www.wimjongman.nl

(homepagina)

Grand Canyon-experimenten kunnen aantonen dat 6000 jaar geleden een zondvloed gebeurde

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 19 juli 2017

  "En van alles wat leeft, van alle vlees, moet u van elk twee in de ark in leven behouden met u; zijnde mannelijk en vrouwelijk." Genesis 6:19 (de Israël Bijbel™)

( )

Noach's piramide-ark / eigen afbeelding.

Na een vierjarige gerechtelijke strijd heeft een geoloog permissie gekregen om monsters te verzamelen uit de Grand Canyon, waaruit naar hij hoopt, zal blijken dat de zondvloed minder dan 6000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een MIT-geleerde, een religieuze Jood die Kabbala (joodse mystiek) combineert met wetenschap, wil een sterke zaak maken van de zondvloed om zo grote gaten te schieten in de theorie van de evolutie.

Dr. Andrew Snelling, hoofd-geoloog, zoekt voor antwoorden in Genesis, en heeft plannen om experimenten uit te voeren door grote stukken rotsen te verzamelen uit het Grand Canyon National Park, waaruit moet blijken dat het Grand Canyon-gesteente snel is uitgesleten tijdens het proces dat is opgetreden als gevolg van de wereldwijde zondvloed ten tijde van de bijbelse Noach. In tegenstelling tot Snellings theorie, geloven de meeste geologen dat de Grand Canyon het resultaat is van miljoenen jaren erosie.

Snelling deed zijn verzoek voor een vergunning tot het verzamelen van rots-monsters uit de Grand Canyon voor het eerst in 2013. Zijn bedoeling was om gegevens te verzamelen uit de monsters en die te gebruiken om te bewijzen dat de vloed van Noach minder dan 6000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Een van de motiveringen van de Park Service Geologen om zijn verzoek te weigeren was dat ze het voorstel niet wetenschappelijk geldig achtten.

Snelling spande een rechtszaak aan wegens religieuze discriminatie tegen het United States Department en de Grand Canyon Nationaal Park autoriteiten, onder vermelding van de executive order [wet] van 4 mei 2017 door de regering van de Trump en zo "krachtig af te dwingen de federale wet die een robuuste bescherming biedt voor religieuze vrijheid." Snelling kreeg vorige week uiteindelijk toestemming om de monsters te verzamelen.

Snellings organisatie is het Young Earth Creationist Ministry waarvan de Amerikaanse tak werd opgericht in 1994 door de Australische Ken Ham. Zij geloven dat het heelal, de aarde, en alle leven op aarde door directe daden van God minder dan 10.000 jaar geleden is gemaakt. Centraal in dit geloof is het verhaal van de zondvloed van Noach, waarvan zij geloven dat deze wereldwijd was, inclusief de vernietiging van alle leven op het land en de onmiddellijke vorming van fossielen.

De wereldwijde zondvloedtheorie is dus fundamenteel aan het creationisme, zodat AIG een 'full-size replica' gebouwd heeft van de ark om te illustreren dat het inderdaad mogelijk is om het volledige scala van landdieren aan boord te behouden op een wijze die het mogelijk zou maken om de wereld na de zondvloed te herbevolken.

Maar zijn grootste tegenstanders wijzen erop dat het verhaal van de zondvloed onverenigbaar is met de evolutietheorie, die zegt dat mutatie een langzame en willekeurige is, en bovenal, een lange verwerking is met behulp van een grote poel van verschillende soorten.

Maar deze trage theorie van een evolutie is grondig verworpen door Dr. Lee M. Spetner, een technisch biofysisch natuurkundige met een Ph.D aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) die toevallig ook nog een gelovige Jood is. Dr. Spetner, die de bijbelse versie van het verhaal van Noach, aanvaardt zoals het beschreven staat, werd geïnspireerd door rabbijn David Luria, een 19e eeuws Litouwse kabbalist die berekende dat er oorspronkelijk 365 soorten dieren en 365 vogels geschapen zijn.

( )

Dr. Lee Spetner (Wikipedia)

Dr. Spetner legde uit dat het heel redelijk is dat zo weinig soorten uitgroeien tot de diversiteit van de soorten die er vandaag bestaan. Hij gelooft dat een langzaam, willekeurig proces van evolutie over honderdduizenden jaren geheel onjuist is.

"Willekeur in evolutie is al helemaal verkeerd zowel vanuit een theoretisch als vanuit observationeel oogpunt," vertelde Dr. Spetner aan Breaking News Israël. "Er is daar gewoon geen bewijs voor. De gehele theorie heeft zich gebaseerd op deze niet-willekeurige wijzigingen veroorzaakt door het milieu."

Volgens zijn theorie, waarover hij verschillende boeken heeft gepubliceerd, was de evolutie veel sneller en veel meer gericht op een directe verandering dan eerder gedacht.

"Wanneer organismen worden gebracht in een nieuwe omgeving, veranderen ze en passen ze zich aan als gevolg van een milieudruk," zei Dr. Spetner. "Dus een paar soorten, als ze verspreid worden, zullen zich heel anders gaan aanpassen."

Als zijn theorie klopt, is het denkbaar dat het een wetenschappelijke basis biedt voor het bewijzen van het zondvloedverhaal.

Bron: Grand Canyon May Prove Noah’s Flood Happened 6,000 Years Ago - Breaking Israel News