www.wimjongman.nl

(homepagina)

GEHEIME VERGADERING VAN DE OPENBARE AANKLAGERS IN HET BUNDES-FEDERALE KANTOOR

Michael Mannheimer - 27 juli 2017

()

De vergadering was in verband met de te verwachten grote aanval door de islam

Dit bericht is afkomstig van Hartgeld.com. Deze blog is eigenlijk een blog voor diegenen die geïnteresseerd zijn in financiën. De leider van deze blog en auteur van dit artikel, Walter Eichelburg, erkent al jaren het gevaar van de islamisering en het socialisme en voegde de afdeling islam/socialisme toe aan zijn blog.

Met een bijna niet te bevatten 400 miljoen aan bezoekers is Hartgeld.com vermoedelijk groter dan de meeste Duitstalige politieke blogs bij elkaar. De verbreiding van nieuwsberichten op dit Oostenrijkse blog is enorm.

Bij het volgende artikel gaat het om een lezersbrief, die Hartgeld.com enige dagen geleden ontving. In deze lezersbrief vertelt men over een Duitse Officier van Justitie die zegt dat het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken rekening houdt met een geweldige islamitische aanval in SEPTEMBER 2017. Dit zouden de Duitse aanklagers hebben vernomen op een onlangs gehouden informatieve bijeenkomst – bij welke zij tegelijkertijd tot stilzwijgen werden verplicht.

Terrorismedeskundigen houden al lang rekening met een algemene aanval door de islam

De brief is explosief en bevestigt alle vrees die terrorismedeskundigen reeds lange tijd hebben. Hij bevestigt tevens de maanden geleden aan het Duitse volk gerichte aanbeveling door de Duitse regering om voor levensmiddelen- en watervoorraden te zorgen. Het curieuze aan deze aanbeveling was dat daarvoor van de kant van de regering geen redenen werden genoemd.

Maar om welke redenen doet een regering zogezegd in vredestijd een dergelijke aanbeveling? Die wordt alleen gedaan in het geval van een dreigende natuurramp (wat in Duitsland uitgesloten is, aangezien het noch door aardbevingen, noch door een tsunami of vulkanische uitbarstingen wordt bedreigd) of in het geval van een komende oorlog.

De inhoud van de lezersbrief kan niet zonder meer worden bevestigd

Walter Eichelburg is verstandig genoeg om erop te wijzen dat hij de authenticiteit van de inhoud van deze lezersbrief niet kan bevestigen. Maar hij is wel plausibel. Weliswaar werd het niet direct uitgesproken: maar het is de islam, die in september 2017 wil toeslaan en de Duitse staat wil uitwissen. Dat de moslims geheime wapen- en springstof-depots aanleggen, is geen geheim. Soms wordt zo’n depot opgerold, en zoals gebruikelijk verschijnt daarover niets in de massamedia.

De volgende tekst en verdere teksten die in deze lezersbrief worden geciteerd, zijn inhoudelijk in ieder geval niet te bewijzen. Vanwege de totale blokkade van nieuwsberichten door de regering en de media over een mogelijke grote islamitische aanval, heb ik besloten, deze bij het artikel te voegen en de niet bewijsbare delen desondanks wel over te nemen. Want er valt veel voor te zeggen dat ze een kern van waarheid bevatten

Michael Mannheimer, 2017/07/27

Walter K. 2017/07/26.

Islam aanval in september. Maar ze weten niet welke stoomwals er te verwachten is.

Interessante informatie voor hogere ambtenaren.

Een stelselwijziging is nog niet begonnen, maar we staan voor een onmiddellijk uitvoering. Deze dagen is er een brief van een lezer uit Duitsland binnengekomen:

Op zaterdag hadden we ons jaarlijkse straatfeest. Zoals altijd wanneer de tongen losser worden door een paar biertjes, vertelde onze hoofdaanklager 's avonds laat na een paar lekkernijen (de wettelijke verbuiging van recht / verbreking onder leiding van de politiek was ons al lang bekend voordat het aankwam in het bewustzijn van de massa). Maar dit keer werd hij volledig open en bijna in paniek.

De aanklagers waren aanwezig bij een recente briefing door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werd openlijk gewaarschuwd over het verwachten van een volledige ineenstorting van de openbare orde in september. Geen loketten, geen zorg, geen bescherming. Er zijn te veel geheime wapen- en explosievendepots. De federale politie en justitie zijn er volledig door overweldigd. De laatste tijd zijn er inbraken geweest in magazijnen, waar tonnen van bepaalde soorten meststoffen zijn gestolen die kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van explosieven. In bouwmarkten, waar grotere hoeveelheden zijn gekocht met identificatiekaarten, daar krijgt men zoiets waarschijnlijk al lang niet meer. Er was een openlijke waarschuwing om hun kinderen niet te laten deelnemen aan publieke evenementen.

De procureur-generaal sprak er toen over om een burgerwacht te organiseren voor onze straat en dat je moet zorgen voor levensonderhoud. Toen ik meer dan een jaar geleden met hem sprak, waren het nog allemaal samenzweringstheorieën. Nou, wie Hartgeld als bron heeft, heeft al lang zijn voorbereidingen voltooid en dienovereenkomstige voorzorgsmaatregelen genomen. Nu gaan deze scenario's ook op voor de agenten van onze regering, en is het waarschijnlijk dat de tijd van het onwaarschijnlijke nabij is.

Conclusie: De politieke orde weet wat er gaat komen en willen/kunnen er niets aan veranderen.

Ik weet niet of dit waar is, maar het is aannemelijk. Hoewel niet direct is uitgesproken of de islam ons zal aanvallen in september 2017, kan de Duitse staat het niet uitblussen. Dat moslims geheime wapen- en explosievendepots creëren, is ook geen geheim. Soms wordt een dergelijk depot opgerold, en als gewoonlijk heeft de grote media daar niets over bericht.

Dat de radicale moslims de moderne staten in Europa willen uitwissen en in de plaats daarvan het islamitische kalifaat instellen, is ook geen geheim. Ze bazuinen het juist enorm uit.

Sinds september 2015 wordt er over deze aanval geschreven, zelfs in grote media.

Tot nu toe heeft het niet plaatsgevonden, maar het wordt voorbereid, zoals u kunt zien.

Ondertussen worden in officiële briefings ook de hogere ambtenaren daarmee bekend. En er is zowaar ook nog een tijdstip genoemd. Vermoedelijk zegt men tegen de hogere ambtenaren zodat met de aanslag in september zich dit zich ook verspreidt onder de moslims. Die moeten het gevoel krijgen dat hun oorlog succesvol zal zijn. En de rechterlijke macht moet zich in dit geval instellen op de nieuwe meesters - moslims. Als ze in functie willen blijven.

In de brief van de lezer staat ook dat de rechterlijke macht het recht heeft om de wet te overtreden in opdracht van de politiek om moslims uiterst mild te bestraffen, maar critici van de islam direct en hard.

De politieke macht doet dat in opdracht van hogerop, of via een hersenspoeling waaraan vooral de linkse partij-ambtenaren werden onderworpen reeds decennia lang. De politieke orde begrijpt natuurlijk niet waarom dit alles: voor hun verwijdering en de verwijdering van hun politieke systeem.

Tot zover de vertaling van het artikel

Bron: Michael Mannheimer Blog » Blog Archiv » Oberstaatsanwalt: „Bundesinnenministerium rechnet mit einem islamischen Großangriff im September 2017“