www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat een rabbijn 22 jaar geleden voorspelde over Korea's rol in het einde der dagen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 24 april 2017

  "Want een vuur is ontstoken in mijn neus en brandt tot de diepten van de onderwereld, en verslindt de aarde met haar producten en zet de funderingen van de bergen in lichterlaaie." Deuteronomium 32:22 (de Israël Bible™)

( )

Noord-Korea heeft zich onlangs ontpopt als een grote bedreiging voor de westerse wereld, maar een bekende kabbalist voorspelde dit al 22 jaar geleden: dat de schurkenstaat de nucleaire sleutel zou worden tot de laatste oorlog van Gog en Magog. Nu heeft de politiek zich verschoven en onthult de profetische aard van de woorden van de rabbi, een andere blik onthult een dieper, bijbels begrip van de dreiging waarmee we thans worden geconfronteerd.

Toen Rabbi Levi Sa'adia Nachamani in 1994 een toespraak gaf, een maand voordat hij stierf, waarschuwde hij verrassend dat van alle bedreigingen voor Israël, die van Noord-Korea het meeste gevaar opleverde.

"Niet Syrië , niet Perzië (Iran), en niet Babylon (Irak), en niet Gaddafi (Libië)," zei de rabbijn, en noemde daarmee Israëls grootste bedreigingen van dat moment. "Korea komt hier."

Rabbi Nachmani's voorspelling was schokkend vanwege veel redenen. Hij voorspelde nauwkeurig de Zesdaagse oorlog in 1967 en de Jom Kipoeroorlog in 1973, wat geloofwaardigheid geeft aan zijn voorspelling. Maar het was ondenkbaar dat de bedreigingen die hij noemde als zijnde de grootste gevaren voor Israël op dat moment, zouden verdwijnen. Zoals de tijd heeft aangetoond, is het precies wat er is gebeurd sinds de redevoering van de rabbijn.

Nog onthutsender was zijn voorspelling dat Noord-Korea een bedreiging zou vormen voor Israël, omdat Noord-Korea zelfs niet werd beschouwd als een reële bedreiging voor welk ander land dan ook, behalve slechts voor Zuid-Korea op dat moment.

Dat is dramatisch veranderd in de afgelopen jaren. Sinds zijn eerste kernproef tien jaar geleden is Noord-Korea wapens gaan testen, iets wat in frequentie en omvang is toegenomen. In combinatie met het raketprogramma, wat is veroordeeld door de VN en de naburige landen, heeft Noord-Korea zijn agressieve intenties en mogelijkheden duidelijk gemaakt. Eerder deze maand werd een vertegenwoordiger van het Witte Huis, Nick Rivero, geciteerd die zei dat de Verenigde Staten "nauw" betrokken waren in een soort van vergelding tegenover Noord-Korea.

( )

Rabbi Levi Sa'adia Nachmani (Screenshot)

In Rabbi Nachmani's voorspelling gaf hij ook een zijdelingse bijbelse verwijzing ter ondersteuning van zijn claim dat het verre land op een dag een grote bedreiging zou worden. Hij waarschuwde dat het 'She'ol' naar Israël zou komen. She'ol is Hebreeuws voor hel, maar het wordt in het Hebreeuws op dezelfde manier gespeld als Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. De rabbijn haalde een vers aan door te zinspelen op de naam van die verre stad met een nucleaire ondertoon. Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, het zal branden tot onder in de hel (She'ol), het zal het land met zijn opbrengst verteren en de fundamenten van de bergen in vlam zetten. Deuteronomium 32:22

Dov Bar Leib, een eindtijd-blogger, verklaarde de schijnbare samenvoeging van Noord- en Zuid-Korea aan Breaking News Israël:

"Rabbi Nachmani's verwees naar Gods vuur in dat vers, dat het een nucleaire oorlog is die tussen Noord en Zuid-Korea zal beginnen. Noord-Korea zal Seoul aanvallen, de hoofdstad van Zuid-Korea en het veroveren. Het wordt één natie, She'ol, onder de heerschappij van Noord-Korea, die dan zal komen om Israël te bedreigen," zo verduidelijkte hij.

"In die verzen is de 'niet-god' de huidige globale tendens naar atheïsme," zo legde Bar Leib uit. "De "niet-mensen" zijn de Palestijnen die niet een volk vormen."

Bar Leib legde verder uit dat Rabbi Nachmani met zijn verwijzing naar Noord-Korea zijn bron had in de Zohar, het fundamentele werk van de joodse mystiek. Hij noemde een deel van de Zohar (VaEira 32a) waarin staat dat de natie van de islam 1300 jaar zou regeren in het land van Israël, 100 jaar voor elk jaar, totdat Ishmael werd besneden. Na die periode zou een natie "uit de diepte der aarde" worden opgewekt tegen Rome en drie maanden oorlog voeren.

"De wereldbol heeft geen rand," erkende Bar Leib. "Maar de internationale datumgrens loopt door Noord-Korea. Die lijn is in feite de scheidslijn op de wereldbol, technisch gezien het begin en het einde."

De Zohar, zo merkte Bar Leb op, citeert een vers in Jesaja die deze rampzalige oorlog met dit land aan de rand van de wereld beschrijft.

 Het zwaard van de HEERE zit vol bloed, het is verzadigd van vet, van het bloed van lammeren en bokken, van het niervet van rammen. Want de HEERE richt een offer aan in Bozra, een grote slachting in het land Edom. Jesaja 34:6

"Bozrah is een sjiitische stad in Irak, technisch gezien gecontroleerd door Iran," verklaarde Bar Leib. Bozrah wordt beschreven in de Zohar als te zijn afgestemd met het land aan de rand van de wereld, wat, volgens Bar Leib, Noord-Korea is.

"Dit is de bijbelse bron voor deze onzalige en onwaarschijnlijke verbinding tussen Iran, genoemd als Bozrah, en Noord-Korea, omschreven als de rand van de aarde. Edom, hun gemeenschappelijke vijand, is de westerse wereld."

Een alliantie tussen Iran en Noord-Korea lijkt onlogisch, omdat de twee naties niets met elkaar gemeen hebben, noch een godsdienst, noch een grens delen. Ze lijken alleen te worden verenigd in hun haat tegen de westerse wereld, een gemeenschappelijkheid die hen ertoe heeft geleid samen te werken met hun intercontinentale ballistische raketten-programma's, en misschien ook hun nucleaire programma's.

"Als die twee samen komen, zoals beschreven in de Zohar," zei Bar Leib, "is het de laatste oorlog van Gog en Magog, zoals beschreven door Rabbi Nachmani."

Bekijk de video met Rabbi Nachmani's voorspelling (in het Hebreeuws met Engelse ondertitels).

Bron: Mystic Rabbi Foretold North Korea’s Nuclear Role in End-of-Days 22 Years Ago - Breaking Israel News