www.wimjongman.nl

(homepagina)

Er is een groot misverstand over de vrijmetselarij dat serieus werd gestart door de Illuminati

6 juli 2017 - door State of the Nation

Washington en Franklin waren vrijmetselaars, maar dat was voordat de vrijmetselarij de donkere kant opging

()

Er waren talrijke grondleggers die vrijmetselaars waren met inbegrip van John Hancock, Roger Sherman, Robert Paine, John Sullivan, James McHenry, John

Glover, Henry Knox, Jacob Broom, John Fitzgerald, Richard Montgomery, Gunning Bedford, Daniel Carroll, William Whipple en John Dickson, onder vele anderen.

Zag u hoe ISIS tekeer ging bij het stelen van de artefacten, toen ze de noordelijke Levant terroriseerden?

Hebt u opgemerkt hoe ISIL bezig is geweest met het afbreken van eeuwenoude moskeeën en kerken in de steden die ze veroverden?

Keek u naar de video's die de Daesh toonden bij het neerhalen van de oude beeldhouwwerken en urnen en statuten met hun mokers?

Wie heeft niet gehoord over de onthoofdingen, kruisigingen en massale schietpartijen begaan tijdens dit nep kalifaat dat bekend is als de Islamitische Staat?

Er zijn specifieke redenen voor dit weerzinwekkende gedrag. Het belangrijkste is de opzettelijke vernietiging van de cultuur. Op deze manier, zullen de inheemse volkeren, nadat ze werden gedwongen tot een uittocht, weg uit de buurt van hun voorouderlijke gronden, geen reden hebben om ooit terug te komen. Hun geschiedenis en cultuur zijn dan uitgewist, net zoals zij zelf geterroriseerd zijn geweest.

Het is echter de doelbewuste moord op de moedige mannen in deze gemeenschappen, en met name het vermoorden van de helden onder hen, dat de vernietiging van hun samenleving versnelt. De Neocon Zionisten kliek en hun Illuminati opperheren kennen heel goed de doeltreffendheid van deze strategie. Het is daarom dat zij het ook gebruiken waar mogelijk.

Echt, er is geen meer succesvolle manier om een volk of beschaving te ondermijnen dan in het vermoorden van hun authentieke helden en het ruïneren van de reputatie van de grondleggers (Founding Fathers).

Snel door naar 4 juli 2017

Deze laatste Onafhankelijkheidsdag heeft een reeks van artikelen en video's laten zien die werden verspreid door de Oude Media, wat functioneert op een vergelijkbare manier. Alleen is het in dit geval een opzettelijke karaktermoord die de Illuminati willen plegen op de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek. En ze maken gebruik van de diepgaande onwetendheid van de alternatieve nieuws-journalisten voor het verspreiden van deze valse verhalen.

Dit is het punt: Ja, Generaal George Washington was een vrijmetselaar, en was daar erg trots op. Zo ook Benjamin Franklin. Het is een historisch feit dat de vele loges binnen de vrijmetselarij steun gaven, aan zowel het morele als in het materiële, aan de kolonisten en ze ook organiseerden. Sommige van deze loges waren oorspronkelijk opgezet in Europa en werden vervolgens geëxporteerd naar de dertien koloniën waar zij voor veilige havens zorgden om te kunnen samenspannen tegen het Britse leger.

De periode vóór de revolutie-oorlog was een lange en moeilijke, die daadwerkelijk begon met vele onderdrukkende "besluiten". Met elke volgende "Act", zoals de wet inkwartiering van 1774, die werd opgelegd door het Britse Parlement, werden meer en meer kolonisten onderworpen in hun eigen land. Omdat de vroege kolonisten ernaar uitkeken om te ontsnappen aan alle soorten van vervolging, hebben ze zich op één lijn gesteld met de vrijmetselaar-organisaties die gevormd waren in Europa rondom dezelfde bezigheden en idealen.

