www.wimjongman.nl

(homepagina)

Profetie van bijbelse proportie.

De Dode Zee-bronnen brengen nieuw leven voort en voeden de nieuwe stammen Israël - door mijzelf, boodschapper Gwendolen Song.

Hallo vrienden, tijdens de avonduren van 1 oktober 2017 sprak de Heer der hemelscharen tot mij terwijl ik op weg was naar zijn geliefde Jeruzalem. Hij had mij gevraagd om terug te keren naar Israël en deze profetie uit te spreken langs de oevers van de Dode Zee, dus lopen vandaag mijn echtgenoot en ik langs de oevers van de Dode Zee in het land van Jordanië en fotograferen het dorre dorstige land waar maar weinig leven kan bestaan na de vernietiging van Sodom en Gomorra, toen het gevuld was met leven, net als het land van Egypte, en het rijk was van levende bronnen.

De Heer zegt dat de Dode Zee tijdens de heerschappij in het duizendjarig rijk tot leven zal komen, waardoor allerlei nieuwe levende wezens de Heer zullen lofprijzen, die nooit eerder bekend of geïdentificeerd waren. Hij sprak met mij en heeft Hij met mij gedeeld dat Hij nieuwe soorten vis en waterleven, specifiek voor dit water, zou scheppen en Hij heeft ook met mij gedeeld dat er grote reservoirs van bronwater onder deze regio zitten, die zullen uitbarsten als de geboortepijnen van zijn wederkomst in volle gang zijn. En deze geboortepijnen zullen veel vooruitgang brengen, zegt de Heer die deze geboortepijnen brengt met de grootste aardbevingen die deze regio ooit heeft gekend terwijl de aarde wankelt als een dronkaard.

Het is op dit moment dat de bronnen onder de aarde hier fris water in een nieuw gebied zal brengen, en alle dood en verval dat ooit begon in dit Dode Zee-gebied, en het beheerste sinds de vernietiging van Sodom en Gomorra, zal worden uitgewist, en een nieuw tijdperk zal dit land overwinnen.
Prijs de Heer, dit gebied zal door dit levende water goed gevoed worden. De oogst zal ongeëvenaard zijn voor de stammen van Israël en zij zullen de meest overvloedige oogst hebben in dit gebied en in staat zijn om hun eerste vruchten naar de Tabernakel van de Heer te brengen, eenmaal per jaar bij de viering van zijn eindeloze goedheid en genade.

Zelfs het ruwe rioolwater die uit de Jordaan rivier kruipt, zal geen vriend meer zijn. De Heer Jezus Christus, Hij zal zijn machtige Jordaanrivier alleen met deze verse wateren uitspoelen. Mensen zullen vanuit de hele wereld reizen om deze wonderbaarlijke beweging te zien uit de hand van God en zij zullen in zijn geliefde Jordaan rivier gedoopt blijven worden.

Het tweede ding dat ik in deze profetie wil noemen, is dat er een nieuwe generatie Israëliërs zal zijn; een generatie die een zegen zal zijn, waar de wegen van de Joden en de heidenen zich zullen samenvoegen.
De Heer gaat een aantal van de tradities van de Joden wegnemen, zoals hun conservatieve kleding en de bedekking van het hoofd, aangebracht gedurende de aanbidding en ze combineren met sommige uit de tradities van de heidenen, zoals voetwassing en babyopdragen, gewoon om een ​​paar te noemen. Zo zal de Heer de Joden en de heidenen helpen hun tradities samen te brengen, wat de woorden van de apostel Paulus tot vervulling zal brengen waar de takken van de wilde olijfboom worden geënt in een cultuur van de edele olijfboom, wat u in het boek Romeinen hoofdstuk 11 kunt lezen.

Prijs de Heer, zoals u kunt zien, vrienden, liggen er prachtige dagen in het vooruitzicht voor de natie van Israël als de Heer Jezus wet en orde brengt over de hele aarde aan zijn geliefde mensen, en hen zal helpen om samen te gaan in het Duizendjarig rijk. Amen. Goed, zo, dus tot de volgende keer, laten we allemaal in heiligheid blijven wandelen en in volledig berouw, tot de komst van de Heer, omdat Hij een goede God is. En Hij is een ernstig God. Zo laten we allemaal ons kleden in heiligheid en ons voorbereiden en groeien in ons lot tot nieuwere niveaus, meer dan ooit, vrienden, totdat de Messias komt. Hij komt eraan en Hij komt voor een volk dat apart is gezet voor zijn glorie. Amen

Bron: Prophecy of the Dead Sea - YouTube