www.wimjongman.nl

(homepagina)

PROFETIE UPDATE: IRANS MAHDI-BATALJON KOMT IN DE BUURT VAN ISRAËLS GRENS

Wel mensen, opnieuw welkom voor een profetie-update waarin we kijken naar de actuele gebeurtenissen in het licht van de Bijbelse profetie.

Mijn naam is Bob Mitchell. Ik zal de volgende minuten met u doorbrengen met de bedreigingen en tegen-dreigingen, die afkomstig zijn van Iran richting Israël, alsook naar de nieuwe bondgenoten van Israël, Saoedi-Arabië, maar ook recentere bedreigingen voor Israël die nu afkomstig zijn van Hamas in Gaza. Dit is de oorzaak dat Israël posities moet bepalen voor de Iron Dome onderschep-batterijen tegen raketten in Zuid-Israël, terwijl het ook te maken krijgt met bedreigingen die zich opbouwen met Hezbollah aan de noordelijke grens van Israël.

Alsof dit scenario al niet slecht genoeg is, hebben de Iraanse strijdkrachten zich nu ook gevestigd op drie mijl afstand van Israëls Golanhoogten in het noorden en daar zien we nu een nieuwe bedreiging in de richting van Israël.

Het Iraanse 313-bataljon vestigde zich op slechts enkele kilometers vanaf de noordelijke grens van Israël met Libanon en Syrië. Dus wie of wat is het 313-bataljon? Wel zij zijn het 313-bataljon van de Iraanse Revolutionaire Garde en zij hebben hun hoofdkwartier gevestigd in het christelijk dorpje met de naam Israël in Daraa.

Ze controleren nu de omgeving van de Syrisch, Jordaanse, Israëlische grens en ze zijn er om Shi'iten te werven en ook leden van andere pro-iranese minderheidsgroepen.

Nu is het zo, dat het getal van het bataljon 313 heel bekend is in de Libanese sjiitische sector als een magisch getal. Volgens de tradities in deze tak van de islam is 313 het aantal strijders dat zal komen met de martelaars van de Sjiitische Islamitische Messias. De oprichters van de 313-brigade, die is nog steeds de grootte heeft van een bataljon, gaven het een messiaans getal en een messiaanse naam, de messiaanse naam is Ansar al Mahdi. Dit betekent dat de aanhangers van deze Messias, de Islamitische Messias, het gevoel krijgen van overwinning onder de sji'itische milities, ter ondersteuning van de Iraakse en Syrische strijdkrachten, tegen de Islamitische Staat ISIS en de Islamitische Soenna. Dit heeft een gevoel gecreëerd van euforie en verwachting voor de komst van de Islamitische Messias de Mahdi in de komende tijd onder de sjiitische religieuze kringen.

Nu is Iran geïnteresseerd de sjiitische opleving in Irak en Syrië te verlaten en klaar te zijn voor een heropleving van een strijd tegen de zionistische vijand Israël.

De meeste informatie over het nieuwe bataljon heeft de pers niet bereikt, maar is te vinden op Facebook en Twitter met getuigenissen van omringenden die vrezen voor het lot van de soennitische meerderheid in het Daraa-gebied, volgens de rapporten van de Revolutionaire Garde bij zijn werving van leden uit minderheidsgroepen, voornamelijk uit de sjiitische dorpen in de regio.

Daar worden ze zeer goed uitgerust, krijgen een legeruniform en worden getraind door officieren van de Revolutionaire Garde die ook worden bijgestaan door de Hezbollah.

Agenten van Iran hebben hun directe inspanning voor de aanwerving in het zuiden van Syrië gericht op een concurrentie met het Syrische leger en hun Russische beschermheren, wat in principe de eerste keer is dat Iran heeft laten zien dat het direct personeel aanwerft.

Syrische burgers in Iraanse milities waren tot nu toe samengesteld uit buitenlanders, de Libanese Hezbollah, de Afghaanse Fatah Mouni en het Iraakse Nashaba. Zoals een veteraan uit het Vrije Syrische leger en coördinator in het gebied vermeldde in een interview in een Jordaanse krant, die van mening is dat het doel van het nieuwe bataljon is om te dienen als een Iraanse vleugel, of om samen te werken met Hezbollah tegen Israël.

Dus vrienden, terwijl we dit alles misschien niet lezen in onze kranten of zien in het avondnieuws op onze tv, het gebeurt en het gebeurt heel erg snel. Wat het resultaat zal zijn kan ik natuurlijk niet zeggen, maar Israël heeft categorisch verklaard dat het niet zal toestaan dat er een Iraanse aanwezigheid komt dicht bij de grens van Israël. Maar de klok tikt en alles wat er nodig is, is slechts één verkeerde stap aan de zijlijn en het hele Midden-Oosten kan gemakkelijk ontbranden in een all-out oorlog met Israël, die mogelijk met een oorlog geconfronteerd wordt op twee fronten, noord en zuid.

De mogelijke komst van een islamitische Messias-figuur kan ook de profetische pot tot een kookpunt brengen, en Israël zal natuurlijk in het centrum zitten en op het kruispunt in de islamitische wereld.

Wel, zo'n oorlog brengt de vredestichter op de voorgrond, de valse vredestichter, de antichrist. Alles wat we kunnen doen is toekijken en bidden. Vrienden, bidt voor Israël bidt voor het gehele Midden-Oosten als zodanig, dat blijkbaar struikelt in de richting van een vurige confrontatie met de oogappel van God, Israël, in de komende vervulling van de oude profetieën voor deze regio en de hele wereld.

Zoals altijd, dat God u moge leiden dat Hij u moge zegenen en zijn onderscheidingsvermogen geven, amen.

Als jij je nog niet hebt ingeschreven, klik alstublieft gewoon op die kleine knop hier beneden aan de rechterkant en indien van toepassing zie je dat kleine klokje daarnaast? Klik daar alstublieft op en je bent dan aangemeld wanneer er nieuwe video's verschijnen (op de bronpagina).

Als u zegt: ik bent geen christen, dan wil ik u uitdagen om Jezus Christus aan te nemen, want Hij is echt de persoon die u de enige manier aanbiedt om te ontsnappen aan het komende oordeel, wanneer God de aarde in de komende dagen gaat oordelen. Geef je aan Hem vanavond, vraag Hem om uw zonde te vergeven om voor eeuwig bij God te zijn in barmhartigheid over ons allen, en ons wakker te maken voor de realiteit van de tijd waarin we nu leven, met die verbazingwekkende link tussen de vrouw en de draak van Openbaring 12, de stad Jeruzalem, en het jaar 2017.

Hadden de bloedmanen van 1493-94, 1949-50, 1967-68 en 2014-15 echt een significante profetisch effect? In mijn nieuwe boek 'De bloedmanen-profetie, Jeruzalem en 2017' kan u voorzien van een aantal schokkende antwoorden op deze vragen.

Bron: YouTube