Het sleutelpunt: De moderne vorm van de Vrijmetselarij heeft zijn wortels in het Elizabethaanse Hof van de 16e eeuw, en met name de werken van Sir Francis Bacon. Bacon werd geëerd voor het opzetten van het eerste wereldwijde spionage-netwerk dat draaide rond een broederlijke orde die leek op de vrijmetselaar loges. Deze periode van rudimentaire ontwikkeling werd gevolgd door de Comte de Saint Germain in de jaren 1700 met de formele oprichting van de vrijmetselaar-loges in Frankrijk, wat cruciaal was voor de geboorte van de Amerikaanse Republiek. In esoterische kringen staat Saint Germain niet alleen bekend als de patroonheilige van de Verenigde Staten van Amerika, hij wordt ook erkend als de vader van de Amerikaanse Republiek. [1]

( )

Graaf van Saint-Germain

Ware het niet voor de directe en indirecte, openlijke en heimelijke betrokkenheid van Frankrijk in de Amerikaanse Revolutie, het is vrij waarschijnlijk dat de dertien koloniën dan een onderdeel van het Britse rijk zouden zijn gebleven. Want het was deze Saint-Germain die verantwoordelijk was voor de ontmoeting tussen George Washington en de Marquis de La Fayette. Hun vitale partnerschap, zoals zelfs Washington heeft gezegd, was noodzakelijk om de oorlog te winnen tegen het Britse Rijk.

Zelfs voordat de militaire fase van de revolutie begon, was het Saint Germain die verscheen in de Independence Hall en de nodige overtuiging uitte die de ondertekenaars de verklaring van onafhankelijkheid deed ondertekenen met hun namen. Allemaal waren ze vol angst op dat moment, vreselijk angstig over het ondertekenen van dit historische document. Elk van hen wist dat ze voortaan zouden zijn gemarkeerd door het grootste en meest wraakzuchtig rijk op aarde.

Een jaar later, op 4 juli 1776, verscheen deze mysterieuze vreemdeling (Saint Germain), wiens naam niemand kende, plotseling in de Independence Hall en hield een opzwepende rede voor de angstige mannen die daar waren verzameld, die zich afvroegen of ze hun leven moesten wagen als verraders, door het aanbrengen van hun namen op dit gedenkwaardige document dat Thomas Jefferson schreef met de idealen van Francis Bacon, de oprichter van de Vrijmetselarij en Rozenkruisers, die de ware opdrachtgever was.
(Bron: THE NEW ATLANTIS: Master Plan Of The Ages)

Het is vaak het geval dat de lezer — voor de allereerste keer — hoort over deze directe voorspraak door de Grote Witte Broederschap. De meesten hebben zelfs nog nooit gehoord van een dergelijke etherische entiteit. En als ze het wel hebben gehoord, wordt het meestal afgedaan als een vrucht van de verbeelding. Toch, als de Grote Witte Broederschap er niet was geweest, zouden de Verenigde Staten van Amerika nooit verenigd zijn geweest tot "de meer perfecte Unie". En het is Saint Germain, die de feitelijke leider was van deze Grote Witte Broederschap.

De Illuminati

In hetzelfde jaar van de ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid, vormde zich in Duitsland ook een andere beweging. Het is geen toeval dat de Illuminati werd opgericht in 1776, terwijl het werd opgericht om ervoor te zorgen dat The New Atlantis, bedacht door Sir Francis Bacon niet tot zijn volledige bloei zou komen.

"Dit geheime genootschap, bekend als de Orde van de Illuminati, werd opgericht in de stad Ingolstadt in het zuidelijke Duitse koninkrijk van Beieren op 1 mei 1776 door Adam Weishaupt, een 28-jarige professor in de religieuze wetgeving. Weishaupts orde telde slechts vijf leden, en groeide maar langzaam, tot deze ongeveer 60 leden telde in vijf steden in 1780. De professor mengde opzettelijk de mystiek met de werking van het Broederschap, zodat zijn agenda van republikanisme mysterieuzer zou lijken dan een politieke hervormingsgroep. Hij werd lid van de vrijmetselaars in München in 1777, en nam veel van hun klassen en orden aan en beloofde zijn ingewijden dat zij een speciale communicatie zouden ontvangen van occulte kennis, als zij hoger in de gelederen kwamen in de rangen van de Illuminati."

