www.wimjongman.nl

(homepagina)

Als een kabbalist Kim Jong-Un identificeert als Gog en Magog, waarschuwt een Rabbi tegen profetische speculatie

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 4 mei 2017

 "Mensenzoon, stel uw aangezicht in de richting van Gog uit het land van Magog de belangrijkste vorst van Mesech en Tubal en profeteer tegen hem." Ezechiël 38:2 (de Israël Bijbel™)

( )

(Public domein)

Terwijl het conflict rond Noord-Korea zich verhevigt, en alle ogen gericht zijn op de legers die zich verzamelen in Azië, heeft een prominente kabbalist Kim Jong-Un, de Noord-Koreaanse dictator, geïdentificeerd als de leider van de geprofeteerde oorlog van Gog uit het land van Magog. Een andere gerespecteerde rabbijn was het daarmee eens, maar merkte op dat dergelijke claims, geworteld in het esoterische, goed moeten worden begrepen als we de actualiteit overwegen.

Kooker, een Hebreeuwse nieuwsdienst voor ultra-orthodoxe (charedische) Israëliërs, publiceerde maandag een artikel en citeerde een kabbalist die bekend is in de charedische kringen, maar liever anoniem blijft in de media.

"De kabbalist gaf een preek over het einde der dagen en verklaarde dat de situatie in Noord-Korea veel ernstiger is dan de mensen beseffen," vertelde Moshe Herman, een verslaggever voor Kooker in Breaking News Israël. "Het is in feite zo ernstig dat hij waarschuwde dat dit wellicht de laatste oorlog is voor de komst van de Messias, als de oorlog van Gog u'Magog (Gog en Magog).

"Hij baseerde zijn opinie op een profetie in Jesaja, waar de oorlog van Gog u'Magog begint in het Oosten, wat de kabbalist geïnterpreteerd heeft als Azië."

  "Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen. Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE," Jesaja 59:18-20.

De kabbalist zei dat voor de wonderen die zijn gekoppeld aan het einde der dagen er eerst een oorlog in Azië verschijnt.

"Ondanks het wereldwijde karakter van de oorlog in het Oosten, zal Israël, op wonderbaarlijke wijze worden gespaard," zei Herman, met vermelding van de rabbijn. "Het oorlogskamp van Gog en Magog zullen vloeien als een overstromende rivier, en de troepen van de Heer zullen aanvankelijk worden vertrapt."

De rabbijn citeerde vervolgens Ezechiël dat verwijst naar het einde van de oorlog.

  "Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen," Ezechiël 39:2.

"In het einde, net als bij een overstroming door een rivier, zullen alle landen worden meegenomen door de oorlog en gebracht naar de berg van God in Jeruzalem," zei Herman. "Zoals voorspeld, zal de focus van de oorlog zich verplaatsen vanuit Azië naar Israël, waar de Verlosser zal verschijnen."

De kabbalist ging verder met te zeggen dat de moeilijke tijden er ook toe dienen om het Sanhedrin en de derde tempel tot stand te brengen, wat effectief de oorlog zal beëindigen.

Rabbi Yosef Dayan, een voormalig lid van het ontluikende Sanhedrin en afstammeling van de Davidische dynastie, is het ermee eens dat Kim Jong Un de geprofeteerde leider kan zijn die de ultieme strijd voortbrengt. Maar, waarschuwde de rabbijn, uiterste zorg moet worden betracht bij het identificeren van landen met bijbelse rollen.

"Het is belangrijk om precies te zijn in het gebruik van deze labels," zei Rabbi Dayan tegen Breaking News Israël. "Er zijn sommige heersers en landen die zich op de wijze van Amalek, of gelijksoortig als Gog u'Magog gedragen. Dit betekent noodzakelijkerwijs niet dat ze de entiteiten zijn waar de profetieën over spraken.

"Noord-Korea voert zeker zichzelf op op de wijze beschreven in de Joodse bronnen als Gog u'Magog, maar ik geloof niet dat iemand dit vandaag met totale zekerheid kan zeggen," zei rabbijn Dayan. "Maar als dit waar is, zal het zeer snel duidelijk worden."

Inderdaad hebben vele mystici en rabbijnen verschillende despotische leiders als de legendarische Gog-u'Magog geïdentificeerd, vanwege hun rol in de actualiteit. 22 jaar geleden heeft Rabbi Levi Sa'adia Nachamani voor het eerst Noord-Korea geïdentificeerd als zijnde een rol te hebben in het einde der dagen. Meer recentelijk, interpreteerde rabbijn Moshe Aharon HaKohen, een honderdjarige mysticus, de 1200-jaar-oude esoterische profetie aangaande de einde der dagen als een verwijzing naar Kim Jong Un.

Anderzijds is een andere oude profetische bron het conflict tussen Rusland en Turkije geïdentificeerd als de oorlog die voorafgaat aan de Messias, en sommige rabbi's hebben zelfs opgemerkt dat de dreiging van Irans nucleaire wapens voldoet aan de beschrijvingen van de laatste oorlog, die slechts enkele minuten duurt.

Rabbi Dayan merkte op dat het kader voor de gebeurtenissen die zich voordoen in het einde der dagen al een millennium gekend zijn, en hoewel het wellicht slechts speculatie is, is het gezien de huidige gebeurtenissen te rechtvaardigen in de overweging van de profetische leringen.

"Deze profetieën gaan over echte gebeurtenissen die op een dag zullen plaatsvinden," zei Rabbi Dayan. "Met enorme legers gezien rond Noord-Korea op een ongekende wijze, is het absoluut noodzakelijk om te overwegen wat de profetieën zeggen over de oorlog van Gog u'Magog."

Bron: Kabbalist Identifies Korea’s Kim Jong-Un as Leader of Apocalyptic Gog and Magog War - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.