www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

10 november 2017

()

Het lijkt erop dat we de laatste tijd van de ene tragedie naar de andere gaan. We hebben nauwelijks tijd om op adem te komen voordat we de volgende nieuws-"waarschuwing" op onze mobiele telefoons doorkrijgen met dat er weer iets anders ondenkbaar is gebeurd.

Hier in de Verenigde Staten zijn er de laatste tijd kort op elkaar een aantal heftige dodelijke incidenten met een grote impact - en over de kleinere incidenten horen we meestal nooit. Fort Lauderdale, Alexandrië, Charlottesville, Antioch, Las Vegas, New York, en nu Sutherland Springs.

Elk ervan is angstaanjagend, zinloos en hartverscheurend.

Het is soms moeilijk om een motief te achterhalen. Sommige zijn voor de hand liggend: religieuze haat, politiek, wraakneming, geestelijke ziekten, zij spelen allemaal een rol in de recente aanvallen. Van sommige zullen we misschien wel nooit weten waarom de daders het hebben gedaan.

Massaal schieten in een gebedshuis niet zo zeldzaam als wij zouden willen. Een gebedshuis is echter nog steeds een van de veiligste plekken om naar toe te gaan. Daarom is het des te schokkender en des te verontrustender als het wel gebeurt.

En als de daad zo verschrikkelijk is als in Sutherland Springs, dan is het nog erger. Om herhaaldelijk en rustig op kleine kinderen en baby's te richten, gaat veel verder dan haat en giftigheid, het is demonisch en vloeit voort uit een satanisch kwaad dat ons verstand te boven gaat. Voor mij geeft het aan dat Satan meer is dan alleen maar levend op aarde is; hij is in een woede ontstoken - misschien een laatste wanhopige poging om zoveel mogelijk gelovigen te ontmoedigen als hij maar kan, voordat Jezus komt voor zijn Gemeente.

Het is bijna onmogelijk om woorden te vinden die je in momenten als deze kunt zeggen. De meesten van ons zullen nooit zo'n plotselinge en verwoestende tragedie meemaken.

Hoewel ongelovigen misschien denken dat deze woorden banaal zijn en ongepast, begrijpt de gelovige het wanneer ik dit zeg: In deze tijden is het enige wat we kunnen doen vertrouwen op God en geloven dat er een groter doel is voor al deze dingen - zelfs voor de tragische en pijnlijke - die in ons leven gebeuren. We zullen ze nooit volledig kunnen begrijpen of op bevredigende wijze kunnen uitleggen.

De Bijbel vertelt ons dat in de tijd vlak voor Jezus' komst om alle ware gelovigen in de Opname weg te halen, het kwaad steeds erger en slechter zal worden. Mannen zullen verschrikkelijke dingen doen, die onverklaarbaar zijn. De Bijbel zegt dat hele samenlevingen God zullen vergeten. Het goede zal verkeerd worden genoemd, en van wat verkeerd is, zal worden gezegd dat het goed is.

Ik denk dat we ons in die laatste dagen bevinden. En het feit dat we zoveel terroristische aanslagen en zoveel daden van zuiver kwaad zien - zoals deze - zegt ons alleen maar dat Jezus' komst dichtbij is.

Je weet het, er wordt vaak gezegd dat het achteraf scherp te zien is. Andersom denk ik, dat terugkijkend naar wat gebeurd is, het kan leiden tot een wat grotere opluchting voor vandaag. Ik weet dat het kan zorgen voor meer begrip.

Net als veel kerken in Amerika plaatste d First Baptist Church in Sutherland Springs, Texas, video's van enkele van haar reguliere diensten. De video van de zondagochtend van de week ervoor is online beschikbaar. Om het in het licht te bekijken van wat er de erop volgende zondag in datzelfde heiligdom is gebeurd, is zowel hartverscheurend als ongelooflijk verheffend.

De voorganger is Frank Pomeroy. Hij en zijn vrouw overleefden het bloedbad omdat ze op reis waren. Hun 14 jarige dochter Annabelle bleef thuis bij familievrienden. Ze was in de dienst en stierf.

De week voor de onuitsprekelijke verschrikking die zich daarvóór ontvouwde, predikte pastor Frank over Spreuken 3:5: "Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet."

Het team voor de eredienst leidde de samenkomst met het zingen van: "Voor altijd is God trouw... Zijn liefde blijft eeuwig bestaan. En door Gods genade zullen wij verdergaan."

Zij zongen: "En op die dag, wanneer mijn kracht vermindert, het einde nadert en mijn tijd is gekomen, zal mijn ziel Uw lof oneindig blijven zingen, tienduizend jaar, en daarna voor altijd".

Vandaag de dag zijn sommige van die kostbare mensen nu in Gods aanwezigheid, waarlijk lofzingend voor altijd.

We moeten hun getuigenis volgen en ervoor zorgen dat we ook voor Hem staan. Omdat we niet weten wanneer het onze beurt zal zijn om Zijn glorie binnen te gaan.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar degenen die het overleefd hebben en nu lichamelijk en emotioneel lijden. We denken aan de families en vrienden van degenen die stierven en aan degenen wier leven en lichamen voor altijd veranderd zijn. Bid dat God hen zal troosten en ze voor altijd in Zijn handen zal houden.

En bid ook voor degenen die belast zijn met de zorg voor hen en voor degenen die elke dag weer moeten leven, elke dag opnieuw, vanwege hun plicht tot wetshandhaving en opsporing. Bid dat God hun gedachten, hun harten en hun geesten zal beschermen. Zij hebben te maken met een boze vijand - de Satan zelf.

Ik zal Sutherland Springs verder bespreken in het programma van deze week. Ik zal ook verslag doen van de terreuraanslag in New York, de ontwikkelingen in Libanon en de honderdste viering van de Balfour Verklaring.

Gods zegen,
Hal Lindsey

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey