www.wimjongman.nl

(homepagina)

Massale criminele samenzwering ontrafelt zich: Hillary Clinton kreeg $145 miljoen van de Russen om een levering van Amerikaans uranium aan de Amerikaanse vijanden te verkopen (en de FBI wist het al heel lang).

18 oktober 2017 - door Mike Adams

()

We hebben echt het punt bereikt in de Amerikaanse geschiedenis dat onmiddellijk strafvervolging moet worden ingesteld tegen James Comey, Loretta Lynch, Eric Holder, Hillary Clinton, Bill Clinton, Robert Mueller en een dozijn andere hooggeplaatste ambtenaren, van wie nu bekend is dat ze medeplichtig zijn aan een van de meest verraderlijke criminele verbergingen in de Amerikaanse geschiedenis.

Hoewel de hele linkse media een campagne van volledige stilte voert over dit verhaal, bericht de rest van de media nu wijdverbreid dat onder president Obama, de FBI een uitputtend spoor van corruptie, omkoping en verraad had gedocumenteerd waarbij Hillary Clinton corruptie pleegde in het Staatsdepartement en aan met Rusland gerelateerde mijnbouwbedrijven de rechten gaf op uraniumleveringen van de VS. Deze waarheid werd in detail beschreven in het boek Clinton Cash van Peter Schweizer, en nu is er bewijs dat de heimelijkheid, de corruptie, het witwassen van geld, en het verraad bevestigt, welke Hillary Clinton actief nastreefde ter verkrijging van 145 miljoen dollar van aan Rusland gerelateerde bronnen.

Volgens The Hill:

Voordat de regering-Obama in 2010 een controversiële overeenkomst goedkeurde die Moskou de controle gaf over een groot deel van het Amerikaans uranium, had de FBI substantiële bewijzen verzameld dat ambtenaren van de Russische nucleaire industrie zich bezighielden met omkoperij, smeergeld, afpersing en witwaspraktijken om Vladimir Poetins atoomenergie activiteiten binnen de Verenigde Staten te laten groeien, volgens regeringsdocumenten en interviews.

Ze kregen ook een ooggetuigenverslag - ondersteund door documenten - waaruit bleek dat Russische kern-ambtenaren miljoenen dollars naar de VS hadden overgemaakt, ten behoeve van de liefdadigheidsstichting van de voormalige president Bill Clinton gedurende de tijd dat Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in de overheidsinstantie diende, die zorgde voor een gunstig besluit voor Moskou, zo vertelden bronnen aan The Hill.

Voormalig President Barack Obama hield volgens verschillende bronnen toezicht op dit criminele systeem. Het blijkt dat de regering Obama wist dat de Russen bij omkoping, smeergeld en afpersing betrokken waren om de controle over de Amerikaanse atomaire middelen te krijgen - en nog steeds de 2010-overeenkomst goedkeurden om Moskou controle te geven over een vijfde van Amerika's uranium," zo schrijft de New York Post. "Hillary Clinton zat opnieuw in een belangrijke overheidsinstantie die de overeenkomst moest goedkeuren - hoewel ze nu beweert dat ze geen rol meer had in een overeenkomst met ingrijpende gevolgen voor de nationale veiligheid, en tijdens de campagne noemde ze de betalingen een toeval."

Buitenlandse Zaken onder Clinton en andere agentschappen in het Comité voor buitenlandse investeringen keurden unaniem de verkoop van 'Uranium One' goed, een Canadese mijnbouwmaatschappij, aan het Russische staatsbedrijf Rosatom, dat Moskou de controle gaf over 20 procent van de strategische reserves in de Verenigde Staten," zo meldde NewsTarget.

Robert Mueller leidde de FBI gedurende de tijd dat deze misdadige zwendel plaatsvond.

Wat nog verbazingwekkender is betreffende dit alles, is dat Robert Mueller, die nu een partijdig speciaal raadgevend onderzoek leidt naar de nep-samenzweringstheorie die ten onrechte beweert dat Trump samenspande met de Russen om de verkiezing te stelen, het hoofd van de FBI was terwijl dit Uranium One-verraad plaatsvond.

Tot september 2013 was Robert Mueller de directeur van de FBI - en is nu de speciale raadgever die zich bezighoudt met de Russische bemoeienis in de verkiezingen van 2016. Het is moeilijk om in te zien hoe hij in die baan kan worden vertrouwd, tenzij hij uitlegt wat hij wist over deze verhullingen in de Obama-tijd," schrijft de NY Post.

De verbindingen met de huidige Rusland-zaak zijn talrijk. Het Mikerin-onderzoek begon in 2009 toen Robert Mueller, nu de speciale raadsman belast met de Trump-zaak, nog steeds FBI-directeur was. Dat eindigde in eind 2015 toen FBI-directeur James Comey de leiding kreeg, die eerder dit jaar door Trump werd ontslagen," zo voegt The Hill toe.

