www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: De huwelijksreis met de VS is voorbij

door Bassam Tawil - 15 augustus 2017

De Palestijnen stellen de VS een voorwaarde om door hen te worden aanvaard als bemiddelaar in het conflict met Israël: een vooroordeel ten gunste van de Palestijnen. Dit is de Palestijnse gedachtengang: als u niet voor ons bent, bent u tegen ons.

De gezanten van de Amerikaanse President Donald Trump, Jason Greenblatt en Jared Kushner, zijn van plan om spoedig terug te keren naar het Midden-Oosten teneinde een bespreking te houden over de manieren om het geblokkeerde "vredesproces" tussen Israël en de Palestijnen te laten opleven. Greenblatt tweette vorige week dat hij uitkeek naar een terugkeer naar het Midden-Oosten "in een streven naar vrede". Hij voegde eraan toe dat Trump 'optimistisch' was, maar weidde daarover niet verder uit.

Het nastreven van vrede klinkt prachtig. Minder prachtig, echter, zijn de feiten ter plaatse betreffende "het nastreven van vrede" met de Palestijnen.

Niet verrassend is, dat de Palestijnen zijn teruggekeerd naar hun oude gewoonte om de VS te beschuldigen van "vooringenomenheid" ten gunste van Israël.

Terwijl de Amerikaanse gezanten zich voorbereiden om naar het Midden-Oosten te komen, zeggen de Palestijnen dat ze hun vertrouwen hebben verloren in de Trump-regering, zoals ze hebben gedaan met alle vorige regeringen.

Voor de Palestijnen kan een Amerikaanse regering die openlijk de staat Israël ondersteunt, niet de rol van bemiddelaar spelen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Voor de Palestijnen diskwalificeert Washington zich als bemiddelaar vanwege de Amerikaanse betrokkenheid bij de veiligheid en het welzijn van Israël, omdat dit betekent dat de Amerikanen "bevooroordeeld" zijn ten gunste van Israël.

De Palestijnen stellen de VS een voorwaarde om door hen te worden aanvaard als bemiddelaar in het conflict met Israël: een vooroordeel ten gunste van de Palestijnen. Dit is de Palestijnse gedachtengang: als u niet voor ons bent, bent u tegen ons.

In de Palestijnse logica moet de Amerikaanse regering instemmen met het Palestijnse verhaal en aan al hun eisen voldoen als zij "vrede" met Israël willen bemiddelen. De Palestijnen willen inderdaad dat de VS daar alleen bij wordt betrokken - als de bijl-man voor hun executie van Israël.

De Palestijnen zijn bereid om samen te werken met de regering van de VS, op slechts één voorwaarde: dat het Israël dwingt zich volledig terug te trekken naar de 1949-wapenstilstandslijnen en zal toestaan dat de incompetente en in diskrediet zijnde Mahmoud Abbas een corrupte, ondemocratische en mislukte staat zal stichten, die haar roofzuchtige zinnen zal zetten op een dan veel moeilijker te verdedigen staat Israël.

Tot voor kort geloofden Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever, dat de nieuwe president hun verzinsels wel zou slikken en misschien zou samenspannen met hen tegen Israël om het ten val te brengen. Op een gegeven moment heeft Abbas zelfs zijn assistenten en de woordvoerders geïnstrueerd om te voorkomen dat er eventuele kritiek richting Trump of zijn regering zou klinken, enkel en alleen voor dit doel.

Echter, de Palestijnen veranderden hun toon in de afgelopen weken. De Palestijnse ambtenaren en facties en politieke commentatoren verbergen niet langer hun wantrouwen en minachting ten opzichte van de Trump-regering. De "honeymoon" tussen de Palestijnen en de regering van Trump is voorbij.

( )

In zijn recente ontmoeting met de Amerikaanse presidentiële gezanten Jason Greenblatt (links) en Jared Kushner (midden) in Ramallah, verwierp een woedende Mahmoud Abbas (rechts) hun eis dat hij de betalingen aan terroristen en hun families zou stoppen. (Foto door Thaer Ghanaim/PPO via de Getty Images)

De Palestijnen zijn wakker geworden over het feit dat de Trump-regering niet van plan is te fungeren als een marionet in hun expansionistische spel. Ze beginnen in te zien dat de VS niet van plan is om het sterk-bewapende Israël territoriale concessies te laten doen, die de veiligheid in gevaar zouden brengen. Voor de Palestijnen is dit voldoende bewijs dat de Trump-regering niet te vertrouwen is.

