www.wimjongman.nl

(homepagina)

Als moslim ben ik geschokt door liberalen en linksisten

door Majid Rafizadeh - 25 maart 2017

Het is de angst voor dit geweld, de foltering en dood door de extremistische moslims, wat iedereen wanhopig laat gehoorzamen.

Als u was opgegroeid, zoals ik, onder twee autoritaire regeringen - de Islamitische Republiek Iran en Syrië - onder leiding van mensen zoals Hafez al Assad, Ayatollah Ali Khamenei en Mahmoud Ahmadinejad, en uw jeugd was daardoor beïnvloed, dan zou u de twee grote afdelingen van de islam in de islamitische wereld hebben gezien: de sjiieten en de soennieten. Ik bestudeerde beide, en op een gegeven moment werd ik zelfs een vrome moslim. Mijn ouders die nog steeds in Iran en Syrië leven, zijn afkomstig uit twee verschillende islamitische bevolkingsgroepen: Arabisch en Perzisch.

U zou ook hebben gezien hoe de godsdienst van de islam verstrengelt is met de politiek, en hoe de radicale islam de samenleving regeert door middel van religieuze wetten, de sharia. U zou hebben meegemaakt hoe de radicale islam kan domineren en de dagelijkse keuzes van de mensen onderzoekt: hun eten, kleding, socialiseren, entertainment, alles.

U zou hebben gezien hoe de tentakels van hun controle elk aspect van uw leven vast zouden pakken. U zou hebben gezien de manier waarop er door de fundamentalisten deze radicale islam werd uitgeoefend, als een krachtig hulpmiddel voor ongebreideld geweld. Het is de angst voor dit geweld, deze foltering en dood door de extremistische moslims, die iedereen wanhopig laat gehoorzamen.

Mijn vader is op brute wijze gemarteld - gerechtvaardigd door bepaalde fundamentalistische, islamitische wetten van regeringen, zowel in Iran als in Syrië. De straf werd uitgebreid naar mijn moeder, mijn familie, en andere familieleden, die met een regelmatige terugkeer werden gekweld.

Wat nog pijnlijker was, toen we naar het westen kwamen, om de houding te zien van veel mensen die zichzelf liberalen en linksen noemen, in de richting van de radicale Islam.

Deze liberalen lijken zichzelf te zien als ruimdenkend, maar ze hebben een vooropgezette manier van denken over de islam: voor hen lijkt het of er geen radicale islam bestaat, dan alleen als een kracht ten goede; de islam kan geen kwaad doen.

Hoe konden ze niet zien de manier waarop extremistische moslims sommige aspecten van de islam-religie misbruiken bij het legitimeren van haar daden? Hoe konden ze zelfs niet eens erkennen dat de radicale islam, een kracht is die bestaat en die dreigt om de planeet te vernietigen, laat staan mijn familie?

In plaats daarvan zouden veel liberalen mij liever bekritiseren of proberen een oogje dicht te knijpen, alsof ik per ongeluk een pijnlijke fout maakte. Ze lijken er in plaats daarvan liefde voor te hebben, als ze omringt worden door Westerse moslim-"geleerden" die apologetisch zijn naar de radicale islam toe en - met name - nooit echt hebben geleefd in een islamitisch land onder de wurgende greep van de officiële fundamentalistische sharia-wetten.

Waarom openen veel liberalen die kritiek hebben op het christendom en de religieuze overtuigingen in het algemeen, zo liefdevol hun armen voor de radicale islam? Waarom zijn zoveel liberalen, die zichzelf robuuste voorvechters noemen van vrede, sociale rechtvaardigheid, en vrijheden, zo apologetisch vóor alle soorten van de fundamentalistische islamitische wetten?

Indien, zoals de liberalen betogen, ze vrouwenorganisaties en de LGBT-rechten ondersteunen, waarom vergoelijken ze door hun zwijgen dat homo's worden geëxecuteerd en vrouwen worden onderdrukt met een dagelijkse regelmaat in het grootste deel van die enorme islamitische wereld? Als liberalen het voordeel hebben van vrijheid van meningsuiting, waarom zijn ze dan blind voor islamitische regeringen als Iran, met een regering op basis van radicale, theocratische wetten, die mensen doden voor het uiten van hun mening? En waarom laten ze de mensen in het Westen niet toe om hun mening te uiten, zonder een aanval op hen, en met respect om aan te horen wat ze te zeggen hebben?

Liberalen beweren dat ze het voordeel hebben van kritisch denken, maar ze willen niet graag dat iemand hun "comfortzone" uitdaagt. Ze lijken, in feite op die autocratische mensen voor wie ik op de vlucht ben, die ook niet willen dat hun simplistische, binaire manier van denken zal worden bedreigd door logica of feiten.

Zelfs als een persoon uit een islamitisch land, die een directe ervaring heeft met die extremistische islam, zo zullen veel liberalen krachtig informatie willen voorkomen. Ze lijken niet te willen dat hun apologetische weergave van de radicale islam zal worden betwist of tegengesproken. Ze hebben er blijkbaar geen behoefte aan om hun afgesloten gedachten te openen voor het onderwerp. Het denken over zo'n vraag verwond hen kennelijk, alsof een antwoord zou betekenen dat ze hun rug hebben toegekeerd naar de voortdurende misdaden tegen de menselijkheid. Hoe het komt anders, dat zoveel liberalen resistent lijken te zijn om de misdaden te zien van de radicale islam, welke misdaden zijn tegen de menselijkheid? En op dit moment de grootste?

