www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Torah Codes waarschuwen dat de Koreaanse nucleaire dreiging een apocalyptische oorlog kan veroorzaken tussen de legioenen van engelen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 20 maart 2017

( )

( Breaking Israël News)

"Toen zei de man: "uw naam zal niet langer Jacob zijn, maar Israël, omdat u hebt geworsteld met God en mensen en hebt overwonnen." Genesis 32:28
(de Israël Bijbel™)

Een Torah-codedeskundige ontdekte aanwijzingen over Noord-Korea's recente dreiging met het gebruik van nucleaire wapens tegen Amerika, en ontdekte dat het despotische regime specifiek is aangewezen op een angstaanjagende rol in het einde der dagen. Nog verontrustender zijn de codes met een beschrijving van de rol die de legioenen van boze engelen spelen, harde boodschappers van God, die in dit scenario een rol kunnen spelen.

Vorige week waarschuwde Noord-Korea dat het de lancering overweegt van een preventieve nucleaire aanval tegen Amerika als reactie op de gemeenschappelijke VS-Zuid-Koreaanse militaire oefeningen. Rabbi Matityahu Glazerson was snel met het vrijgegeven van een video met een uitleg hoe de Torah-codes, een systeem ter interpretatie van de Bijbel door het aaneensluiten van letters via ingestelde intervallen, om te onthullen hoe de twee landen tegenover elkaar staan in een nucleaire confrontatie.

( )

Rabbijn Matityahu Glazerson (Screenshot)

Met behulp van een speciaal computerprogramma om hem te helpen deze codes te vinden, vond de rabbijn de woorden 'Tsafon-Korea' (Noord Korea). Het bericht werd nog duidelijker toen de rabbijn de letters aleph, heh, Resj, en Bet gerangschikt vond in een volgorde. Deze letters vormen het acroniem voor 'Artzot Habrit' (de Verenigde Staten in het Hebreeuws).

Beide codes grensden aan de woorden Shoah Atomit (atomic holocaust). De rabbijn ontdekte op hetzelfde raster van codes in de Bijbel het woord 'Gog', dat, naar hij zei, wijst op de mogelijkheid dat Noord-Korea de natie zal zijn die de pre-Messiaanse oorlog zal voortbrengen, die geprofeteerd wordt als komende van "het Noorden".

Nog schokkender was de ontdekking in dit raster van Bijbelse codes van de naam Samael, de belangrijkste aartsengel van de dood en zijn metgezel, Lilith. Samael betekent letterlijk 'het medicijn van God', of, zoals het wordt uitgelegd in de Zohar: het gif van God. In de Talmud wordt Samael beschreven als de engel des doods en de commandant van een legioen van twee miljoen engelen.

De Yalkut Shimoni, een compilatie van rabbijnse commentaren op de Bijbel, waarvan verondersteld wordt dat ze zijn geschreven in de 13e eeuw, heeft Samael geïdentificeerd als de engel van Esav (Esau) die vocht met Jacob, die hem de naam "Israël" schonk. Samael werd de engel van de natie Edom, volgens de rabbijnse literatuur, en vervolgens van Rome. Volgens veel hedendaagse rabbijnen belichaamt Esav nu de westerse beschaving, onder leiding van de Verenigde Staten.

Toen Rabbi Glazerson naar de codes zocht rond de namen van de twee landen, ontdekte hij ook de woorden 'hahatra'a' (de waarschuwing), en 'iyoom' (bedreiging).

In zijn video waarschuwde Rabbi Glazerson in het Hebreeuws dat "Noord-Korea een nucleaire dreiging is richting de Verenigde Staten en dat ze de dreiging van Korea serieus moeten nemen. Het is een gevaar voor de hele wereld."

De rabbijn legde uit dat deze internationale confrontatie niet tot Noord-Korea en Amerika beperkt is, maar feitelijk zal helpen met de komst van de Messias. In zijn video waarin hij het raster van letters toonde, verwijst rabbijn Glazerson naar het woord 'Moshiach' (Messias), grenzend aan 'ben Yishai', de zoon van Isaï. Dezelfde interval onthult de letters ter aanduiding van het Hebreeuwse jaar 5778, die met het Joodse Nieuwjaar in september zal beginnen.

Rabbi Glazerson legde uit dat "Korea en de nucleaire dreiging ons dichterbij de Moshiach brengen."

( )

Rabbi Pinchas Winston (Courtesy)

"Dit is een zeer belangrijke en interessante tabel van codes, maar al deze ontwikkelingen zijn geschreven in Joodse bronnen," concludeerde de rabbijn. "De Thora is de blauwdruk van de schepping. De Torah-codes vertellen echt wat er was gepland voor ons, met name waar het vertelt van dingen die gaan komen vóór de komst van de Moshiach."

Rabbi Pinchas Winston, een productief auteur en Einde-der-dagen geleerde, is het ermee eens dat de huidige confrontatie ontzettende gevolgen kan hebben.

"Noord-Korea is een soort 'wild card' [joker]. Het kan zijn dat het een klein en onaangenaam land is, dat zoals we hebben gezien in de geschiedenis, op de een of andere manier de trekker kan zijn voor veel grotere dingen, vergelijkbaar met de moord op de Aartshertog Ferdinand als het begin van de Eerste Wereldoorlog," zo stelde hij.

"Een overeenkomst is dat een klein ding gemakkelijk kan uitbarsten," zei hij ter illustratie. "Maar als je het in een kamer vol met buskruit laat vallen, ontploft het dramatisch."

Bron: Torah Codes Hint Korean Nuclear Threat Could Stir Legions of Angels in Apocalyptic War - Breaking Israel News