www.wimjongman.nl

(homepagina)

Democraten zijn onder een geestelijke dood, omdat liberalen Jezus niet kennen

Dave Hodges - 26 december 2017

Er wordt vaak gezegd dat het liberalisme een vorm van geestesziekte is. Liberalisme is echter veel meer dan een gedragswijze. Het vertegenwoordigt ook een cluster aan karaktergebreken die ertoe leiden te worden afgescheiden van de goddelijke Schepper die wij God noemen, en zijn Zoon onze Verlosser, Jezus Christus.

Liberalen maakten een puinhoop van deze wereld

Jesaja 5:20 vertolkt de demonische culturele situatie van veel zaken in de wereld, inclusief Amerika. Liberalen zijn de trollen van Satan, en hun missie is misleiding en massaal lijden onder de mensen te verspreiden.

Liberalen behoren niet tot het lichaam van Christus: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter."

Een van de leiders van deze linkse onheiligheid is ongetwijfeld Hillary Clinton, Satans andere ik, dat kan worden gevonden binnen de Clinton Foundation.

In deze tijd van het jaar, als veel mensen de balans opmaken van hun spiritualiteit, proberen sommige liberalen hun inzet en spel af te dekken, en alles binnen te halen. Ze willen alles hebben wat ze kunnen krijgen. Liberalen willen hun heidense en verdorven levensstijl handhaven terwijl ze proberen om de vruchten te plukken van een christen-zijn, en ze doen dat alleen op dagen waarop het hen persoonlijk voordeel geeft. Een blinde man kan niet zien, en een dove man kan niet horen en liberaal zal nooit gered worden. En voor al de ellende die de liberalen in onze wereld, en in ons land brachten, hebben wij het voordeel dat we een rechtvaardig God dienen en dat de poel van vuur het uiteindelijke lot is voor een onbekeerlijke liberaal.

Waarom liberalen nooit Jezus zullen kennen

Hier zijn een paar onbetwistbare feiten over liberalen die ze niet op hun liberale jasje gespeld willen zien.

De liberale Mantra

Ik ben pro-choice. Ja, ik vermoord onschuldige kinderen wanneer het mij uitkomt, en daarbij: hoe jonger de slachtoffers, hoe beter het is. Ik steun de kinderhandel en probeer het denken te wijzigen betreffende het begrip van deze afschuwelijke misdaad. Mijn leiders heten Soros en Clinton.

Ik ben een voorstander van het homohuwelijk en de LGBTQ+ gemeenschap. Voor velen in onze demografie volstaat het niet dat onze samenleving hun burgerlijke vrijheden beschermt en eerlijk probeert vervolgingen te verhinderen, zoals het hoort. Het is hen niet voldoende dat wij, christenen, het definitieve oordeel aan de Heer overlaten. Voor velen in deze classificatie is dat echter niet goed genoeg. Met de steun van de liberalen streven velen van deze groep naar de dominantie van hun onheilige standpunten, en ze doen het onder de vlag van politieke correctheid, zodat wij worden gedwongen deze niet-christelijke praktijken te verheerlijken met uitsluiting van onze eigen christelijke overtuigingen en manieren. De praktijk die is gebaseerd op het idee van een man en een vrouw samen verbonden door het woord van God moet worden aangevallen. Mensen verliezen hun baan vanwege het omhelzen van deze overtuigingen, die traditioneel aan het huwelijk zijn gekoppeld. Links blijft ongestraft. Zij ontkennen het recht op wettelijke en persoonlijke tolerantie, die hun zo vele jaren lang werd ontzegd.

Sta mij toe om enige werkelijkheid toe te voegen aan dit debat: aan het eind van de dagen, leven wij niet in een wereld met 97 genders, en wie dat gelooft, heeft waanvoorstellingen. Een man, een vrouw, een huwelijk, de andere vormen werken in hun eigen wereldmodel tot hun eigen spirituele risico.

Ik ben een liberaal wat vandaag betekent: "Ik wil houden van wat ik heb, maar ik wil mezelf ook helpen aan wat jij hebt." Dit is de reden dat de democraten de belichaming zijn van het liberalisme, en dus tegen President Trumps belastingplan. Ze willen niet dat u meer geld in uw zak krijgt, omdat ze geloven dat het toebehoort aan hun programma's van rechten.

Ik ben links. Dit is een eufemisme voor het recht om niet de rechtsstaat te gehoorzamen, te beginnen met Gods wetten zoals doorgegeven aan Mozes. Liberalen zijn hun eigen God geworden, en ze zijn een zelfbenoemde godheid, waarvoor de 10 geboden ons waarschuwden om die niet te dienen (d.w.z. valse goden).

Ik PRETENDEER ook om een christen te zijn in de verkiezingstijd. Het christendom is zwartgemaakt door links. Het wordt bespot door de liberalen, totdat het gaat om de stemmen van de godsdienstigen. Dan knielen ze neer en pretenderen te bidden. De vraag is, in welke richting bidden ze?

Vriendelijke liberalen beginnen vaak met het herdefiniëren van Jezus zelf. Vragen over de "historische Jezus" proberen de Jezus van de geschiedenis af te scheiden van de Christus in het geloof.

Deze aanpak ontkent vaak dat Jezus volledig God is, zonder enige argumentatie. Voor een liberaal is Jezus alleen "heilig" wanneer de leer van de Heer kan worden misbruikt om de Schriften iets te laten zeggen dat Ze zelf zeer zeker niet doen.

Het woord van de Heer gebiedt ons dat we ons overgeven aan Jezus en Hem volgen. Een liberaal is zijn eigen God en kan slechts de eigen egoïstische motieven volgen. Het beste voorbeeld dat ik kan bieden van wat Democratisch is, is de liberale steun voor Planned Parenthood, om hen toe te staan dat wanneer ze zich bezighouden met de moord op onschuldige baby's, ze hun lichaamsdelen mogen verkopen voor winst. Als er een betere definitie is voor kwaad, het liberale kwaad, kan ik die niet vinden.

Conclusie

Het is in deze tijd van het jaar, dat ik de Heer dank dat Hij mij wijsheid geeft (en genade) om geen liberaal te worden. Alles waar ik over schrijf, over spreek, en dingen deel met mijn publiek, is gecentreerd rond de strijd tussen het goed en kwaad, tussen de God van de Bijbel en Satan.

Ik loof de Heer dat Hij mijn ogen opent om de schoonheid van Zijn heerlijkheid te zien, en oren om te horen over Zijn ongebroken beloften van zaligheid.

Alle liberalen, die uiteindelijk op de weg van zelfvernietiging zijn, zou ik graag willen uitnodigen toe te treden van datgene wat eeuwig leven en de belofte van spirituele verlossing biedt. Echter om samen met ons het volledige voordeel te ervaren van christen-zijn, zult u waarschijnlijk uw liberalisme moeten laten vallen en de democratische partij verlaten. U kunt niet Hillary en George Soros dienen, en onderwijl beweren Jezus te volgen.

[Editor: Wij in Europa mogen onze eigen equivalenten invullen.]

Bron: Democrats Are Under a Spiritual Death Watch Because Liberals Cannot Know Jesus – Dave Hodges – The Common Sense Show