www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëli's willen de overwinning

door Daniel Pipes - 11 juli 2017

( )

Meeste Israëlische Joden willen een ander en strenger beleid richting de Palestijnen.

Wat denkt het Joodse Israëlische publiek over hoe de Palestijnen ervan te overtuigen dat ze hun al een eeuw durende oorlog met het zionisme hebben verloren, dat de race gelopen is? Met andere woorden, hoe denken de Israëli's over winnen?

Om dat te weten, heeft het Midden-Oosten-Forum in opdracht van het Smith Instituut een peiling gehouden onder 700 volwassen Israëlische Joden. Uitgevoerd op 27 en 28 juni, een peiling met een foutmarge van 3,7 procent.

Hieruit blijkt een wijdverbreid geloof dat een Palestijnse erkenning van een nederlaag uiteindelijk zal leiden tot de acceptatie van Israël als de Joodse staat, waarmee het conflict beëindigd is.

Palestijnse nederlaag: "Een vredesakkoord met de Palestijnen zal alleen mogelijk zijn zodra het Palestijnse leiderschap het feit erkent dat het is verslagen in de strijd tegen Israël." Over het geheel genomen is 58 procent van de ondervraagden het daarmee eens, Deze mening is diep gepolariseerd door de politieke visie: 69 procent aan de rechterkant is het er mee eens maar slechts 16 procent aan de linkerzijde.

Israëlische overwinning: "De reden dat het Israëlisch-Palestijnse conflict maar blijft duren, is dat geen van de militaire operaties, of de diplomatieke afspraken met de Palestijnse leiders, hebben geleid tot een Israëlische overwinning." Dit lijkt op het eerste statement, maar keert het om. Het verhoogt de instemmende reacties tot 65% van het Israëlische publiek. Verrassender is, zoals uit de resultaten blijkt, dat het nu uit het gehele politieke spectrum komt van rechts naar links, dit bewustzijn dat Israël moet winnen. Het laat ook zien dat een meerderheid van elke deelgroep van de kiezers – zowel mannelijk als vrouwelijk, jong en oud, aanhangers van elke vorm van Jodendom, of aanhangers van elke Joodse politieke partij in het Parlement vertegenwoordigd – het eens is met dit gevoel.

Het Israëlische publiek heeft het geloof verloren dat gebaren van goede wil de Palestijnse wederkerigheid zal winnen.

Amerikaanse ambassade: "Het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem zal door de meerderheid van de Palestijnen worden gezien als een nederlaag." Hetzelfde percentage van de respondenten, namelijk 65, is het ook eens met deze bewering, terwijl rechts dit slechts in geringe mate meer steunt dan links (68 tegenover 58 procent). De religieuze Joden staan sterker achter deze stelling (89 procent van hen die zich met de Haredi partij HaTorah Yahadut identificeren), veel meer dus dan de seculieren (53 procent van de anti-charedische partij Kulanu) wat niet als een verrassing komt. En nogmaals, een meerderheid van elke subgroep steunt het idee - en dat verbaast hoe dan ook.

Joodse staat: "De Israëlische overwinning kan alleen worden bereikt als de Palestijnen Israël als de Joodse staat erkennen." Een ongeveer gelijke 67 procent is eens met deze stelling, maar de verdeling is, net als bij de eerste vraag, een politieke: 76 procent van rechts is het ermee eens en 26 procent van de links doet dat ook. Aan de andere kant, maakt partij-verbondenheid bijna geen verschil (zowel HaTorah Yahadut als de leden van de Kulanu komen binnen met 71 procent), met slechts één spectaculaire uitzondering van de uiterst linkse Meretz (33 procent).

( )

De lancering van de Knesset Israël Overwinningsbespreking. V.l.n.r.: Oded Richard Kemp, Ya'akov Perry, Farer, Daniel Pipes, Gregg Roman.

Wat te doen met al deze cijfers? Alle vier parallelle vragen kregen een meerderheid aan steun en wijzen op een diepgaande ontwikkeling van het Israëlische publiek sinds de Oslo-akkoorden in 1992 werden ondertekend. Niet langer heeft men nog het geloof dat gebaren van goede wil een wisselwerking zullen geven bij de Palestijnen, of een geloof in de Palestijnse leiders, of een verzoening. De consequente steun voor deze meningen, variërend van 58 tot 67 procent aan steun daarvoor, bevestigt dat de meeste Israëlische Joden een ander en sterker beleid willen.

Deze verrassing komt in de onrust over de globale cijfers. Dat twee van hen (nederlaag en Joodse staat) langs rechts-links-lijnen zijn te verdelen, en twee van hen (overwinning en Amerikaanse ambassade) niet wijzen op het feit dat die kwesties van kritiek belang zijn voor wie wat steunt. Het steunen van het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de Palestijnse aanvaarding van Israël als de Joodse staat ziet er hetzelfde uit in de stellingname over een breed spectrum. Bijvoorbeeld, twee keer zoveel aanhangers van de Meretz-partij van uiterst-links steunen de ambassade-kwestie, zoals ze ook doen voor de Joodse staat (67 vs. 33 procent).

Het is tijd voor een verschuiving van de focus, weg van onderhandelingen als zijnde hopeloos en contraproductief.

Dat de meeste Israëlische Joodse volwassenen een Palestijnse nederlaag willen en een Israëlische overwinning overeenkomstig het nut van de op 11 juli gelanceerde Knesset Israël Overwinning bespreking. Voorgezeten door Oded Forer (Yisrael Beiteinu) en Ya'akov Perry (Yesh Atid), zoekt de vergadering de Israëlische strategieën en tactieken te verkennen zodra de Amerikaanse regering groen licht geeft voor een Israëlische overwinning.

"Het debat over het vredesproces is voor de meeste Israëli's gelijk aan het bespreken van de kleur van het shirt dat je zult dragen tijdens de landing op Mars," zo merkte een voormalige assistent van de Israëlische Premier op in 2013. Het is tijd voor een verschuiving van de focus, weg van de hopeloze en contraproductieve onderhandelingen naar de beëindiging van het conflict op de door de tijd bewezen manier: Door middel van de overwinning.

Daniel Pipes (DanielPipes.org, @DanielPipes) is de Voorzitter van het Midden-Oosten Forum.

Bron: Israelis Want Victory :: Middle East Forum