(Bron: The True History Of The Bavarian Illuminati)

Met dit begrip kan gemakkelijk worden gezien dat de Illuminati eigenlijk een compenserende kracht instelden aan de rechtschapen geest, die fel inging tegen de Founding Fathers van Amerika. Dezelfde saboteurs van de Amerikaanse Republiek vinden vandaag hun ontstaan in het geheime genootschap van de Illuminati van 1776. De oorlogszuchtige verraders die nu actief zijn in de hoogste regionen van de Amerikaanse federale overheid zijn verantwoordelijk voor het omdraaien van de VS in een gevreesde militaire macht, en zijn het product van de Illuminati-agenda van het dwarsbomen van het Amerikaanse Experiment.

Hun primaire strategie en MO was het gebruik van de geheime genootschappen en samenzweringen, respectievelijk, ter ondermijning van de natie. Dit hebben zij gedaan sinds de dag dat de verklaring werd ondertekend. Toen, in nauwe samenwerking met de Britse monarchie ter bevordering van de opruiing in de dertien koloniën, was het vrij eenvoudig voor de Illuminatie om de Jezuïeten te infiltreren in de vrijmetselaarloges. Zij bleven de loges penetreren na Washingtons overwinning omdat ze het succes zagen dat hij genoot, met name als gevolg van het uitgebreide spionage-netwerk dat hij had opgebouwd in de New York/New Jersey regio.

()

De basislijn is hier is dat de Amerikaanse en Franse vrijmetselarij een dergelijke effectieve organisatie bleek te zijn voor de emancipatie van de dertien koloniën, die de donkere kant gerealiseerd heeft, zodat het moest worden gecoöpteerd als ze effectief de bouw van The New Atlantis wilden beëindigen. En dus hebben ze dat gedaan, elke dag, elk jaar, sinds 1 mei 1776. Daarom is het van het allergrootste belang voor een goed begrijpen van het historische feit dat de Europese en Amerikaanse Vrijmetselarij oorspronkelijk werd ingesteld tot welzijn. In feite werden zij gevestigd voor het hoogste goed, zowel voor de gewone man alsook voor de natiestaat gelijk.

In het licht van deze onthullingen moet men opnieuw de grove misvatting, die iedereen heeft omarmd, beoordelen over de onjuiste gedachte dat de oprichters op een of andere manier schuldig zijn aan het bevorderen van de New World Order. Zeker, de Illuminati willen u een zo'n ongunstig begrip laten handhaven. Zij waren het was uiteindelijk, en hun vele agenten, die deze geniepigheid hebben geplant. Vandaar dat iemand met de volgende auteur de ernstige fout zou moeten zien in zijn schrijven.
Bron: Vrijmetselaars creëerden de VS voor een NWO

Thomas Jefferson

( )

Sally Hemings

Deze zeer berekende regeling voor het systematisch en decennia lang neerhalen van de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek door de Deep State zit diep in de burelen van de CIA in Langley, Virginia. Het eerste spoor van deze PsyOp moest gaan na de meest kwetsbare onder hen — de vooraanstaande Thomas Jefferson. Omdat hij een bekende slaveneigenaar was, en een amoureuze relatie had met één van hen — Sally Hemings — gingen de agenten van de Deep State op hem in voor een wraakneming.

Dit lopende initiatief tegen Jefferson, wat enkele jaren geleden is begonnen, werd opgeblazen meteen nadat de liberale linkerzijde hun presidentiële standaarddrager had verloren — Barack Hussein Obama — evenals de daaruitvolgende verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis. Op 14 november 2016 is dit wat er werkelijk heeft plaatsgevonden aan de Universiteit van Virginia, de instelling die is opgericht door Thomas Jefferson en die is gelegen direct aan de weg naar het hoofdkantoor van de The Company’s in Langley.

