www.wimjongman.nl

(homepagina)

De paus, vrede en islamitische fundamentalisten

door A.Z. Mohamed - 1 oktober 2017

Islamitische terroristen in Egypte bliezen Koptische kerken op en doodden tientallen onschuldige mensen op Palmzondag. En Saoedi-Arabië, dat de Moslim Wereld Liga (MWL) financiert en beheerst, is de wereldwijde leverancier van het extremistische Wahabisme. En wat nog belangrijker is, het geeft een signaal af aan vervolgde christenen en gematigde moslims, dat zij werkelijk niemand meer hebben om zich tot te wenden. In zijn poging om de moslims te kalmeren, bemoedigde vervolgens de paus feitelijk de 'brandstichters" en niet de "brandweerlieden".

Na een bezoek aan het Vaticaan op 20 september door een delegatie van de Moslim Wereld Liga (MWL), heeft een internationale NGO, gevestigd in en gefinancierd door Saoedi-Arabië, Paus Franciscus geprezen voor zijn gedane verklaringen bij de afwijzing van de koppeling tussen islam en geweld. Tijdens hun "historische ontmoeting" hebben de secretaris-generaal van de MWL, Mohammed Abdul-Kareem Al-Issa, en de Paus hun geschenken uitgewisseld, en naar verluidt een samenwerking bezworen "op alle beleidsterreinen voor het bereiken van de gemeenschappelijke doelstellingen, met name het verhogen van de verspreiding van vrede en harmonie."

De volgende dag kwamen de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en het WML bijeen voor een "informele vergadering, gedurende welke dit werd herhaald:

"

De twee groepen kwamen vervolgens overeen om een gezamenlijk permanent comité op te richten voor deze kwesties "in de nabije toekomst".

Soortgelijke gevoelens werden naar voren gebracht door de leiders in Caïro van de al-Azhar Universiteit - 's werelds toonaangevende islamitische centrum van onderwijs voor soennitische moslims - welke op haar Internationale Vredes Conferentie in april, nadat Paus Franciscus een oproep deed en het publiek hem daarvoor veel applaus toekende. Volgens een verantwoording in het Nationale Katholieke Register leek het "waarschijnlijk om te voorkomen dat zijn moslim-leden beledigd raakten, die Jezus alleen als een profeet zien, zo leek [Paus Franciscus] opzettelijk een expliciete vermelding van de naam van de Heer weggelaten, en richtte zich liever meer in het algemeen op "God' en de 'Absolute' ".

Het verslag ging verder met de "kernpunten" samen te vatten uit de toespraak van de paus, waaronder:

"Ondanks de behoefte aan de Absolute, moeten wij elke 'verabsolutering' verwerpen die geweld zou rechtvaardigen en een 'ontkenning is van elke authentieke religieuze uitdrukking'."

"Religie is niet bedoeld om alleen kwaad te ontmaskeren, maar ook voor de bevordering van vrede, misschien vandaag 'meer dan ooit', maar zonder het 'geven van vormen in een gemakkelijk syncretisme' maar [in plaats daarvan] te 'bidden voor elkaar'."

"Het is een tijd van weinig of geen gebruik maken om onze stem verheffen en om wapens te vinden voor onze bescherming: wat vandaag nodig is zijn de vredestichters, niet de veroorzakers van conflicten; brandweerlieden en niet de brandstichters; predikers van verzoening en niet de aanstichters van vernietiging."

Door de paus te bedanken voor zijn "verdediging van de islam tegen de beschuldiging van geweld en terrorisme," zei de Groot Imam van de Al-Azhar, Sheikh Ahmed Muhammad al-Tayyib, in zijn toespraak dat de mensheid de waarde van vrede, rechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten moet "benadrukken, ongeacht de godsdienst, kleur, ras of taal." Hij voegde eraan toe:

"We willen het imago van de religies met daaraan gehecht de valse concepten, misverstanden, praktijken en valse religiositeit, bevrijden. Deze kwalen jagen de conflicten op in het verspreiden van haat en aanzetten tot geweld... We moeten niet de religie verantwoordelijk houden voor de misdaden van een kleine groep van aanhangers."

De twee gelijkluidende berichten bij elke gelegenheid - Al-Azhar in Caïro en het Vaticaan in Rome - zijn als hetzelfde: dat religie een vaartuig is waarmee vrede kan worden bereikt, en dat de islam niet meer gewelddadig is dan het christendom.

Dit is niet alleen maar ironisch, aangezien minder dan drie weken eerder in Egypte islamitische terroristen Koptische kerken hebben opgeblazen en in Saoedi-Arabië tientallen onschuldige mensen hebben gedood op Palmzondag, welk land de MWL financiert en huisvest, en tevens de wereldwijde leverancier is van het extremistische Wahabisme. Wat nog belangrijker is, is dat het een signaal is aan de vervolgde christenen en de gematigde moslims dat zij werkelijk niemand hebben om zich naartoe te wenden.

