www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bidden voor Regeringsleiders

Door Asher Intrater op 13 novmber

Gebed verandert dingen. Het kan zelfs “bergen verplaatsen” (Markus 11:23-24).

Gebed is zo belangrijk dat Yeshua een regelmatige discipline had om vroeg in de morgen te bidden, voor de zon opkwam (Markus 1:35). Zijn voornaamste “job” nu is voorbede doen voor ons in de hemel (Romeinen 8:34).

Gebed verandert ons. Het verandert onze wil: “Niet mijn wil, maar de Uwe” (Mattheüs 26:39). Het doet onze zonden weg (“vergeef ons onze zonden”), onze onvergevingsgezindheid (“gelijk wij anderen vergeven”), onze neiging tot zondigen (“leid ons niet in verzoeking”), en aanvallen tegen ons (“verlos ons van de boze”) –Mattheüs 6:12-13.

Gebed verandert de wereld om ons heen. Het brengt de wil van de hemel naar de aarde (Mattheüs 6:10). Het zet krachten van engelen aan om de geschiedenis te veranderen (Daniël 9:20-23; Openbaring 8:2-5).Het kan zelfs de zon doen stilstaan (Jozua 10:11-13).

We zijn geroepen te bidden voor alle mensen, maar speciaal voor regeringsleiders en degenen die een positie van autoriteit bekleden. “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn….” 1 Timotheüs 2:1-2 Dit is een zaak van strategische prioriteiten.

Je kunt niet één voor één voor ieder persoon afzonderlijk in de wereld bidden. We moeten dus kennelijk bidden voor diegenen die de meeste invloed hebben over anderen. Als we voor regeringsleiders bidden, dan bidden we in feite voor alle mensen die wonen in hun land of dienen in hun organisatie.

Wie heeft vandaag de meeste invloed en autoriteit in de wereld? Donald Trump is waarschijnlijk de belangrijkste. En de Vice-President van de VS Pence? - Of Guterres, de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties? - Of Paus Franciscus? - Of Poetin van Rusland, Xi Jinping van China, Merkel van Duitsland? – Of de leider van het land waar je woont? In Israël hebben we Minister President Netanyahu, sleutel regeringsleiders als Bennet en Lapid en de Burgemeester van Jeruzalem Barkat.

Stel je eens voor hoe je de wereld zou kunnen veranderen door zelfs zo’n kleine investering van vijftien minuten dagelijks, geconcentreerd, met geloof vervuld gebed voor sleutel mensen in regering, zaken, religie en media! Bidt voor diegenen die de mening van anderen vormen.

Onze gebeden kunnen hun besluiten beïnvloeden. Hier volgt een sleutel hoe je voor hen kunt bidden: Spreuken 21:1 – “Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.” Samen met onze gebeden kan God regeringsleiders beïnvloeden, die op hun beurt invloed hebben op diegenen die om het heen staan.

Ik moedig je aan een klein aantal leiders uit te kiezen en elke dag gericht voor hen te bidden. God zal ze anders laten denken, ze omdraaien, buigen en maken dat ze juiste beslissingen nemen en ze laten handelen naar Zijn wil, ook al begrijpen ze niet waarom. Dit is een heel effectieve tactiek om onze wereld ten goede te veranderen.

Bron: via e-mail van Revive Israël