Ten tweede lijken deze liberalen - die zich overgeven aan een defecte gewaardeerde logica - te denken dat als ze kritiek hebben op het christendom, en ook de islamisten het christendom bekritiseren, dat dan de islamisten hun wel mogen, en dat vanwege het haten van eenzelfde zaak. Met dezelfde gedachte haten veel liberalen de Amerikaanse Republikeinse regering, omdat veel radicale islamitische groeperingen ook de Amerikaanse Republikeinse regering haten, dus is het misschien zo dat veel liberalen denken dat moslims hen wel mogen omdat ze eenzelfde regering haten? Helaas, zoals deze liberalen wel snel zullen zien, de vijand van mijn vijand is niet altijd mijn vriend.

Ten derde, en dat in een fundamentelere zin, lijkt het sympathiseren met allerlei islamitische praktijken en met de radicale islam te passen in een breder verhaal van verwijten naar het westen en de witte mensen vanwege het "imperialisme, kolonialisme en een gevoel van superioriteit". Helaas faalt dit standpunt omdat het geen rekening houdt met het feit dat er geen grotere imperialisten zijn dan de islamitische legers; zij veroverden Perzië, het grote christelijke Byzantijnse Rijk in Turkije, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, vrijwel geheel Oost-Europa, en het meeste van Spanje, en Griekenland.

Ook in de islam, is het iemand niet toegestaan om aan te vallen, behalve ter verdediging van de profeet Mohammed en de islam, dit veronderstelt dat de extremistische moslims een manier moeten vinden of creëren voor hun aanvallen door zichzelf als slachtoffers weer te geven.

( )

Anjem Choudary, een radicale Britse islamitische geestelijke, werd eind vorig jaar veroordeeld door een Britse rechter tot vijf en een half jaar gevangenisstraf voor het aanmoedigen van mensen om toe te treden tot de Islamitische Staat. (Afbeeldingsbron: Dan H/Flickr)

Veel liberalen, die de achtergrond niet kennen, accepteren deze claim. Door met de "ander" samen te gaan, voelen ze waarschijnlijk een morele superioriteit: ze helpen in een zaak, komen op voor de "ander" als een "slachtoffer" om die te redden! Maar deze morele superioriteit is zowel heel oppervlakkig als misplaatst. Het is meer iets van de spreekwoordelijke jongen die na het vermoorden van zijn ouders aan de rechter vraagt om genade omdat hij een wees is.

Misschien is dat waarom, als veel liberalen kritiek horen op de radicale islam en op de nuances van sommige aspecten ervan, ze weigeren om te luisteren. Voor hen geeft deze visie, als de radicale islam niet meer kan worden afgebeeld als een slachtoffer, hen niet meer het comfort van een moreel superieure verdediging van slachtoffers. Ironisch genoeg is dat hetzelfde motief voor de vele radicale islamisten: gevoel van moreel superieure verdediging van de islam. De liberalen raken dan verward en niet weten hoe te antwoorden, omdat ik een moslim ben, en daarbij bovendien geen Westerse moslim die nooit gewoond heeft in een islamitische samenleving. Ik ben niet eens een westerse conservatieveling, met wie de liberalen ook op gespannen voet staan. Veel liberalen zijn net als veel mensen, gelukkig 'getrouwd' met een fantasie, en zullen ondanks de torenhoge bewijzen, vasthouden aan die fantasie en hun dubbele manier van denken. Het is als om te proberen aan uw vriend te vertellen dat de stripper die hij wil trouwen niet thuis zal willen blijven, om baby's te krijgen en te koken. Hij is zo emotioneel verslaafd aan zijn droom dat hij alles zal doen om die te beschermen.

Tot slot, het spreekt vanzelf dat zoals voor ons allemaal, de liberalen ook proberen om hun financiële en politieke belangen vast te houden. De materiële en sociale investeringen worden ook bedreigd door het aanhoren van moslims die onderdrukking en foltering hebben doorstaan onder de radicale islam. De liberalen lijken te vermoeden, en correct, dat deze nieuwe informatie te maken zou kunnen hebben met een soort van belangenverstrengeling. Dus is het eventueel veiliger om te beslissen het in de eerste plaats niet aan te horen. In plaats daarvan, en dat weer ter bescherming van hun investering, zullen veel liberalen en linksisten die kritische moslims zoals ik, negeren .

Tot slot een kort bericht aan de liberalen: Lieve Liberalen, als je echt staat voor waarden als vrede, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en vrijheden, dan is de apologetische weergave van de radicale islam totaal in tegenspraak met elk van deze waarden. Uw mening belemmert zelfs de inspanningen van de vele moslims voor een vreedzame reformatie in de islam, die juist in derichting van die waarden zou gaan. Bovendien, en helaas, draagt uw inzicht daadwerkelijk bij in de richting van de radicale islam, tot geweld en repressie van miljoenen mensen - van vrouwen, kinderen, slaven en al die mensen die u beweert te willen beveiligen. Dat zijn de echte slachtoffers. Zij zijn onderworpen, worden ontmenselijkt, geterroriseerd, gemarteld, verkracht en geslagen op dagelijkse basis door de beoefenaars van de radicale islam en hun religieuze wetten van de sharia, wat de kern is van dat fundamentalisme. Het is tijd om uw ogen en uw denken te openen om te zien wat u aanstaart.

Dr. Majid Rafizadeh, politicoloog en Harvard University geleerde is president van de International American Council on het Midden-Oosten. Hij is de auteur van "Vreedzame Reformatie in Iran Islam".

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: As a Muslim, I am Shocked by Liberals and Leftists