www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

20 oktober 2017

Reeds zestig jaar geef ik onderricht over de dingen die we nu dagelijks zien.

Ik ben niet speciaal. De Bijbel is mijn inzicht en openbaring. Terwijl ik studeer, vraag ik de Heilige Geest om Zijn woord te verlichten. U kunt het zelf ook doen.

Toen ik begon te onderwijzen over Bijbelse profetie, kwam ik om de paar maanden met nieuwsverhalen die ermee samenvielen en die de profetie bevestigden. Uiteindelijk werd dat elke paar weken. En toen om de paar dagen.

In de afgelopen maanden is het niet anders geweest. De nieuwsberichten zijn apocalyptisch geworden.

Terwijl ik aan dit nieuwste televisieprogramma werk, is het moeilijk om dingen te vinden waarover ik niet zou willen praten. Het is beslissen wat er moet worden weggelaten!

De nieuwskoppen van de afgelopen week alleen al lezen als de bijbelse profeten. Daarom staat in de inleiding van mijn programma: "De voorspellingen van gisteren, de krantenkoppen van vandaag".

Oorlogen en geruchten van oorlogen:

Onlangs heeft Minister van Defensie James Mattis een waarschuwing gegeven aan het Amerikaanse leger. De krantenkop in 'De Leger Times' luidde: "Mattis tot het leger: 'Sta klaar als de Noord-Koreaanse diplomatie faalt.'"

De Universiteit van Hawaï stuurde een e-mail met een beschrijving van de te nemen maatregelen "in geval van een nucleaire aanval".

In Somalië zijn door vrachtwagenbommen meer dan 270 doden en meer dan 300 gewonden gevallen.

Op 4 oktober werden in Niger vier Amerikaanse soldaten overvallen en vermoord.

Noord-Korea brengt wekelijks een nieuwe nucleaire oorlogsdreiging uit. En dagelijks probeert een leger van 6000 cyberhackers geheimen en geld te stelen en de vrije naties te verwoesten.

Rusland houdt zich ook bezig met een cyberoorlog. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid beweert dat Rusland in 2016 probeerde in te hacken in de verkiezingssystemen van 21 staten. Er zijn aanwijzingen dat de Russen in verschillende westerse naties soortgelijke inspanningen hebben gedaan.

[Editor: Reken er maar op dat het ook andersom gebeurd.]

Honger:

Onlangs berichtte het United Nations News Centre dat "Twintig miljoen mensen het risico lopen om van honger te sterven in Zuid-Soedan, Somalië, Jemen en het noordoosten van Nigeria". Het Wereldvoedselprogramma noemde de huidige voedselcrisis ".... ongekend...".

Pestilenties:

Te midden van de dodelijkste en duurste bosbranden in zijn geschiedenis, moest de staat Californië de noodtoestand afkondigen wegens een uitbraak van Hepatitis A!

Aardbevingen:

Vorige week rapporteerde USA Today: "Wetenschappers die in en rond Yellowstone National Park werken, zeggen dat de supervulkaan die onder deze toeristische attractie zit eerder kan uitbarsten dan gedacht, een uitbarsting die het leven op de planeet zou kunnen vernietigen". "...het leven op de planeet vernietigen!" Dat is niet maar zo'n tv-evangelist of een samenzweringsfiguur die dat zegt. Dit zijn wetenschappers die naar je mag aannemen voldoende gerenommeerd zijn om in een grote internationale krant te worden geciteerd!

Evenwel, de Bijbel zegt niet dat een vulkaanuitbarsting het leven op aarde zal uitroeien, maar spreekt wel van verschillende grote aardbevingen tijdens de komende Verdrukking, waaronder een aardbeving die groter zal zijn dan welke aardbeving ook in de geschiedenis van de mensheid.

Openbaring 16:18 zegt: "En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn...".

Kan het Yellowstone zijn?

Een grote 'afval':

Vandaag lijkt het alsof hele denominaties afvallen van het ware evangelie. Bijna regelmatig lezen we over grote kerkelijke organisaties die officieel geestelijke standpunten innemen die haaks staan op de leer van Gods Woord. En veel kerken die nog steeds het ware evangelie prediken, verliezen leden die beledigd zijn door de Bijbelse prediking van de voorganger tegen praktijken als het homohuwelijk en abortus.

Ik zou kunnen doorgaan en doorgaan, maar u begrijpt het beeld. We bevinden ons op de rand van een nieuw tijdperk. De Genadetijd nadert zijn einde.

Dat betekent dat de opname van de kerk heel erg dichtbij is.

Maak je klaar!

Vorige week maakte president Donald Trump de linkse mensen woedend en irriteerde een aantal van onze westerse bondgenoten.

Wat deed hij dan wat zo verschrikkelijk was? Hij vertelde de waarheid.

Hij verkondigde aan de wereld dat Iran zich niet houdt aan zijn deel van de overeenkomst in de zogenaamde "Iraanse atoomovereenkomst". Dus zei hij dat hij niet langer kon "certificeren" [verzekeren] richting het Amerikaanse Congres dat Iran de overeenkomst nakomt.

