www.wimjongman.nl

(homepagina)

De gouden eeuw van de Joods-christelijke betrekkingen

Door Tuly Weisz - 25 september 2017

Eerder deze zomer kwamen honderden Israëli's naar het Jeruzalem Cinematheque Theater voor de première van de documentaire over de Zesdaagse oorlog: "In onze handen". De film schetst de wegen van de 55e Parachutisten Brigade vanuit de eerste-hand-interviews met de soldaten van het IDF in de heropvoeringen van de historische strijd. Naar aanleiding van deze screening, die gekenmerkt wordt door een emotionele oproep op het doek van vier nu oudere parachutisten die in de film verschenen. Deze schuifelden het podium op om boeketten bloemen te ontvangen en ze kregen een staande ovatie.

Er was niets ongebruikelijks die avond waarbij dit evenement zich zou onderscheiden van een van de andere gebeurtenissen bij de Zesdaagse oorlog-herdenkingen die in Israël of in het buitenland plaatsvonden, met uitzondering dan van de gastheer op die avond, Gordon Robertson, de CEO van het Christian Broadcasting Network (CBN).

Robertson, die ook de uitvoerende directeur van de film was, legde zijn motivatie uit aan het publiek in Jeruzalem als een christen die een film wilde maken over Israël. "Een van de leidende Bijbelverzen voor mij in dit hele project was Psalm 126: 'Toen zeiden ze onder de Naties, de Heer heeft grote dingen voor hen gedaan.' En ik zeg u: 'De Heer heeft grote dingen voor u gedaan.' "

Toen de film werd geproduceerd door CBN, dat in 1961 werd opgericht door Gordons vader, de tele-evangelist Pat Robertson, bevatte het geen openlijke, en ook geen heimelijke, christelijke berichten.

"Dit is een film gemaakt door christenen, maar het is geen christelijke film," zo legde Erin Zimmerman, de regisseur van de film, uit. "De Zesdaagse oorlog is geen christelijk verhaal; het is eerst en vooral een Joods en Israëlische verhaal en ik wilde dit in ere houden."

Deze wens om Israël te eren, zonder addertjes onder het gras verstopt van bekering, behoort tot de nieuwste en meest welkome trends in het christelijke zionisme. De relatie tussen christenen en Joden is lang en complex geweest, en het is een fascinerende studie hoe het verschuiven van de theologie zich verhoudt tot de gedragsverandering.

Een kort overzicht van enkele grote verschuivingen in de christelijke overtuigingen naar Israël toe kan de kenmerken van dit nieuwe tijdperk van christelijk zionisme uitleggen van een grotere gevoeligheid en respect naar het Joodse volk toe.

Christendom ontstond 2000 jaar geleden als een uitloper van het Jodendom, en het zette de twee godsdiensten onmiddellijk op gespannen voet. Vroege kerkvaders voegden heidense elementen toe ter verwerving van meer lokale aanhangers, en ter verbreding van de kloof - en de animositeit - met de Joden.

Waar het ging om de betrekking tot het Judaïsme, ontwikkelde het christendom zich tot wat nu bekend is geworden als de "vervangingstheologie". Het idee is dan, dat als een straf voor de afwijzing van Jezus, God Israël verving door de kerk, en de oorspronkelijke Bijbel (het Oude Testament) verving door het Nieuwe Testament. Het duurde niet lang voordat de Joden werden gezien als vervangen en verworpen, veracht en uiteindelijk gehaat.

De christelijke liefde eiste dat ze probeerden om de Joden te bekeren, maar vaker wel dan niet voelden de Joden meer toorn dan genade. Men kan een directe lijn trekken vanuit de vervangingstheologie naar de bloedige laster, de gedwongen bekering, de Inquisitie en de verdrijving die zo kenmerkend was voor de Middeleeuwen.

In latere tijd onderging het christendom een interne revolutie, die bekend is als de Reformatie, die de weg baande voor een nieuwe aanpak met betrekking tot de Joden. In de 16e eeuw vocht Maarten Luther tegen de katholieke kerk en bepleitte het lezen van de Bijbel door particulieren zelf. Hij maakte het voor henzelf algemeen beschikbaar voor de eerste keer via de nieuw uitgevonden drukpers. Niet langer was de Bijbelse interpretatie in de handen van de heersende elite. Nu werd iedereen aangemoedigd om zelf te lezen en het woord van God te begrijpen voor zichzelf, wat zij in grote aantallen ook deden.

Er is niet veel lering nodig uit de Bijbel om te erkennen dat één thema op bijna elke pagina verschijnt en in bijna elk hoofdstuk van deze heilige tekst - en dat is de relatie tussen het land en het volk van Israël. Met een open geest en in de afwezigheid van eerder aangehouden interpretaties begon een letterlijke lezing van de tekst ertoe te leiden dat sommige christenen de Joden anders begonnen te bekijken.

Eeuwenlang was het volk van Israël verbannen naar de status van 'ondermens' en het land Israël was teruggebracht tot een metafoor. Echter, in de tijd van de verlichting, gingen de christenen de Joden zien als echte mensen. En in het tijdperk van navorsing, ontdekten ze dat Israël echt een land was. Meer en meer christenen begonnen met het letterlijk lezen van de Bijbel en zagen de profetieën over de terugkeer naar Zion als iets dat werelds te bereiken was.

