www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey report

13 oktober 2017

Soms vragen mensen zich af waarom ik moeite doe om over de gevaren van de islam te praten. Ze zeggen: "Waarom niet alleen de positieve aspecten van het evangelie presenteren?" Ze vergeten dat Jezus zelf waarschuwde voor gevaarlijke geloofssystemen. En hij noemde ze bij naam!

Als predikant van het evangelie is het mijn plicht om te laten zien dat het evangelie van Jezus Christus niet zomaar een "religie" is. Het is de waarheid van God!

Soms kan dat het beste worden bereikt door het gevaar van de zuiver menselijke geloofssystemen te onthullen, maar ook demonische, die beweren te kunnen concurreren met het evangelie.

Het is ook van cruciaal belang om te begrijpen dat ik als "wachter op de muur" dienst doe. God heeft mij opgedragen een waarschuwing te laten horen wanneer ik gevaar zie aan de horizon.

De islam is een van de werkelijk grote gevaren waar de wereld vandaag de dag mee wordt geconfronteerd.

Dr. Peter Hammond is missionaris uit Zuid-Afrika. Hij heeft gediend in Mozambique, Angola en Soedan. Hij heeft de tragedies van het moslimgeloof zelf gezien. Uit noodzaak werd hij expert op dit gebied.

Wat het tv-programma van deze week betreft, zal ik putten uit het uitgebreide onderzoek van Dr. Hammond naar de historische invloed van de moslimbevolking op de naties die zij als vluchtelingen en immigranten zijn binnengekomen.

Dr. Hammond geeft over deze demografie een begrijpelijke uitleg. En de informatie is prachtig. In feite zien we elke dag elk de scenario's die hij beschrijft zich afspelen in het avondnieuws. Europa is het schoolvoorbeeld geworden van de bevindingen van Dr. Hammond. Amerika kan de volgende zijn.

De Zweedse Ingrid Carlqvist is verontrust over het feit dat deze bevolkingseffecten zich in Zweden reeds manifesteren. Ze waarschuwt dat de islam niet verenigbaar is met de democratie, omdat het niet alleen maar een religie is. Het is "een politieke ideologie, een rechtssysteem (Sharia) en een specifieke cultuur met regels voor vrijwel alles in je leven: hoe je je moet kleden; wie je vrienden moeten zijn; welke voet je eerst moet plaatsen als je de badkamer binnenkomt... De islam streeft ernaar om elk aspect van het menselijk leven te beheersen - het is de definitie van een totalitaire ideologie".

Dit gebeurt in heel Europa in verschillende mate en het begint nu onze levens hier in de Verenigde Staten te beïnvloeden.

Mensen, een immigratie die niet wordt gevolgd door assimilatie, is gewoon een andere naam voor een 'invasie'.

Maar de islam is niet de enige tirannieke ideologie die Amerika vandaag de dag verontrust. De LGBT-beweging blijkt meer invloed te hebben met veel, veel kleinere aantallen dan de islam.

In feite wordt de recentste belachelijke hoge laarsen tirannie - de transgender toiletten-kwestie - opgelegd aan 99.7% van het Amerikaanse publiek, dus gepleegd door een schamele 0,3%.

Dat is niet 3%, dat is 0,3%. Driehonderdste van een procent identificeert zich als "transgender". En toch riskeren de hypocriete multinationals, organisaties, overheden en publieke figuren, daarbij hun hele reputatie en zetten hun fortuin op het spel in een poging om hun scheve normen en waarden op te dringen aan iedereen in de Verenigde Staten. Voor hen maakt het niet uit wat de gemiddelde Amerikaan gelooft of denkt!

Waarom? Het maakt niet uit.

Tenzij dit de eindtijd is. Dit is een van de kenmerken van de eindtijd; en die worden door de profeten van de Bijbel voorspeld - het kwade zou goed worden genoemd en het goede zou kwaad worden genoemd.

Een paar maanden geleden zagen we de vijftigste verjaardag van de Zesdaagse Oorlog. Vijftig jaar geleden, in juni 1967, brak er een korte oorlog uit tussen Israël, Egypte, Jordanië en Syrië. De wereld is nooit meer hetzelfde geweest.

Deze week zal ik ook een beetje herinneren aan die cruciale gebeurtenis.

Tot slot wil ik het hebben over het gezag van Christus.

De meeste christenen hebben een vaag begrip van de macht en de autoriteit die aan Jezus toebehoort, maar ze kunnen niet de vinger leggen op hoe Hij Zijn gezag heeft verkregen, of hoe het zich tot hen verhoudt.

Ik kan geen andere waarheid bedenken die voor mijn hele begrip van Gods werk in mijn leven meer fundamenteel is geweest dan de waarheid van Christus' overwinnende nederlaag over Satan.

Het is onmogelijk om uw positie van overwinning in Christus goed te waarderen, totdat u weet hoe Hij zijn overwinning over uw drie grote vijanden heeft gewonnen: de wereld, het vlees en de duivel.

Gods zegen

Hal Lindsey