Hij zegt alleen maar iets wat het Westen heeft geweten sinds de dag van de ondertekening van de overeenkomst.

Het maakt niet uit wat u over Iran of hun vrienden in de reguliere media hoort, de president trekt de VS nog net niet uit de overeenkomst. En hij verbreekt deze niet door tegen Iran opnieuw economische sancties op te leggen. In plaats daarvan doet hij iets waarvan de linkerzijde denkt dat het nog veel erger is. Hij legt het probleem in de schoot van het Amerikaanse Congres. En ze willen dat niet, omdat dit betekent dat zij dan een beslissing moeten nemen en een deel van de schuld moeten dragen als het niet werkt.

Maar als men het linkse geschreeuw hoort, zou je denken dat president Trump de derde Wereldoorlog heeft uitgeroepen, of de wereld heeft teruggeworpen in de 19e eeuw!

Het zij verre van iedereen in de linkse media of in het centrum, om de les van Noord-Korea te leren. Dankzij het zwakke Amerikaanse en V.N.-beleid kon Noord-Korea kernwapens bouwen - samen met de raketten om deze af te schieten. Nu gebruikt Noord-Korea dat arsenaal om de hele wereld te chanteren.

Maar zelfs als Iran zich houdt aan de regels van de nucleaire overeenkomst (wat volgens president Trump misschien wel de ergste deal is die Amerika ooit met iemand heeft gesloten!), zal het binnenkort toch zijn eigen nucleaire arsenaal kunnen creëren.

Om precies te zijn, toen de P5+1-landen hun "deal" met Iran maakten, veranderden ze het machtsevenwicht in het Midden-Oosten. Zij hebben een Iran laten opkomen als de machtigste moslimnatie in de regio. Zij verhandelden vrede en veiligheid op de lange termijn voor politiek gewin op de korte termijn. Zij veranderden een arm land onder leiding van radicale islamitische terroristen in een rijk land onder leiding van radicale islamitische terroristen. En de leiders van Iran zijn net zo radicaal als ISIS.

Bovendien blijft Iran een standvastige handelspartner van Noord-Korea. En dat is een probleem.

Die twee schurkenregimes werken hand in hand. De Noord-Koreanen hebben nucleaire technologie en rakettechnologie, maar geen geld. Iran wil nucleaire technologie en rakettechnologie, en vanwege de "deal" van president Obama zit Iran nu vol met geld.

Het is een hels huwelijk.

Dit is belangrijk omdat Ezechiël 38 ons vertelt dat Rusland en Perzië (het moderne Iran) in de laatste dagen een confederatie van naties zullen leiden in een strijd tegen Israël. Als deze overeenkomst wordt toegestaan, betekent dit een Iran dat Israël aanvalt een Iran met een kernwapenarsenaal zal zijn.

Tot slot zal ik deze week in mijn programma spreken over een persoonlijke openbaring - die ook een profetie was - die Jezus naar zijn discipelen uitsprak.

In Mattheüs 16:18 zei Jezus: "En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen."

Het woord vertaald met "kerk" is "ekklesia". Tot dan toe was dat woord nooit gebruikt in deze bijzondere betekenis. De eerste gelegenheid was de openbare belijdenis van Petrus over Jezus als: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God." [Matt.16:16]

Petrus was de eerste van de discipelen die deze belijdenis deed.

In het oorspronkelijke Grieks is het duidelijk dat de stichting van de kerk niet Petrus zelf is. Het woord "Petrus" of "Petros" is mannelijk en het stemt niet overeen met het woord "rots" of "petra", dat neutraal van geslacht is. De stichting waarover Jezus sprak was Petrus' geloofsbelijdenis in Jezus: "U bent de Messias, de Zoon van de Levende God". Dat is namelijk wat een persoon in de enige ware Kerk (de Gemeente) brengt - het lichaam van Christus.

Het was ook een profetie. Jezus zei: "Ik zal mijn kerk bouwen..." Hij kon hem toen nog niet bouwen, omdat Israëls uiteindelijke afwijzing van Hem als Messias en de Heilige Geest nog niet had plaatsgevonden om zo de wonderbaarlijke eenheid van de gelovige en Christus tot stand te brengen. Dat alles moest toen nog komen.

Maar het gebeurde kort daarna. En nu Jezus Christus zelf een vaste woonplaats inneemt in elke gelovige, wanneer wij onze persoonlijke belijdenis afleggen van Jezus als "de Messias, de Zoon van de Levende God" en de vrije gave aanvaarden van de vergeving van onze zonden, die Hij verwierf met zijn offer op Golgotha.

Dit is hoe Jezus Zichzelf in die eenheid beschreef: "Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u." (Johannes 14:20)

Christus in u, de hoop op de heerlijkheid.! (Kolosse 1:27)

Gods zegen,
Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey