www.wimjongman.nl

(homepagina)MOZES, JEZUS EN DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

22 maart 2017 - door Jack Kelley (overleden in 2015)

De wet is slechts een schaduw van de goede dingen die komen. Een voorbeeld van de Opname in Exodus.

Want de wet is door Mozes gegeven, zo kwamen genade en waarheid door Jezus Christus (Johannes 1:17). In het Oude Testament zijn er talloze typen van de Messias, en op deze manier konden de priesters en profeten iets begrijpen van Zijn Natuur. De verhoogde kennis die voortvloeit uit de werkelijke openbaring van de Messias wordt gevoed door deze grootheden in de belangrijke typen van het Oude Testament. Nieuwe Testament-studenten die het Oude vaak negeren, komen weg met een weergave van Jezus die nauwelijks voldoende is om de problemen voor ons vandaag aan te pakken; met een sandalen geschoeide welzijnswerker die over de oevers van het meer van Galilea liep en de kindertjes over het hoofd aaide en iedereen adviseerde om de ander de andere wang toe te keren. De echte Jezus springt echter uit de pagina's van het Oude Testament door middel van de verschillende typen als de Messias met macht en gezag.

Mozes en de Messias

Mozes heeft niet alleen verschillende van deze typen vervuld in verschillende evenementen, zoals de gespleten rots (Exodus 17 en Numeri 20) en de bronzen slang (Numeri 21:4-9 en Joh. 3:14), hij was er eigenlijk zelf een. Naast de parallellen tussen het begin van de bedeling van de wet en de bedeling van de genade, is het op de gelijksoortige manier ook opvallend, hoe deze twee leiders in de wereld kwamen.

Beide moeders ontvangen bovennatuurlijke aanwijzingen dat hun nog ongeboren kinderen hun volk zouden verlossen. Beide kinderen waren in levensgevaar op het moment van geboorte en beide ouders zochten bescherming in Egypte. Beiden verlieten later de plaats van hun toevlucht om de leiding te nemen over hun mensen. Zoals Mozes 40 jaar in de woestijn van Midian doorbracht, bracht Jezus veertig dagen door in de woestijn van Judea. Zoals Mozes zijn volk uit de slavernij van Egypte naar een nieuw leven in het beloofde Land leidde, zo leidde Jezus zijn volk uit de slavernij van de zonde naar een nieuw leven in de hemel. Zoals het volk van Mozes werden beschermd in Gosen, terwijl de plagen van de uittocht Egypte vernietigden, zal het volk van Jezus in de hemel worden beschermd als de plagen uit de Openbaring de aarde vernietigen.

Zoals Mozes de bemiddelaar was voor zijn mensen, door hen te brengen in een verbondsrelatie met God, is Jezus de bemiddelaar voor zijn volk om hen te brengen in een nieuw en beter verbond. Zoals het volk van Mozes 40 jaar in de wildernis wandelde, heeft het volk van Jezus over de aarde gezworven gedurende 40 jubeljaren (een jubeljaar duurt een periode van 50 jaar). Zoals het volk van Mozes bovennatuurlijk fysiek werd gevoed en gekleed tijdens hun verblijf in de wildernis (Deuteronomium 29:5 en Exodus 16), is het volk van Jezus geestelijk bovennatuurlijk gevoed en gekleed tijdens hun verblijf op aarde (Joh. 6:35 en Jes. 61:10).

Zoals Mozes de natie van Israël naar hun nieuwe leven bracht door de wateren van de Rode Zee heen, brengt Jezus ons naar een nieuw leven door het water van onze doop. Zoals de wet aan Mozes op de 6e dag van Sivan (Sjavoeot in het Hebreeuws) werd gegeven met het starten van de bedeling van de wet, zo werd de Heilige Geest gegeven door Jezus op de 6e dag van Sivan (Pinksterenfeest in het Grieks) met het starten van de bedeling van genade

Zoals de Heer aan Mozes vertelde zijn volk in te wijden en op de roep van een luide stem en trompet naar boven te gaan om Hem te ontmoeten op de bergtop, zo vertelde Hij Jezus Zijn volk in te wijden en bij het geluid van een luide stem en een trompet omhoog gaan om hem te ontmoeten in de lucht.

De berg Sinaï en de Opname

Dit zijn de meest intrigerende parallellen tussen Mozes en Jezus. Ik zal verder een lijst geven van nog een paar overeenkomsten, zodat u er een beter idee van krijgt. De trompet van God en een hoorbare stem zijn aanwezig bij de beide evenementen; en beide gebeurtenissen creëren een Koninkrijk. Bij de berg Sinaï werden de Israëlieten verlost uit de slavernij, bij de Opname worden wij verlost van de zonde. Zij werden gewijd, wij zijn vervolmaakt. Zij wasten hun kleren, we krijgen schone kleren. God kwam naar de top van berg, Jezus komt naar ons toe in de lucht. Bij de berg Sinaï bestegen Mozes en Aaron de berg, in de opname gaan wij omhoog. Bij de berg Sinaï werd Israël verbonden aan God. De Gemeente wordt in de Opname verbonden met Jezus. Bij de berg Sinaï woonde God samen met Israël en met de opname wordt de Gemeente samengevoegd met Jezus (vergelijk Exodus 19:10-25 en 1 Thes 4:16-17). Er is een visie dat toen God de ram zond naar Abraham om die te offeren in plaats van Isaak, hij de twee hoorns spaarde om die als shofars te gebruiken. Hij blies de linker bazuin (de eerste bazuin) in Exodus 19 ter voorbereiding van het geven van de wet, en zal de rechter bazuin blazen (de laatste bazuin) in 1 Thes. 4:16 voor de Opname.)

De wet is slechts een schaduw van de goede dingen die gaan komen (Hebr. 10:1)

Aangezien veel bijbelse typen noodzakelijkerwijs onvolledig zijn, zijn er ook enkele duidelijke verschillen. Alleen Mozes en Aaron konden de berg bestijgen. Iemand anders die opging werd doorgestuurd van het leven naar de dood. Met de opname gaan wij allen omhoog en iedereen gaat van de dood naar het leven. God beloofde met Israël te gaan als zij gehoorzaamden. We zullen zijn met Jezus, omdat Hij gehoorzaamde. Zij hebben zichzelf tijdelijk veranderd, Hij verandert ons permanent. Voor hen was het een gebeurtenis die gepaard ging met grote angst, voor ons is het een gebeurtenis die we met grote vreugde verwachten. Maar alles, zowel de presentatie van Gods wet bij de berg Sinaï, als de Opname zijn manifestaties van Zijn genade.

Je kent nu de volwassen versie.

Bron: Moses, Jesus, and the Rapture of the Church – Grace thru faith