www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een oorlog tegen het globalisme

29 juni 2017 - door Michael Snyder

Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom Donald Trump zo diep gehaat wordt door de elite? Het is niet omdat hij een Republikein is. In feite zijn er veel Republikeinen waar de elite absoluut liefde voor heeft. De waarheid is dat de reden van een dergelijke diepe haat jegens Trump er is omdat hij hun globalistische agenda aanvecht. Wanneer Trump over de grensmuur of een inreisverbod spreekt, haat de elite hem omdat ze uiteindelijk een wereld willen waar de nationale grenzen zinloos zijn. Wanneer Trump praat over het verscheuren van handelsovereenkomsten, worden ze totaal gek, omdat ze heel hard hebben gewerkt om te proberen de economie van deze planeet samen te voegen tot één globaal economisch systeem. Het ergste voor de globalisten was wel toen Trump zich uit het Parijse klimaatakkoord terugtrok. Decennialang had de elite dergelijke internationale overeenkomsten gebruikt om hun waarden op te leggen aan de hele planeet. En dan staat de leider van de machtigste natie ter wereld tegen hen op.

()

Helaas, de meeste leden van het Congres volgen nog steeds de globalistische agenda en omarmen die. En dit zet hen rechtstreeks in strijd met Trump. Dus alleen omdat iemand een "Republikein" is betekent dat nog niet dat ze zorg hebben over de Amerikaanse soevereiniteit. Helaas, eigenlijk zijn het soms de Republikeinen die juist enkele van de ergste aanjagers zijn als het gaat om het pushen van globalistische zaken.

Daarom hebben we een nieuwe politieke oorlog nodig tegen het globalisme. Het was niet genoeg om alleen Trump in het Witte Huis te zetten, want de globalisten in het Congres lijken vastbesloten om de meeste dingen te blokkeren die hij probeert te doen. Dus moeten we de globalisten eruit schoppen en vervangen door echte patriotten, die echt onze Republiek willen herstellen.

De meeste Amerikanen begrijpen niet dat deze kwestie echt dramatische gevolgen zou kunnen hebben op hun dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, de reden waarom iemand in uw familie geen goede baan kan krijgen, omdat die baan werd verscheept naar China.

Volgens Politifact is uit meer dan één studie gebleken dat de Verenigde Staten meer dan 60.000 productiefaciliteiten hebben verloren nadat China is toegetreden tot de WTO in 2001:

In 2001, het jaar van China's toetreding tot de WTO, telde de volkstelling 352.619 productie-inrichtingen. In 2014, het meest recente jaar waarvan gegevens beschikbaar zijn, is geteld: 292.543. Dat is een daling van 60.076, in die drie jaar.

Een andere telling, de Bedrijfsstatistieken Dynamics, telde 348.513 productie-inrichtingen in 2001; en 274.756 in 2014 — een daling van 73.757 productie-inrichtingen.

Een andere studie bevond dat de VS maar liefst 2,4 miljoen productiebanen kwijt raakte na de toetreding van China tot de WTO:

Een rapport uit 2014 van het linkse Economic Policy Institute constateerde dat het Amerikaanse handelstekort met China 2,4 miljoen productiebanen kostte tussen 2001 en 2013. Het verslag noemde het illegale Chinese beleid van het stimuleren van uitvoer en goedkope arbeid. Evenzo de mislukking van de WTO-overeenkomst om te voorkomen dat China's lidmaatschap dit soort acties zou ondersteunen.

Langzaam maar zeker komt het invoegen van de Verenigde Staten in een mondiaal economisch systeem de Amerikaanse arbeiders duur te staan. Vandaag moeten Amerikaanse arbeiders concurreren voor hun banen met werknemers aan de andere kant van de planeet, die leven in landen waar het legaal is om slavenloon te betalen. Dit is de lonen omlaag drijven en ondermijning van de middenklasse.

De middenklasse geraakte onder de 50 procent van de Amerikaanse bevolking voor de eerste keer ooit in 2015, en als de huidige trends zich doorzetten, zal de middenklasse gewoon kleiner en kleiner worden in de komende jaren.