De Puriteinen behoorden tot de eerste hervormde protestanten die begonnen te bidden voor een Joodse terugkeer naar hun thuisland en zij waren verantwoordelijk voor de invoering van het idee van een Joods herstel in Amerika. Aangezien het ook populair was in Engeland, raakte het Restaurationisme (ook beschreven als christelijke Primitivisme) een merkbare snaar aan in de Nieuwe Wereld. Amerikaanse presidenten studeerden Hebreeuws en Amerikaanse geleerden reisden naar Palestina om het gebied in kaart te brengen en te graven naar archeologische overblijfselen.

Op dat moment, was het Restaurationisme nog doordrenkt van de vervangingstheologie, zij het in een goedaardige vorm, met de oproep aan de Joden om zich te bekeren. De drijvende kracht achter deze christelijke inspanningen om het volk in het land te herstellen, is het best samengevat door de invloedrijke dominee Charles Spurgeon die in 1864 predikte: "Wij kijken uit naar deze twee dingen. Ik ga niet theoretiseren wat het eerste zal komen - of zij zullen eerst worden hersteld en zich daarna bekeren - of ze zullen zich eerst bekeren en vervolgens worden hersteld. Maar zij moeten worden hersteld en ze moeten ook worden bekeerd."

Restorationisten behoorden tot de meest fervente aanhangers van Theodor Herzl. Dominee William Hechler, een Anglicaanse predikant, heeft zijn leven gewijd aan het bijstaan van Herzl door het lezen van "De Joodse staat," dat werd gepubliceerd 12 jaar na zijn eigen verhandeling, "Het herstel van de Joden naar Palestina". Hechler begon meteen met Herzl kennis te laten maken met Europa's leidende politieke heersers, met inbegrip van Duitse Kaiser Wilhelm, koningin Victoria van Engeland en de Sultan van Turkije. Dit waarderend, verzocht Herzl in 1897 aan Hechler om naar het eerste Wereld Zionistische Congres in Basel te komen als niet-stemgerechtigde gedelegeerde en de "eerste christelijke Zionist."

Grote verschuivingen in de christelijke theologie ten opzichte van Israël bleef komen in de 20e eeuw, vanwege de Holocaust en de oprichting van de staat Israël. Veel christenen erkenden de Holocaust als het bittere hoogtepunt van eeuwen van christelijk antisemitisme, wat heeft geleid tot een gewetensonderzoek voor de kerk. Christelijke denkers erkenden de gevaren die inherent zijn aan de vervangingstheologie, die een actieve rol speelde in de Holocaust en begonnen serieus vragen te stellen, voor de eerste keer, over deze theologie.

De oprichting van de staat Israël en de moeilijk uit te leggen successen dreven de vervangingstheologie in de tegenovergestelde richting. Christenen begon zich af te vragen: als God Israël had verworpen, hoe komt het dan dat de Joden zo succesvol zijn, dat ze de woestijnen weer bloeiend maken en dat ze zich tegen hun vijanden kunnen verdedigen? De perceptie dat vele Bijbelse beloften zich vervulden, leek immers het duidelijke en overtuigende bewijs dat God zijn verbond met Israël niet had verbroken.

In de afgelopen decennia stonden christelijke zionistische leiders op en ontstonden organisaties over de hele wereld. Met de politieke en filantropische steun aan Israël door deze christelijke leiders werd, wat nog belangrijker is, voor het eerst openlijk de vervangingstheologie verworpen.

Misschien is het de bekendste groep, de International Christian Embassy Jeruzalem, die een lange essay op hun website heeft om uit te leggen waarom ze afzien van de vervangingstheologie. Zo heeft Pastor John Hagee zijn invloedrijke bediening aangewend om met Christenen Verenigd voor Israël onvoorwaardelijk "de leugens in de vervangingstheologie bloot te leggen".

Zeker, deze christelijke zionistische stemmen zijn nog steeds een minderheid binnen de kerk.

Toch zijn we een nieuw tijdperk van Joods-christelijke betrekkingen ingegaan.

Chris Mitchell, CBN's Midden-Oosten directeur, zei: "In Onze Handen" komt nooit een citaat van Jezus uit het Nieuwe Testament voor dat het een christelijke agenda wil doorduwen. Op die manier "voel ik dat de film een geschenk is aan het Joodse volk. En dat ter ere van de soldaten die vochten in de Zesdaagse oorlog en de Joden die al twee millennia wachtten om terug te keren naar Jeruzalem."

Ik vroeg Mitchell of CBN ook zo gevoelig was geweest als de film was uitgebracht op de 25e gedenkdag van de 1967-oorlog of in de vroege jaren '80. Hij zei: "Er is zeker een opmerkelijke ontwikkeling in de diepere relaties tussen Joden en christenen in de afgelopen jaren. Een beter begrip van de Joodse gemeenschap en het leren kennen van elkaar heeft geleid tot meer gevoeligheid."

Christelijke theologie is verschoven sinds haar oprichting en was nog nooit zo respectvol naar het Joodse volk dan het nu is. De groei van het christelijke zionisme is een direct resultaat van deze wijziging. Dus het is geen wonder dat Israël kan genieten van een ongeëvenaarde ondersteuning vanuit grote segmenten van het christendom. Na 2000 jaar gaan de christelijk-Joodse betrekkingen een nieuw gouden tijdperk binnen van een herstel zonder vervanging.

Bron: The Golden Age of Jewish-Christian Relations - Israel News