Honderden studenten van de Universiteit van Virginia, en docenten, eisen dat de Presidente, Teresa Sullivan, stopt met het citeren van wijlen President Thomas Jefferson, de oprichter van de school, in haar e-mails omdat het een "ondermijning is van het bericht van eenheid, gelijkheid en broederschap dat u probeert over te brengen." [2]

Kun je het geloven dat de TPTB (gevestigde macht) probeerde om Thomas Jefferson uit te bannen van de Universiteit die hij zelf stichtte?! Wij kunnen het maar beter geloven, omdat bepaald agenten hun opruiing niet zullen stoppen tot al deze oorspronkelijke Amerikaanse geheiligde tradities en zijn cultuur ter zijde zijn gelegd en verdwenen.

Het sleutelpunt: Hoe speciaal waren de Founding Fathers? Welke bijzonderheid was er aan hun goddelijk geïnspireerd missie om de orde in te stellen van De New Atlantis? Het historische verslag is vol met bewijs waarin wordt aangegeven dat elk van de "Fathers" gereageerd heeft op een heilig mandaat. Bijvoorbeeld dat Generaal Washington de ongetrainde kolonisten tot een overwinning leidde over het machtigste leger en marine die dan op de aarde is als volledig ongeloofwaardig. Het kon niet zijn gebeurd......... maar inderdaad men deed het wel! Het Britse rijk werd smadelijk verslagen. Ten tweede, wat waren de kansen dat Thomas Jefferson en de onvergelijkbare John Adams op dezelfde dag zouden sterven? Die dag was de 50e verjaardag van de Onafhankelijkheidsdag, 4 juli 1826.

Waarschuwing voor degenen die de Founding Fathers verkeerd begrijpen

Het volgende fragment uit een vorige essay legt duidelijk de zaak uit voor degenen die worden gebruikt en gemanipuleerd door de Illuminati. Vandaar dat er misschien geen betere manier is om deze uiterst dringende missive af te sluiten dan met de volgende vermaning, dat zo sterk is als het maar kan zijn.

Laat deze essay dienen als een ernstige waarschuwing aan degenen die de opstapelende hoon en minachting hebben aangenomen betreffende enkele van de grootste mannen uit de Engelse en Amerikaanse geschiedenis, evenals enkele van de meest spirituele personages aller tijden. Met de komst van het internet zijn vele schrijvers direct 'experts' geworden en verondersteld als onderzoekende historici. Zo hebben ze materiaal geschreven dat vol staat met volslagen onwaarheden. Veel van hun fictieve schrijven is slechts een horen zeggen van doelbewust geplante valse verhalen over de meest nobele en moedige mannen uit voorbije tijdperken.

Deze sterk inferieure auteurs en onderzoekers hebben geen idee van de werkelijke voortgang van de vele diepe historische gebeurtenissen die integraal deel uitmaken van de emancipatie van de mensheid. Ze verzuimen om cruciale verbindingen te maken en gooien daarbij altijd het kind met het badwater weg. Bijvoorbeeld omdat sommige van de Founding Fathers zoals George Washington en Benjamin Franklin als vrijmetselaars bekend stonden, waarom veel hedendaagse bloggers ten onrechte aannemen dat ze voortdurend uit waren op de omverwerping van de Amerikaanse Republiek door de Britse kroon. In feite kan niets verder van de waarheid staan.

Zoals de scherpzinnige historici erkennen, werd de vrijmetselarij uiteindelijk overgenomen door de duistere krachten en gecoöpteerd toen de mogelijkheden daartoe zich voordeden. Hoewel de Founding Fathers routinematig het beste gebruikte dat de Vrijmetselarij tijdens hun dagen te bieden had, wat echt onmisbaar was, hoe kunnen deze moedige figuren dan worden bekritiseerd omdat de vrijmetselaarsgroepen later werden ondermijnd door de boosaardige Illuminati? Simpel gezegd, zij kunnen niet de verantwoordelijkheid dragen voor zulk een achteraf mogelijke gebeurtenis.

Dan is er het veel serieuzere vraagstuk over deze bloggers die elke gelegenheid aangrijpen om de Grote Witte Broederschap aan te vallen. Wee hen die de deugdzame reputaties van die fantastische mensen bekritiseren en besmeuren, die de zalen van de Grote Witte Broederschap bevolkten. Deze spirituele entiteiten hebben tijdenlang onvermoeibaar gewerkt aan de vooruitgang en de verbetering van de mensheid. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor de bescherming van het huidige mensenras, ze bleven onnoemelijke offers brengen namens de naties en volkeren overal.

