www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het "Joodse probleem" van de Palestijnen

door Bassam Tawil - 13 september 2017

Volgens de Palestijnen lijken de twee Amerikaanse gezanten volledig te hebben ingestemd met de posities van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in plaats van de belangen van de VS. Waarom? Omdat zij Joden zijn, en als zodanig ligt hun loyaliteit bij Israël, vóór de Verenigde Staten.

De Palestijnen houden niet van de gezanten van de Amerikaanse President Donald Trump naar het Midden-Oosten. Waarom? Het antwoord maakt het oogverblindend duidelijk: omdat ze Joden zijn.

In Palestijns perspectief zijn alle drie gezanten - Jared Kushner, Jason Greenblatt en de ambassadeur in Israël, David Friedman - geen eerlijke bemiddelaars of vertegenwoordigers van de Amerikaanse belangen, omdat als Joden, volgens de Palestijnen, hun trouw aan Israël de loyaliteit aan de Verenigde Staten overtreft.

Klinkt dat als antisemitisme? Ja, dat doet het, en dergelijke veronderstellingen geven ook bewijzen aan de Palestijnse vooroordelen en misvattingen. De Palestijnen nemen het als iets vanzelfsprekends aan dat elke Jood die tewerkgesteld is in de regering van de VS of in andere regeringen over de hele wereld, moet worden behandeld met achterdocht en wantrouwen.

Bovendien aarzelen de Palestijnen dan ook niet om deze zienswijze uit te dragen.

Neem bijvoorbeeld het recente Palestijnse tumult over de verklaringen van Friedman in een interview met de Israëlische dagelijkse krant de Jerusalem Post.

In het zinsdeel waarin Friedman iets zei tijdens het interview, heeft dat een sterke veroordeling gekregen van de Palestijnen en van sommige andere Arabieren. Volgens de Jerusalem Post:: "Links, zo legde hij uit, wordt afgebeeld als zou het geloven dat alleen als de 'vermeende bezetting' zou eindigen, Israël een betere samenleving zou worden."

Het was precies dat gebruik van de term "vermeende bezetting", die de Palestijnen een lastercampagne deed lanceren tegen Friedman, die verwijzingen bevatte naar het in wezen van zijn Jood-zijn en aanhanger van Israël. Dit is voor zover het de Palestijnen betreft genoeg om hem te diskwalificeren als ambassadeur in Israël, of om een rol te spelen hoe dan ook als een eerlijke en rechtvaardige bemiddelaar in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Een politieke analist die in nauw contact staat met de leiding van de Palestijnse Autoriteit (PA) in Ramallah riep op om Friedman helemaal uit zijn baan te zetten.

In een commentaar op het interview met de Amerikaanse ambassadeur schreef de Palestijnse politieke analist Omar Hilmi Al-Ghoul: "David Friedman staat bekend bij het Palestijnse volk en leiderschap als een lelijke zionistische koloniaal die afkeer wekt." Al-Ghoul verzoekt President Trump om zijn ambassadeur in Israël terug te roepen en Buitenlandse Zaken te instrueren om te gaan zoeken naar een plaatsvervanger. Hij zei dat de Palestijnen "het recht hebben" om te vragen elke ambassadeur of gezant te laten verwijderen die de "diplomatieke protocollen overtreedt."

De mening van de politieke analist weerspiegelt de visie van veel hoge ambtenaren in de Palestijnse Autoriteit. Deze ambtenaren zijn echter terughoudend om hun standpunten in het openbaar te uitten, uit angst dat deze openbaarmaking door hen een crisis met de regering van de VS zal veroorzaken en de geldstroom laten eindigen die de VS in de PA pompt. In privé hebben verschillende Palestijnse functionarissen in Ramallah al uiting gegeven aan hun bezorgdheid en boosheid over President Trumps keuze van Joden als zijn top-adviseurs en gezanten in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Ditmaal kon de Palestijnse Autoriteit haar verontwaardiging niet bedwingen door het gebruik van de uitdrukking "vermeende bezetting" van de Amerikaanse ambassadeur. Met het verlaten van het officiële beleid van de PA om geen persoonlijke aanvallen te lanceren op President Trump en zijn vertegenwoordigers, heeft het Ministerie Buitenlandse Zaken van de PA de VS aangevallen voor het "witwassen van de term 'vermeende bezetting' en het bedekken van de [Israelische] schendingen en misdaden tegen de Palestijnen."

Het ministerie hekelde ook Friedman voor het bijwonen van een bruiloft in een Joodse nederzetting op de Westelijke Jordaanoever afgelopen mei, en voor de deelname aan Israëlische vieringen bij de 50e herdenkingsdag van de hereniging van Jeruzalem.

Israëlisch burgerschap lijkt ook een rode lijn te zijn voor de Palestijnen. Ze hadden ook al eerder uitgehaald naar Friedman na berichten dat zijn dochter het burgerschap heeft verkregen. Voor hen was dit een verder bewijs dat de Amerikaanse ambassadeur een "vooroordeel" heeft ten gunste van Israël, dankzij zijn Joodse identiteit.

Arabische nieuws websites en social media hebben ook de minachting voor Friedman opgestapeld vanwege zijn pro-Israël-positie en voor een Jood-zijn. Hier bijvoorbeeld, is Friedman uitgebeeld als een vastgoedmakelaar vanwege zijn steun aan de Joodse nederzettingen en als iemand die invloed heeft op President Trump.

Complot-theorie, iedereen? Deze opmerkingen zijn vaak te horen onder Palestijnen en Arabieren, en dat doet denken aan de theorie van een samenzwering waarin de Joden toezicht uitoefenen op de VS en de wereld. Friedman wordt afgebeeld als een Jood die President Trumps beslissingen beïnvloedt. Met andere woorden, volgens de Palestijnen en Arabieren wordt het Amerikaanse beleid bepaald op basis van wat sommige invloedrijke Joden in de oren van de Amerikaanse president fluisteren, in plaats van op basis van de belangen van de VS of internationaal.

