www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vergeet Korea, de Derde Wereldoorlog gaat beginnen in Syrië

Soms, wanneer je kijkt naar de problemen aan de rechterkant, krijg je de klappen van de linkerkant.

De wereld is nu gericht op Korea. Echter, de echte actie vindt plaats in Syrië. De Russen hebben het conflict rustig laten escaleren en Turkije en Israël reageerden al.

Rusland is er klaar voor om troepen naar Syrië te brengen

Intussen, terwijl de wereld zich heeft gericht op Korea, zien we dat er iets aan de hand is in Syrië. De Russen, die niet worden overtroffen door een nieuwe militaire en buitenlands-beleid-alliantie tussen China en de Verenigde Staten, zijn erin geslaagd om hun eigen agenda aan te houden.

De Russen hebben aangekondigd dat zij bereid zijn Syrië te militariseren met Russische troepen. Verder hebben ze aangekondigd dat ze nog steeds bereidt zijn Syrië's luchtverdedigingscapaciteit te vergroten voor de voor de hand liggende verwachting van Amerikaanse luchtaanvallen tegen het regime van Assad. Velen zullen deze escalatie door Rusland interpreteren als een stap om een rode lijn te plaatsen, die de wereld veel dichter naar een Derde Wereldoorlog zal duwen.

Rusland is op morele gronden aan het winnen

Terwijl Rusland plannen aankondigde ter verdere escalatie van het conflict in Syrië, door de voorgenomen invoering van Russische grondtroepen, slaagden de Russen er nog steeds in om op morele gronden staande te blijven.

Voormalig President Eisenhower waarschuwde het Amerikaanse volk voor wat er zou gebeuren als het Amerikaanse volk niet de vooruitgang zou afstoppen van het militair-industrieel complex en zijn controle over onze regering. Deze gevolgen zijn meer dan ooit het bewijs van de huidige stand van zaken tussen Rusland en de Verenigde Staten.

Rusland eist een eerlijk en onafhankelijk onderzoek naar de aanslag met chemische wapens in Syrië. Op aandringen van de neocons sprong Trump naar een ongekwalificeerde positie met een eenzijdige aanval op Syrië. Oppervlakkig gezien, lijkt dit dan met deze actie op het nastreven van een redelijke koers? Dit vermindert de mogelijkheid dat er internationale druk kan worden uitgeoefend op Rusland om de koers in Syrië te wijzigen.

De Russen hebben voorts een wens van een vreedzame oplossing van meer crisissen, in plaatsen als Jemen en het Midden-Oosten. Aan de andere kant wil de Amerikaanse regering zijn roekeloze beleid blijven voeren van eindeloze oorlogen met het bezetten en onterecht innemen van hulpbronnen die vervolgens worden overgedragen in handen van de private partijen in Wall Street. Als er een betere definitie is van het fascisme van de VS, dan heb ik die nog niet gezien.

De geschiedenis leert dat ik geen fan van Poetin ben. Er is echter geen twijfel over dat er een corrupte relatie is tussen het Amerikaanse buitenlandbeleid en de Wall Street winsten. Nogmaals, dat is het centrale doel in Syrië. En de Russen willen daarvan ten volle profiteren, terwijl ze op hetzelfde moment hun zaak bevorderen door Syrië te militariseren. Schaakmat door Rusland!

Turkije's en Israël's escalerende oorlogsvoorbereidingen

Met de aankondiging dat Rusland van plan is om de om zich heen grijpende spanningen in Syrië te verhogen met hun eigen militaire opbouw, is het duidelijk dat Turkije en Israël ook hebben gereageerd.

Op maandag werd aangekondigd dat Turkije F-35's naar Israël heeft verzonden. Deze beweging plaatste Syrië en Iran onder een aanzienlijk groter gevaar, en dit is duidelijk een escalatie ter voorbereiding voor de Derde Wereldoorlog in het Midden-Oosten.

Kunnen er nog vragen over zijn dat de oorlog in Syrië aanstaande is? Zou er een onheilspellender bericht kunnen zijn dan de volgende in de Jeruzalem Post met betrekking tot de aangekomen F-35's?

"Zodra deze jets in Israël zijn aankomen, zullen zij het land niet meer verlaten, met uitzondering van gevechtsmissies."

Trump houdt bijeenkomsten achter gesloten deuren met de voltallige Senaat over de Noord-Korea crisis

Hoewel de Derde Wereldoorlog in Syrië kan beginnen, kan er ook sprake van zijn dat het conflict zich snel naar Korea zou kunnen uitbreiden.

Volgens Reuters zullen President Trump en zijn ambtenaren een zeer ongewone en zeldzame briefing houden op woensdag 26 april, in het Witte Huis. De uitgenodigde gasten zijn alle 100 senatoren. Het onderwerp is de zeer gespannen situatie met inbegrip van Noord-Korea. De hele Amerikaanse Senaat over de situatie in Noord-Korea.

De bijeenkomst zal worden geleid door de Minister van BuZa, Rex Tillerson, de Minister van Defensie Jim Mattis, de Directeur van Nationale Inlichtingendienst Dan Coats, en Generaal Joseph Dunford, de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff. Dit volgens Sean Spicer een woordvoerder van het Witte Huis, die een verklaring hierover uitbracht op 24 april 2017. De briefing zal gesloten zijn en de senatoren, evenals Trumps regeringsambtenaren zijn gebonden door de nationale veiligheid protocollen vanwege de gevoeligheid van de gegevens die zouden worden vrijgegeven.

De vraag met betrekking tot deze informatie blijft, is dit een raadgevende vergadering, een beleidsverschuiving, een kennisgeving vergadering? Of is dit een geplande aankondiging over een onmiddellijke actie? Gezien het belang van het materiaal dat aan bod zal komen, is het belangrijk om tot een potentiële opmerking te komen over de vraag of dit wel of niet de vergadering is die tot een conflict in Korea zal leiden? Of blijven de gebeurtenissen in Korea ondergeschikt aan de gebeurtenissen in Syrië?

Ik vind het interessant dat Trump ervoor koos om de Senaat erbij te betrekken en het Huis heeft weggelaten. Ongeacht de motieven die hier werkzaam zijn is dit een zeer onheilspellende ontwikkeling

Conclusie

Als de komende oorlog nucleair gaat, is er slechts een beperkte hoeveelheid voorbereiding die men kan treffen. Er zijn echter dingen die gedaan kunnen worden. In de komende dagen zal de CSS wat broodnodige aandacht geven aan wat de gemiddelde Amerikaan zou kunnen doen op als de wereld afstormt naar de waanzin van een Derde Wereldoorlog. Uw kinderen kozen een zeer moeilijke tijd om geboren te worden.

Bron: Forget Korea, WW III to Begin In Syria – Dave Hodges – The Common Sense Show