultuur en achtergrond, in tegenstelling tot bijv. de Koerden of de Armeniërs. Zij hebben niet meer recht op een afzonderlijk land dan andere mensen."

Midge Blatt, Jeruzalem inwoner:

"Ik ben zo blij te horen dat de President Trump eindelijk erkent wat bijna elke levende Jood en christen al zo lang bekend is. Jeruzalem is de hoofdstad van de Joodse staat Israël. aan hen gegeven door de Almachtige God zelf."

"Katie", Jeruzalem inwoner:

"Na 20 jaar wonen in Jeruzalem, en vooruitlopend op deze aankondiging van de officiële erkenning door de Verenigde Staten als Israëls hoofdstad, bracht mij dit wel enige schroom: zal er meer geweld komen? Echter, zodra de aankondiging werd gedaan, voelde ik vreugde als het juiste om te doen. Interessant is dat er 70 jaar en zeven dagen over werd gedaan sinds de resolutie van de VN waarin Israël werd gemaakt. Ook dat was het juiste ding om te doen."

Anoniem

"Ik voel me erg teleurgesteld als ik denk aan de komende tijd. Het aankondigen van de ambassade-verplaatsing naar Jeruzalem en daarmee het "vastleggen" van een verklaring over de status-quo die nog steeds niet in een vredesakkoord is afgerond, moet het voor veel Palestijnen (christen- en moslims) klinken alsof de president hen in de steek laat en elke hoop verplettert die ze op hun heilige stad hebben. Het geweld is al begonnen met botsingen tussen demonstranten en soldaten; raketten werden afgevuurd uit Gaza en er waren vergeldingsstakingen. Ik vrees dat dit meer bloedvergieten en doden zal veroorzaken, vanwege een lege daad van bravour door een man die ter plaatse niet te maken krijgt met de gevolgen van zijn daden."

Bron: Israeli believers react to US recognition of Jerusalem as capital