(Bron: (Illuminatie, Vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap)

Conclusie

Tot slot is het uiterst dringend voor de Amerikaanse patriotten overal om zich te verenigen rond deze cruciale kwestie. Ze moeten doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat de Illuminati onze ware helden wegneemt. Het zou duidelijk moeten zijn wat er gebeurt met een volk als de Deep State ronduit onze meest moedige leiders vermoordt zoals ze met JFK en RFK en MLK deden. En er zijn vele andere minder bekende helden die stiekem zijn gedood door de CIA/FBI's zwarte samenzweringen waar we nooit iets over zullen weten.

Het laatste punt is dat de Deep State driedubbele tijd werkt aan het systematisch elimineren van de besten en slimsten in de VS, al decennialang. [3] De Illuminati weet precies hoe krachtig en invloedrijk één man of vrouw kan zijn. Kijk maar naar wat Mahatma Gandhi met succes kon verwezenlijken om het volk van India te leiden tegen het Britse imperialisme. Dat is precies waarom de Britse auteur een feitelijk onjuist en verzonnen verhaal schreef over hem. Dit is hoe de Britten probeerden de vereerde Mahatma Gandhi onderuit te halen.

Wanneer een volk, godsdienst of ras zijn rechtvaardige en dappere helden verliest, hebben ze hun hart en ziel verloren; en deze grote lichten kunnen nooit worden vervangen.

— Anoniem

Noot van de auteur

Sommige schrijvers hebben zelfs het valse verhaal over Thomas Paine verspreid, een Founding Father zonder wiens geschriften de Amerikaanse revolutie nooit zou hebben plaatsgevonden, dat hij een Satanist was. (Zie,
(Bron: Schreef een Satanist de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring?). Stel je voor dat een intens godvrezende man zoals Paine nu als zodanig geëtiketteerd is, gewoon omdat hij de Kerkelijkheid van zijn tijd verwierp. FYI, alle Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek waren diep spirituele en wijze mannen. Ze waren zich bewust van de excessen en misbruiken van de rooms-katholieke kerk. Ze waren eveneens op hun hoede voor het politieke karakter van de Church of England. Het was de religieuze vervolging die hen en hun voorvaders in de eerste plaats naar de oever van de nieuwe wereld dreef. En "Ja!" het was Thomas Paine die eigenlijk de verklaring van onafhankelijkheid schreef, niet Thomas Jefferson. Dit kleine gebeuren was in de lokale vrijmetselaar loge opgezet. Thomas Paine schreef in werkelijkheid de Declaration of Independence

Notitie van de redacteur

De volgende video is ook heel opmerkelijk in dit verband, omdat nadat Alex Jones van Infowars.com George Washington een vrijmetselaar noemde als de NWO-bevorderende vrijmetselaar, een voormalig lid van de Illuminati hem direct voor een probleem stelde.
Bron: Wie haalde de globale pedofiele netwerken onderuit?

Bron

[1] The Hidden Connections between the Elizabethan Court led by Sir Francis Bacon, the Founding Fathers of the American Republic guided by Comte de Saint Germain

[2] Thomas Jefferson becomes a persona non grata at the university he founded

[3] Why are TPTB tracking people with Rh-negative blood so closely?

Update

Heel voorspelbaar, er verscheen vandaag, op vrijdag 7 juli 2017, een aantal artikelen in de Mainstream Media over het aanvuren van het transparante complot tegen Thomas Jefferson. Wat volgt, zijn enkele van de koppen die in The Washington Post verschenen: "Sally Hemings was niet Thomas Jefferson's Minnares. Ze was zijn eigendom." En de Chicago Sun-Times op 6 juli: "Sally Hemings ruimte of niet, we weten van de wreedheid van de slavernij"

Hier is een kop, geplaatst op 4 juli: "Historici ontdekken slavenkwartier van Sally Hemings in Thomas Jeffersons herenhuis"

Bron: There’s a HUGE misunderstanding about Freemasonry that was earnestly started by the Illuminati | SOTN: Alternative News & Commentary