De Palestijnen zijn niet geïnteresseerd in een VS dat zal optreden als bemiddelaar in het conflict met Israël. Integendeel, ze zijn alleen geïnteresseerd in de Amerikanen en de rest van de wereld om een oplossing op te leggen aan Israël met een bedreiging van hun veiligheid en strategische en nationale belangen.

In een herstel van een zeer oud verhaal zijn de Palestijnen bereid om terug te keren aan de tafel met Israël, maar alleen als de VS garandeert dat de "onderhandelingen" Israël zullen dwingen om te voldoen aan al hun eisen.

In het licht van deze Palestijnse teleurstelling met de Trump-regering is de vraag wat voor soort ontvangst de Palestijnen dan van plan zijn om aan de gezanten van Trump te geven.

Hier is een teken van wat Greenblatt en Kushner te wachten staat wanneer ze in Ramallah aankomen voor besprekingen met Abbas en zijn luitenants: massa-demonstraties.

Na een spoedbijeenkomst in Ramallah op 13 augustus, riepen de Palestijnse facties op tot het organiseren van massale protesten tegen het bezoek van de gezanten van Trump en de VS vanwege hun "vooroordeel" ten gunste van Israël. Het bericht kan niet zijn uitgegeven zonder de goedkeuring van Abbas en het Palestijnse leiderschap in Ramallah.

Een verklaring die werd afgegeven door "nationale en islamitische groeperingen", een coalitie van verschillende Palestijnse groeperingen, met inbegrip van Abbas' eigen Fatah-factie, beschuldigen de Trump-regering van het werken aan een druk om de Palestijnen onvoorwaardelijk de vredesonderhandelingen te laten hervatten met Israël.

De verklaring beschuldigde Trump ook van het "aanzetting" tegen de Palestijnen, waardoor Israël het Palestijnse grondgebied "steelt".

De verklaring ging verder met de beschuldigen van de Trump-regering van de bevordering van het idee van "economische vrede" door zich te richten op de noodzaak tot verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnen. Dat is afgedaan als een "waan" van de Trump-regering, namelijk dat praten over een "regionale vrede" die Israël zou erkennen en sommige Arabische landen vredesverdragen te laten ondertekenen "achter de rug van de Palestijnen om."

Dergelijke gevoelens worden weerspiegeld door Palestijnse politieke analisten die met Abbas en het Palestijnse leiderschap in Ramallah zijn verbonden.

De Palestijnse leiders willen niet praten over het verbeteren van de Palestijnse economie, omdat Palestijnen zichzelf niet zien als betrokken bij een economische conflict met Israël: zij zien zichzelf betrokken in een existentiële strijd-tot-de-dood-conflict met Israël. In hun ogen moeten de Palestijnen bloeien, en moet de staat Israël gaan.

Met name staan de Palestijnen afwijzend tegenover het idee van een Israël in het sluiten van vrede met zijn Arabische buren. Ze vrezen dat deze vrede ten koste van hen gaat in de politieke suprematie over Israël.

"Het is duidelijk geworden dat het Amerikaanse standpunt bevooroordeeld is ten gunste van Israël," merkte de Palestijnse politieke analist Anwar Rajab op in een artikel gepubliceerd in de Palestijnse dagelijkse krant Al-Hayat Al-Jadeeda, die als spreekbuis fungeert voor de Palestijnse Autoriteit. "Het is duidelijk geworden dat de Trump-gezanten alleen suggesties doen voor de verbetering van de levensomstandigheden en de economie van de Palestijnen." Zo spotte Rajab met het idee van een "regionale vrede" en noemde het een leugen met de illusie van een miserabel stuk handelswaar.

Nogmaals, de Palestijnen maken heel duidelijk dat de hernieuwde inspanningen van de regering Trump in het doen herleven van het vredesproces met Israël onaanvaardbaar is en gedoemd is om te mislukken. omdat de VS niet bereid is Israël te dwingen eerst in retraite te gaan en vervolgens de nederlaag te lijden.

Verblind door hun haat voor Israël, staan de Palestijnen al heel lang buitenspel, zowel met hun economie als met hun toekomst, om hun echte doel te bereiken: om te zien hoe Israël op de knieën wordt gedwongen, en het vervolgens van de aardbodem te verwijderen.

Bassem Tawil is een moslim gevestigd in het Midden-Oosten

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The Honeymoon with the US is Over