Mueller, die net als James Comey een politieke lakei lijkt te zijn voor het Clinton-misdaadkartel, is slechts een van de vele schaduwspelers in dit snel ontrafelende verhaal van corruptie en leugens. Bill Clinton, als u het al niet wist, is ook betrokken. Zoals The Hill uitlegt:

Peter Schweitzer en The New York Times documenteerden hoe Bill Clinton honderdduizenden dollars inzamelde bij Russische spreekbeurten. En zijn liefdadigheidsstichting zamelde miljoenen aan giften in bij partijen die geïnteresseerd waren in de deal, en dat terwijl Hillary Clinton het voorzitterschap bekleedde van het Comite voor Buitenlandse Investeringen in de VS.

Het VS Senaat onderzoek werd gelanceerd om de waarheid over dit verraad, corruptie en heimelijke verstandhoudingen aan het licht te brengen.

Zoals The Hill schrijft, heeft de Senaat vanochtend een officieel onderzoek gelanceerd naar dit verbazingwekkend criminele kartel dat onder de neus van Barack Obama opereerde:

De Gerechtelijke Commissie van de Senaat heeft een onderzoek in een Russische nucleaire omkopingszaak gelanceerd, eisend van verscheidene federale agentschappen om te onthullen of zij wisten dat de FBI de corruptie had ontdekt voordat de Obama-regering in 2010 de controversiële uraniumovereenkomst met Moskou goedkeurde.

....De FBI had bewijzen gevonden waaruit bleek dat Russische kern-ambtenaren betrokken waren bij een afpersing met steekpenningen, smeergeld en witwaspraktijken die bedoeld waren om de atoomenergieactiviteiten van de Russische President Vladimir Poetin op Amerikaans grondgebied uit te breiden.

Zoals Sean Hannity terecht verklaart:

Hannity: "Met dit nieuwe bewijs hebben we vanavond ontdekt dat het bewijs tegen de Clintons overweldigend is, het is onweerlegbaar. Hillary Clinton en haar man verkochten Amerika uit aan de Russen, terwijl miljoenen dollars naar hun familiestichting stroomden. Clinton heeft daarbij een enorm nationaal veiligheidsrisico gecreëerd voor elke man, vrouw en kind - waardoor Vladimir Poetin de controle kreeg over Amerikaans uranium."

Het is tijd om te beginnen met arrestatie, aanklagen en vervolging van de Obama-topambtenaren

Als Hillary Clinton president was geworden, had haar regering al deze misdaden verborgen kunnen houden. Dat was het hele plan natuurlijk: Nep in de opiniepeilingen, een nepjournaal in de media, en de verkiezingen stelen door mensen ervan te overtuigen dat de overwinning van Clinton onvermijdelijk was. En van daaruit zou Obama het stokje kunnen doorgeven aan Clinton, waar de criminele heimelijke verstandhouding van beiden voor altijd zou worden begraven onder een web van medeplichtige FBI-directeuren en media-lakeien die de echte journalistiek hebben verlaten.

Maar de overwinning van Trump gooide het plan in de war, en nu komt eindelijk de ware diepte van de heimelijkheid en corruptie van de Obama-Clinton misdaadmachine aan het licht. Met dit nieuwe bewijsmateriaal, dat bewijst dat de regering-Obama de corruptie van Hillary Clinton op het gebied van beloning voor het spel verhulde, moeten president Trump en procureur-generaal Jeff Sessions een strafvervolging instellen tegen alle betrokken topambtenaren. Op deze lijst staan Robert Mueller zelf, maar ook James Comey, Loretta Lynch, Eric Holder, Hillary Clinton en een lange lijst mede-samenzweerders.

Deze mensen hebben samengespannen om de uraniumvoorziening van Amerika - een strategische hulpbron die nodig is voor nationale defensie - te verkopen aan een van Amerika's gevaarlijkste vijanden, allemaal in ruil voor meer dan $100 miljoen die door de Clinton Foundation werd ingezameld. De feiten van wat er gebeurde, zijn op zichzelf een aanklacht tegen de functionarissen van het Obama-regime, die zich volledig bewust waren van wat er gebeurde, maar het toch mogelijk maakten. "De Trump-regering heeft geen andere speciale adviesraad nodig," schrijft de National Sentinel. Het enige wat er moet gebeuren, is dat de Procureur-Generaal, Jeff Sessions, het bewijsmateriaal gaat gebruiken dat de FBI al heeft en begint met het uitvaardigen van arrestatiebevelen. Hij kan beginnen met de meest corrupte, strafrechtelijk onderzochte presidentskandidaat in de Amerikaanse geschiedenis: Hillary Clinton ".

Volg meer nieuws over dit exploderende schandaal van corruptie en verraad bij
Clinton News.

Bron: NaturalNews.com