Soortgelijke beschuldigingen werden geuit tegen eerdere VS-regeringen, zowel Republikeinse als Democratische. Henry Kissinger, Dennis Ross en Martin Indyk zijn slechts een paar van de Joden die in de afgelopen decennia door de Palestijnen en Arabieren zijn beschuldigd een belangrijke rol te hebben gespeeld in het besluitvormingsproces van de VS.

De Joden zijn vaak verbonden om onderdeel te zijn van de zionistische lobby en een pressiegroep in de VS, die werkt om Washingtons beleid te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat het pro-Israël is.

En natuurlijk is er nooit enige vermelding van de machtige Arabische olielobby.

Toen de President Trumps gezanten, Kushner en Greenblatt, Ramallah bezochten eind vorige maand, hebben de Palestijnen in de stad een protest geënsceneerd tegen de VS tegen haar "vooroordeel" ten gunste van Israël. Een van de demonstranten hield een poster omhoog met Kushner aan de leiband van een blonde vrouw (blijkbaar zijn vrouw Ivanka) die is gekleed in een Israëlische vlag. Vertaling: Kushner is een marionet in de handen van de "Joodse Lobby". Een foto van President Trump werd weergegeven op een andere poster die door de demonstranten werd gedragen, met daarop een Palestijnse jongen die een paar schoenen naar zijn hoofd gooit. Het bijschrift: "Smerige Trump, onze gevangenen en martelaren zijn geen terroristen."

( )

Toen President Trumps gezanten Ramallah bezochten vorige maand, hebben de Palestijnen een protest geënsceneerd in de stad tegen het "vooroordeel" van de VS ten gunste van Israël. Een van de demonstranten hield een poster omhoog met Kushner aan de leiband van een blonde vrouw (blijkbaar zijn vrouw Ivanka) die is gekleed in een Israëlische vlag. (Afbeeldingsbron: Wattan video screenshot)

Het protest in Ramallah werd georganiseerd door de nationale en de islamitische strijdkrachten, een alliantie van activisten die verschillende Palestijnse facties vertegenwoordigen, met inbegrip van President Mahmoud Abbas' regerende Fatah-factie, en kon niet hebben plaatsgevonden zonder een groen licht vanuit de leiding van de Palestijnse Autoriteit.

Abbas staat nu eenmaal niet bekend als een voorstander van vrije meningsuiting. Wie hem durft te bekritiseren, bevindt zich snel achter de tralies. Vorige week gaf Abbas opdracht tot de arrestatie van twee Palestijnen, een journalist en activist, die hem durfden te bekritiseren in het openbaar. Wie wenst om een protest te houden in Ramallah, moet de voorafgaande toestemming hebben van Abbas en zijn leiders, ongeacht het onderwerp van het protest.

Abbas' beveiligingsagenten zijn niet blind voor de poster met de antisemitische afbeelding tegen Kushner, die werd meegevoerd door de demonstranten. In feite waren de Palestijnse inlichtingendiensten toen ze daar zijn ingezet op de scène de beste getuigen van deze weergave van haat tegen de vertegenwoordiger van een Amerikaanse gezant vanwege zijn godsdienst. Deze protesten zijn echter prima voor de leiding van de PA, zolang ze maar niet tegen Abbas, of tegen wie dan ook van zijn senior-assistenten is gericht.

Elke keer als Kushner en Greenblatt de Palestijnse ambtenaren ontmoeten, dan herinnert iemand in Ramallah ons eraan dat zij Joden zijn en dat ze dus onmogelijk als eerlijke bemiddelaars kunnen handelen.

Dit is wat Faisal Abu Khadra, een andere Palestijnse politieke analist, te zeggen had in het semi-officiële Palestijnse dagblad Al-Quds:

"De mogelijkheid van Trump en zijn regering om druk uit te oefenen op Israël is momenteel beperkt. Trump is omgeven door een groep van extremistische zionisten. Zelfs in zijn familie heeft Trump extremistische Joden, wat vragen geeft over zijn vermogen om druk uit te oefenen op Israël. Het is moeilijk om in te zien hoe Kushner en Greenblatt een doorbraak naar vrede zouden kunnen bereiken."

Onder de andere beschuldigingen die de Palestijnen tegen Kushner en Greenblatt hebben ingediend als gezanten, is de claim dat wanneer zij de Palestijnse leiders komen ontmoeten, ze de standpunten napraten van de Israëlische regering, en niet van de VS. Volgens de Palestijnen lijken de twee Amerikaanse gezanten volledig te hebben ingestemd met de standpunten van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in plaats van op te komen voor de belangen van de VS. Waarom? Omdat zij Joden zijn, en als zodanig ligt hun loyaliteit bij Israël - vóór de Verenigde Staten.

Deze weergave is misschien een projectie van wat veel moslims zelf zouden doen als de omstandigheden tegenovergesteld waren.

Palestijnen en andere Arabieren zien en beoordelen President Trump en zijn gezanten bijgevolg volgens hun eigen opvattingen, en niet naar hun standpunten als authentieke vertegenwoordigers van hun eigen land, de Verenigde Staten.

Waar we eigenlijk getuige van zijn, is de nooit eindigende zoektocht naar excuses van de kant van de Palestijnse Autoriteit en zijn president Mahmoud Abbas, om maar niet deel te hoeven nemen aan vredesbesprekingen met Israël.

Bassam Tawil is een moslim, gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Palestinians' "Jewish Problem"