www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dus nu willen de Amerikaanse Zionisten Israël boycotten

door Alan M. Dershowitz - 4 juli 2017

"Wij zullen... elke theocratische tendens verhinderen om op de voorgrond te komen van de kant van ons priesterschap. Wij houden onze priesters [waarmee is bedoeld: rabbijnen] binnen de grenzen van hun tempels." – Theodor Herzl, Der Judenstaat

( )

De Klaagmuur In Israël. (Foto van PublicDomainPictures.net)

Verschillende prominente Amerikaanse Zionisten – inclusief degenen die al lange tijd aanhangers van Israël zijn – zijn zo verontwaardigd over de recente beslissing van de Israëlische regering met betrekking tot de Klaagmuur en de niet-orthodoxe conversie, dat ze Amerikaanse Joden oproepen om hun steun voor Israël te verminderen, of zelfs te elimineren. Volgens een artikel van Elliott Abrams in Mosaic, dreigde Ike Fisher, een prominente bestuurslid van AIPAC [American Israel Public Affairs Commité], alle verdere financiële steun voor Israël 'te staken'. Daniel Gordis, een leidende stem voor het conservatieve Jodendom, drong er bij de Amerikaanse Joden op aan om hun El Al tickets te annuleren en te gaan vliegen met Delta of United. Ook stelde hij voor: "inhouding van donaties aan Israëlische ziekenhuizen, zodat 'ze bijna geen geld hebben' en 'beginnen te wankelen.'" Dit soort emotionele reacties doet denken aan de woedeaanvallen die uitgingen van President Barak Obama toen hij weigerde het veto bij de VN uit te spreken over een recent anti-Israël resolutie.

Ik ben het sterk oneens met beide, zowel de capitulatie van de Israëlische regering voor de minderheid van ultra-orthodoxe Joden, die veel te veel invloed in de Israëlische politiek uitoefenen, maar ook met de voorstellen door sommige van mijn collega-critici om op de steun voor Israël te bezuinigen vanwege de recente besluiten van de Israëlische regering met betrekking tot de religie.

Ik sta volledig achter de grotere scheiding tussen religie en staat in Israël, zoals Theodor Herzl het in zijn plan voor de natie-staat voor het Joodse volk schreef in 'Der Judenstaat', 120 jaar geleden: "Wij zullen... verhinderen dat de theocratische tendensen op de voorgrond komen van de kant van ons priesterschap. Wij zullen onze priesters [waarmee is bedoeld de rabbijnen] houden binnen de grenzen van hun tempels." Het was David Ben Gurion, de Israël oprichtende Minister-President, die de deal maakte met het Orthodoxe Rabbinaat die het mandaat van Herzl heeft geschonden en de muur van de scheiding tussen kerk en staat neerhaalde. Hij wees veel wereldlijke zaken toe aan de Chef Rabbinate autoriteit, zoals huwelijk, echtscheiding en kinderopvang. Ook legde hij de basis voor de oprichting van religieuze partijen die al vele jaren een noodzakelijk onderdeel zijn van de meeste Israëlische coalities.

Dus, geef niet de schuld aan Israëls huidige premier Benjamin Netanyahu, voor zijn recente overgave. De overleving van zijn regering hangt af van zijn onheilige alliantie met naar verluidt de heilige partijen die dreigen de coalitie te verlaten en zijn regering te laten vallen, tenzij hij zich overgaf. Het alternatief voor een regering-Netanyahu is misschien wel een meer rechtse dan de huidige regering, zowel over religieuze aangelegenheden als over de vooruitzichten voor een vrede. Redelijke mensen kunnen van mening verschillen of Netanyahu het juiste ding heeft gedaan, maar ik denk dat het de keuze is tussen de huidige regering en wat kan komen om het te vervangen, dat Premier Netanyahu handelde op aanvaardbare prioriteiten.

Dit wil niet zeggen dat ik blij ben met het eindresultaat. Als een post-confessionele Jood zou ik willen zien dat een deel van de westelijke muur geopend wordt voor het gebed van conservatieven en reformers. Ik wil ook graag dat conservatieven, reformers en moderne orthodoxe rabbijnen volledig bevoegd geacht zijn voor het uitvoeren van de rituelen met inbegrip van huwelijk en echtscheiding. Ik zal blijven vechten voor deze uitkomst, en ik denk dat we uiteindelijk succesvol zullen zijn. Maar in de tussentijd, zal ik ook blijven vliegen met El Al, bijdragen aan de Israëlische ziekenhuizen, de AIPAC-evenementen bijwonen en Amerikanen aanmoedigen om Israël te steunen, zowel politiek als financieel. Het anders doen is deelnemen aan een vorm van BDS - de tactiek die momenteel werkzaam is bij Israëls vijanden voor de delegitimatie van de natiestaat van het Joodse volk. Aanhangers van de BDS verwijzen naar deze goedaardige boycots om zo hun eigen kwaadaardigheid te rechtvaardigen. Als BDS een immorele tactiek is, zoals het zeker is, dan ook het straffen van het volk van Israël voor het falen van de regering en dan alle Joden treffen die niet op één lijn staan met de ultra-orthodoxe.

Sterke liefde kan een passende reactie zijn in familiezaken, maar boycotten van een verontruste natie die is uitgegroeid als een paria onder de harde linksen, is niet het juiste antwoord op de recente besluiten van de Israëlische regering met betrekking tot de religie. Het antwoord is niet een terugtrekking, maar eerder een grotere betrokkenheid met Israël over aangelegenheden die betrekking hebben op de wereld van het jodendom. Ik ben ook woedend over de arrogantie en destructieve bedreigingen van de ultra-orthodoxe partijen in de huidige regering. Ook ik zie graag een coalitie die de ultra-orthodoxe partijen heeft uitgesloten. Ik zou ook graag een hoge scheidingsmuur zien die de rabbi's uit de politiek houdt. Maar ik woon niet in Israël, en Israël is een democratie. Uiteindelijk is het aan de burgers van Israël om het huidige systeem te veranderen. De rol van de Amerikaanse Joden is beperkt tot die van overtuiging, niet van dwang. Uiteindelijk zullen wij succesvol zijn in het overtuigen van het Israëlische volk om de macht bij religieuzen weg te nemen, en de dwang uit handen van de ultra-orthodoxe minderheid. Want dat zou niet alleen goed zijn voor de seculiere Israëli's – die een meerderheid zijn – maar ook voor de religieuze Israëli's. De geschiedenis heeft bewezen dat scheiding van staat en godsdienst beter is, niet alleen voor de staat, maar ook voor de godsdienst.

Alan M. Dershowitz, Felix Frankfurter Professor in de Rechten, Emeritus, van de Harvard Law School en auteur van Taking the Stand: My Life in the Law and Electile Dysfunction: Een gids voor de passieve stemmer.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: So Now American Zionists Want to Boycott Israel