www.wimjongman.nl

(homepagina)

Versterken nieuwe bewijzen van oude woestijn structuren de 'Sinai in Saoedi-Arabië' theorie van Exodus?

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 8 november 2017/p>

  "Want de Israëlieten hadden veertig jaar door de woestijn gezworven, tot het hele volk — de mannen van militaire leeftijd die uit Egypte waren vertrokken — was omgekomen; omdat ze Hashem niet gehoorzaamd hadden." Jozua 5:6 (de Israël Bijbel™)

( )

De mysterieuze structuren zijn zichtbaar van bovenaf in de Saoedi-Arabische woestijn. (Google Earth)

Archeoloog onderzoeken met behulp van Google Earth beelden de gebieden van de Saoedi-Arabische woestijn en openbaren het bewijs van structuren die niet zichtbaar zijn vanaf de grond, waarvan sommigen geloven dat het de bewijzen zijn dat de kinderen Israëls ver van de Sinaï af waren na hun vertrek uit Egypte.

Dr David Kennedy, een archeoloog aan de Universiteit van West Australië, heeft over de lava-velden gevlogen van de woestijn van Jordanië gedurende de laatste 40 jaar en bestudeerde de overblijfselen van structuren die alleen zichtbaar zijn vanuit de lucht. Hij vermoedde al lang dat er nog veel meer in de Saoedi-Arabische woestijn stonden, maar door beperkingen vanwege de overheid kon hij geen luchtfoto's maken.

"We hebben de neiging om over Saoedi-Arabië te denken als een woestijn, maar in de praktijk is daar een enorme archeologische schat te vinden, welke moet worden geïdentificeerd en toegewezen," zei Dr Kennedy. "Men kan het niet heel goed zien op grond-niveau, maar als je eenmaal een honderd meter erboven bent, of met een hoger apparaat, dan komen ze prachtig naar voren."

( )

Professor David Kennedy (University of Western Australia)

Dr. Kennedy gelooft dat deze ongeveer 400 structuren, waarnaar hij verwijst als "poorten" kunnen zijn gebouwd door nomadische stammen van ten minste 2000 jaar geleden en misschien zelfs wel 9000 jaar geleden.

Patronen van bewijsmateriaal en een website die archeologie onderzoekt in een bijbelse context, waardoor men overwoog of deze nieuwe vondst kon worden ingebracht als bewijs voor de theorie dat de kinderen van Israël enige tijd in de Saoedi-Arabische woestijn verbleven na hun vertrek uit Egypte. Deze theorie stelt ook dat de berg Sinaï in Noordwest Saoedi-Arabië is gelegen, het oude land van Midian, waar Mozes woonde na zijn vlucht uit Egypte.

[Vertaler: zie Galaten 4:25; Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië.]

Hoewel noch Dr Kennedy noch Dr. Al-Saeed enig mogelijk verband voorgesteld hebben tussen de ontdekkingen en de bijbelse Exodus, zijn er patronen met bewijsmateriaal opgemerkt, welke doen vermoeden vanuit andere bronnen dat deze structuren werden gemaakt door de kinderen van Israël tijdens hun 40-jarige woestijnverblijf. In feite is het exacte parcours van de Exodus en de locatie van de berg Sinaï een punt van voortdurende discussie onder de wetenschappers.

Eén theorie is dat ze in het 40-jarige omzwerven Saoedi-Arabië passeerden waar de Berg Sinaï is, mogelijk de berg die nu genaamd wordt Jebel al-Lawz (berg van amandelen) of Jabal Maqla (verbrande berg), een van de hoogste bergen in het Arabisch schiereiland en die opvalt vanwege zijn zwarte top. Beide zijn gevestigd in het noordwesten van Saoedi-Arabië aan de grens met Jordanië. De toegang tot deze bergen is beperkt door de regering en het is verboden om daar te fotograferen.

De theorie is gebaseerd op de vooronderstelling dat de berg Horeb en Sinaï synoniem zijn, en Mozes zijn eerste ontmoeting met de God van Israël op dezelfde locatie was waar de kinderen van Israël de Torah kregen.

 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb.

Er is een geschil tussen de bijbelgeleerden over de vraag of de twee bergen inderdaad één en dezelfde zijn. Dit zou de berg Sinaï in Midian plaatsen, d.w.z. op het Saoedi-Arabisch schiereiland, een vooronderstelling die verderop in de Bijbel lijkt te worden ondersteund.