Als het passend is voor het hoofd van de Katholieke Kerk om vrede en coëxistentie te begroeten, terwijl hij opstaat tegen intolerantie, is het erger dan zinloos als hij dat doet, terwijl hij onderwijl banden smeed met een dergelijk soort van extremisten die hij beweert aan de kaak te willen stellen. In zijn poging om de moslims te kalmeren, moedigt de paus vervolgens eigenlijk de 'brandstichters" aan en niet de "brandweer".

( )

Paus Franciscus spreekt met sjeik Ahmed el-Tayyib, Grand Imam van de al-Azhar Universiteit van Caïro in het Vaticaan op 23 mei 2016. (Afbeeldingsbron: RT video screenshot)

De paus is misschien niet op de hoogte van de aard van de MWL en het Al-Azhar. Als dat waar is, dan is hier een korte beschrijving van beide:

De Moslim Wereld Liga, opgericht in 1962 en gevestigd in Mekka, omschrijft zichzelf als volgt:

"De Muslim World League is een internationale niet-gouvernementele islamitische organisatie, gevestigd in de heilige stad Mekka. Het doel is om de ware boodschap van de islam te verduidelijken. Het is betrokken bij het doorgeven van de godsdienst van de islam, het verhelderen van haar principes en leerstellingen, het weerleggen van verdachte en valse aantijgingen tegen de religie. De League streeft er ook naar om mensen te overtuigen zich te houden aan de geboden van hun Heer, en verboden daden te voorkomen. ... De League, die gebruik maakt van alle middelen die niet afwijken van de Sharia (islamitische wetgeving) ter bevordering van de doelstellingen, is wel-bekend voor het weigeren van alle gewelddaden en het bevorderen van de dialoog met de mensen van andere culturen. ... de verantwoordelijken voor de MWL willen streven naar een kenmerk van de islam die aan de voorschriften voldoet van God (Allah) en de traditie van de profeet Mohammad. "

Volgens het David Horowitz Freedom Center, een website voor het ontdekken van netwerken:

"MWL heeft een lange geschiedenis van banden met, en financiële steun voor islamitische extremisten, terroristische agenten en terroristische organisaties zoals Hamas, de Groep van Abu Sayyaf, al-Ittihaad al-Islami, het Moro Islamitische Liberation Front, Jemaat-al-Islamiyya en Al-Qaeda... MWL heeft vaak een platform verstrekt voor hatelijke opruiende retoriek gericht tegen de Joden en de staat Israël."

Al-Azhar is ook een feitelijk trainingskamp voor extremisme, volgens een rapport in American Thinker. In een recent artikel schrijft Cynthia Farahat - auteur en medewerker aan het Midden-Oosten Forum - dat het de plek is "waar veel van 's werelds meest meedogenloze terroristen hun formele religieuze opleiding ontvangen."

Dit, zo zegt zij, "is te verwachten, gelet op de aard van het materiaal dat er geleerd wordt [en het feit dat het zo is geweest] en het officieus gecontroleerd wordt door de Moslimbroederschap al decennia lang." Ze toont de vele voorbeelden van het islamitisch centrum met haar curriculum en leer - geopenbaard in een onderzoeksrapport van 2015 o.l.v. van de Egyptische krant El-Youn el-Sabi - waaronder een boek voor middelbare scholieren die het kannibalisme bevordert. "Elke Moslim kan een afvallige vermoorden en hem opeten, alsook ongelovige krijgers doden, zelfs als zij jong zijn of een vrouw, dan kunnen ze ook worden gegeten, omdat zij geen bescherming hebben," zo is een passage in het boek.

Het Egyptische verslag citeert ook hetzelfde boek met deze vermelding:

"Voor het behoud van zichzelf, vanwege het kwaad van een ongelovige, kan elke moslim hun ogen uitsteken, hun handen en benen verminken of een arm of been breken."

Een ander boek leert:

"Elke moslim is het toegestaan om een overspelige, een krijger of een [moslim] die het gebed mist te doden, zelfs zonder de toestemming van de imam [uitspraak]."

Farahat noemt vervolgens een aantal zaken op van "'s werelds wreedste islamisten [die] werken voor of afgestudeerd zijn aan de al-Azhar." Bijvoorbeeld, de Boko Haram leider Abubakar Shekau is bijvoorbeeld een afgestudeerde, en de eerste leider van al-Qaeda, de late Abdulla Azzam, studeerde daar, evenals Abu Osama al-Masri, de waarschijnlijke bedenker van de Russische vliegtuigcrash boven de Sinaï in 2015. Osama Bin Ladens mentor, Omar Abdel Rahman (de "blinde sjeik"), een leider van de internationale tak van al-Qaeda, was een geleerde van deze instelling.

Al-Azhar is zo nauw verbonden met fundamentalisme en geweld, en zij vertelt, dat publieke figuren en academici in Egypte de regering van President Abdel Fattah el Sisi hebben opgeroepen om het Al-Azhar aan te wijzen als een terroristische organisatie.

Als Paus Franciscus vrede wil maken en lid worden van de interreligieuze coalities tegen het gevaarlijke fundamentalisme, dan moet hij ophouden met zijn zegen te geven aan islamitische groepen die de politieke islam uitvoeren in zijn meest destructieve vorm.

A.Z. Mohamed is een moslim, geboren en getogen in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Pope, Peace and Islamic Fundamentalists