Maar de globale elite is niet bezorgd over de middenklasse. Zij houden ervan om banen naar overzee te verschepen, omdat het hen in staat stelt nog grotere winsten te maken.

Ons dagelijks leven wordt even zo goed beïnvloed door het gebrek aan beveiliging van de grenzen. Decennialang werkten de globalisten in beide grote partijen perfect samen in het verwaarlozen van de grensveiligheid, want uiteindelijk zien zij landsgrenzen in wezen als iets zonder betekenis. Maar dit heeft toegestaan dat vele miljoenen mensen ons land illegaal zijn binnengekomen, en de gemeenschappen in heel Amerika lijden onder de gevolgen.

Bijvoorbeeld, er zijn nu 150.000 bendeleden woonachtig in Chicago. En veel van die groei kan worden toegeschreven aan de illegale immigratie. De bendeleden van nu zijn talrijker dan de politie, met meer dan 10 tegen 1, en elke dag trekken meer illegale immigranten naar Chicago.

In andere delen van het land dwingt de federale overheid de lokale gemeenschappen tot het opnemen van vluchtelingen uit het Midden-Oosten, of zij het nu willen of niet. Hier in Idaho is een vijf-jarige meisje seksueel aangevallen door drie islamitische vluchtelingen, maar incidenten als deze verhinderen niet dat de globalisten in Washington ons gaan dwingen om er zelfs nog meer op te nemen.

En wij worden verondersteld om zelfs niet eens te spreken over "islamitische terreur", temeer omdat de globale elite probeert de "samenwerking" te stimuleren tussen alle grote religies van de wereld.

Als de globale elite zijn weg zal kunnen vervolgen, zal Amerika blijvend worden samengevoegd in het mondiale economische systeem, een systeem van "globale regering" en een systeem van "globale religieuze samenwerking". Internationale organen zoals de VN en de internationale verdragen zoals het klimaatakkoord van Parijs worden gebruikt voor het opleggen van de globalistische waarden op letterlijk de hele planeet.

Als we de globalisten niet stoppen, zal de Amerikaanse soevereiniteit uiteindelijk bijna volledig worden uitgehold. Ja, de "Verenigde Staten" kunnen dan technisch gezien nog steeds bestaan, maar alle belangrijke beslissingen zullen dan mogelijk worden gemaakt door een "Noord-Amerikaanse Unie" of een "wereldwijd bestuur".

De Europese Unie en de Afrikaanse Unie zijn modellen voor wat de elite hoopt te doen met de hele wereld. Veel Amerikanen weten niet eens dat alle 55 landen in Afrika tot de Afrikaanse Unie behoren. En natuurlijk hoopt de elite uiteindelijk ons te verenigen met alle regio's onder één enkele internationale banier.

Als we de globalisten willen verslaan, is het nu de tijd. We hebben Donald Trump al in het Witte Huis, en nu moeten we de globalisten uit het Congres en uit de belangrijke posities in onze agentschappen van de overheid schoppen. We moeten ons ook terugtrekken uit een hele reeks van internationale overeenkomsten die Amerikaanse soevereiniteit al aanzienlijk hebben uitgehold.

Wij zullen altijd positieve werkrelaties willen onderhouden met andere landen, maar we willen nooit worden samengevoegd tot één globaal systeem.

Onze stichters riskeerden alles om vrij te zijn van tirannie en om een vrije en onafhankelijke Republiek te zijn, en we willen niet bezig zijn om gewillig dit land te overhandigen aan de globalisten van nu.

Commentaar: Als Snyder het laatste boek Openbaring leest zal hij niet anders dan tot de conclusie kunnen komen dat het wel de weg is zoals het zal gaan. Dat het zal uitdraaien op een systeem met één religie en één economisch systeem, met een scherpe scheiding tussen goed en kwaad. Dit zijn achterhoedegevechten. Zie ook het commentaar van Jimmy Fletcher

Bron: A War On Globalism – The American Dream