 Hashem, onze God, sprak tot ons aan Horeb, zeggende: U bent lang genoeg verbleven op deze berg. Deuteronomium 1:6

Flavius Josephus, een eerste-eeuwse Romeinse-Joodse geleerde, schreef dat Sinai "de hoogste berg van de steden in Midian was," net buiten de stad van Al Bad in het noordwesten van Saoedi-Arabië, en dat schijnt ook ondersteuning te geven van de theorie over de Saoedische Sinaï.

David Rohl een egyptoloog die met werkte met Patronen van bewijsmateriaal om een eerdere tijdlijn aan te tonen voor de uittocht, verdisconteerde de mogelijkheid dat de plaatsen in Saoedi-Arabië verbonden waren met de Israëlische woestijnreis.

"De muren die ontdekt werden door deze archeoloog behoren tot de late Neolithische tijd, toen het Arabisch schiereiland een veel natter klimaat had, de neolithische natte fase," zo vertelde Rohl aan Breaking NewsIsraël." Het zijn landbouw- of veeteeltkavels van veel vroeger dan de tijd van Mozes."

Als egyptoloog verkiest Rohl een versie van Exodus die meer veel overeenkomsten vertoont met het bijbelse verhaal.

Simcha Jacobovici, een met de Emmy-award bekroonde onderzoeksjournalist, die verschillende documentaires gemaakt heeft over Bijbelse Archeologie, wees ook elk verband tussen de nieuwe vondst en de uittocht uit Egypte af:

"Dit is absoluut niet verbonden met de kinderen van Israël in de woestijn," zei Jacobovici zeer beslist tegen Breaking Israël News. "Ik denk dat de uittocht uit Egypte gebeurde precies waar de Bijbel het zegt dat het gebeurde, en het pad niet leidde naar Saoedi-Arabië. Het klopt gewoon niet."

Geconfronteerd met de theorie dat de Exodus via Saoedi-Arabië was getrokken, wat de locatie van de berg Sinaï meer in de nabijheid van Mekka bracht dan Israël, reageerde Jacobovici eenvoudig met: "Per definitie moet de berg Sinaï in de Sinaï staan, en anders is het niet Berg Sinaï."

Het verhaal achter de ontdekking is net zo fascinerend als de ontdekking zelf. In 2004 onderzocht Dr. Abdullah Al-Saeed, een neuroloog en amateur-archeoloog in Saoedi-Arabië, een lavaveld, Harrat Khaybar genoemd. Hij merkte op dat de losse stenen opgestapeld waren tot een meter hoog in lange rechte lijnen, maar zonder het zicht van essentiële luchtfoto's kon hij de betekenis ervan niet begrijpen en kwam zijn onderzoek tot stilstand.

In 2008 bekeek Dr. Al-Saeed de dezelfde plekken Google Earth foto's en was geschokt door wat hij zag: duidelijk omschreven rechthoekige kavels. Hij lanceerde een expeditie en heeft de site uitgebreid bestudeerd, waarna hij zijn gegevens opstuurde aan dr. Kennedy voor verdere bestudering.

"De vraag die we altijd bespreken bij onderzoeken als deze is, waarom hier? Waarom in dit steenachtige, vreselijk ruige land?" zo schreef dr. Al-Saeed in zijn brief aan dr. Kennedy. Hoewel dr. Kennedy geïntrigeerd was, kon hij geen antwoord geven op de vragen van zijn collega's.

"Wij zouden graag over Saoedi-Arabië hebben gevlogen om beelden op te nemen. "Maar je krijgt nooit toestemming," zei dr Kennedy in een interview met de New York Times. "En dan komt Google Earth."

Met behulp van deze gemakkelijk beschikbare technologie kon dr. Kennedy 400 eerder ongedocumenteerde stenen bouwwerken achterhalen in de Saoedi-Arabische woestijn. Hoewel het onderzoek naar het mysterie van deze structuren net is begonnen, maar wordt gehinderd door politieke realiteit. Het schildert het bestaan van een grote hoeveelheid structuren, wat een zeer verschillend beeld van de regio geeft in de oudheid, met een aanzienlijke bevolking in een regio die nu een onbewoonbare woestijn is.

[Vertaler: Er is veel meer bewijs voor de doortocht door de Rode Zee en het verblijf in Arabië. Zie het artikel Horeb Het valt echter niet mee om je inzichten te veranderen na honderden jaren van onjuiste voorlichting.]

Bron: Does New Evidence of Ancient Desert Structures Strengthen ‘Sinai in Saudi Arabia’ Theory of Exodus? - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.