www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël veroorzaakt geen antisemitisme

door Alan M. Dershowitz - 21 februari 2017

In een recente brief aan de New York Times betoogde de huidige Graaf van Balfour, Roderick Balfour, dat het Israëls schuld is dat het "antisemitisme groeit over de hele wereld". Balfour, die een afstammeling is van Arthur Balfour, de Britse minister van Buitenlandse Zaken die de Balfour-verklaring schreef honderd jaar geleden, zijn nazaat schreef het volgende: "Het toenemende onvermogen van Israël om zich te richten op de toestand van de Palestijnen, in combinatie met hun expansie op Arabisch grondgebied door middel van de Joodse nederzettingen, zijn de belangrijke factoren in het groeiende antisemitisme over de hele wereld." Hij betoogde verder dat premier Benjamin Netanyahu "het aan de miljoenen joden over de hele wereld verschuldigd is" die lijden onder het antisemitisme, om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen.

Deze goedbedoelde maar achterlijke weergave is met name ironisch in het licht van het feit dat de Balfour-verklaring als één van haar doelstellingen had om het antisemitisme over de hele wereld te beëindigen door het creëren van een vaderland voor het Joodse volk. Maar nu voert de telg van Lord Balfour het argument aan dat dit Israël de oorzaak is van het antisemitisme.

Roderick Balfours standpunten zijn simpelweg verkeerd, zowel wat betreft de feiten als de moraal. Mensen die Joden "over de hele wereld" haten omdat zij het niet eens zijn met het beleid van Israël, zullen bereid zijn om de Joden te haten op basis van elk voorwendsel. Hedendaagse antisemieten zoeken in tegenstelling tot hun voorlopers excuses voor hun haat en hebben het anti-Zionisme als menselijk excuus genomen.

Om dat punt te bewijzen, laten we eens kijken naar andere landen. Zijn er groeiende anti-Chinese gevoelens over de hele wereld als gevolg van de Chinese bezetting van Tibet? Is er groeiende haat van Amerikanen met een Turkse achtergrond vanwege Turkije's onwil om het conflict in Cyprus te beëindigen? Europeanen van Russische achtergrond, hebben die last van intolerantie vanwege de Russische invasie in de Krim? Het antwoord op al deze vragen is een volmondig nee. Als de Joden de enigen zijn die lijden vanwege het controversiële beleid door Israël, dan ligt de bewijslast bij de antisemieten in plaats van bij de natiestaat van het Joodse volk.

Bovendien is Benjamin Netanyahu's verantwoordelijkheid te zorgen voor de geborgenheid en de veiligheid van de Israëli's. Zelfs als het waar is dat het antisemitisme groeit als gevolg van het Israëlische beleid, dan zal er nooit Israëlisch beleid worden vastgesteld op basis van de reactie van de dwepers over de hele wereld. Antisemitisme, de oudste van blinde dweepzucht, zal blijven bestaan zolang het door apologeten als Roderick Balfour als gerechtvaardigd wordt gezien. Terwijl Balfour niet expliciet het antisemitisme rechtvaardigt, is de volledige strekking van zijn brief dat Jodenhaat op zijn minst begrijpelijk is in het licht van Israëls beleid.

Balfour zegt niets over de onwil van het Palestijnse leiderschap over Israëls herhaalde aanbiedingen aan de Palestijnen om een staat te accepteren. Van 1938 tot en met 2008 zijn aan de Palestijnen overeenkomsten aangeboden, maar herhaaldelijk geweigerd, die hen een staat zouden hebben gegeven. Zelfs vandaag weigert het Palestijnse leiderschap Netanyahu's aanbod om te gaan zitten en te onderhandelen over een overeenkomst voor een definitieve status zonder voorafgaande voorwaarden. Evenmin vermeldt Balfour dat Hamas, Hezbollah en andere terroristische groeperingen een voortdurende bedreiging zijn voor Israël, samen met Irans openbaar verklaarde bepaling tot vernietiging van de staat die Lord Balfour heeft geholpen te creëren. Het is volledig Israël dat schuldig is volgens Balfour. En ook de daaruit voortvloeiende toename van antisemitisme is Israëls schuld.

Roderick Balfour eindigt zijn brief door in feite toe te treden tot de boycot-beweging tegen Israël. Hij heeft zijn onwil verklaard om deel te nemen aan de eeuwviering van de Balfour-verklaring, totdat Israël unilaterale maatregelen neemt om het conflict te beëindigen. Zo zij het. Ik ben ervan overtuigd dat de auteur van de Balfour-verklaring deelgenomen zou hebben aan deze viering, en zou erkennen dat geen enkel land in de geschiedenis ooit meer heeft bijgedragen tot de wereld - in termen van medische, technologische, milieu - en andere innovaties - in zo korte periode van tijd (69 jaar) dan Israël heeft gedaan. Noch is enig ander land, ooit zo geconfronteerd geweest met vergelijkbare bedreigingen, en meer genereus geweest in haar aanbod tot vrede, meer toegewijd aan de Rule of Law, of meer beschermend is geweest voor burgers die als menselijk schild worden gebruikt door hen die hun burgers aanvallen.

Dus laat de viering van de Balfour-verklaring doorgaan zonder de deelname van Roderick Balfour. Laat Israël doorgaan met het aanbieden van een vreedzame oplossing aan de Palestijnen voor het conflict. En laat de Palestijnen ten slotte aan de tafel komen en Israël erkennen als de natiestaat van het Joodse volk op de manier die de Balfour-verklaring bedoelde.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Israel Does Not Cause Anti-Semitism