www.wimjongman.nl

(homepagina)

De tijd, mijn vrienden, is super kort!

[Editor: Of je nu Chanoeka of Kerstfeest viert, met de publicatie van dit onderstaande stuk wil ik aangeven, dat zonder het Echte Licht, dit alles zonder betekenis is.]

3 december 2017 - door Don Twobears,

De "Feesttijd" begint met Thanksgiving en vervolgens gaat het naar Kerstfeest toe. Hoewel, ik moet zeggen, dat deze tijd van het jaar een zeer treurige aangelegenheid gaat worden voor velen; daarom bid ik dat de Heer elk van hen zegent volgens zijn Perfecte Plan.

Na deze opmerking vraag ik: hoeveel keren zullen we het nog vieren hier op aarde? We moeten eens rondkijken en kijken wat er gaande is, politiek, geografisch, sociaal, en vooral moreel. Hoe staat ons morele kompas deze dagen? Zou het "politiek correct" van mij zijn om te suggereren dat ons morele kompas aan een draadje hangt? Of zou het goed zijn om te zeggen dat ons morele kompas momenteel wordt samengehouden door een Reanimatie Support? Te kritisch van mij? Zou je denken?

We weten dat de "laatste dagen" overal om ons heen zijn, en de vooruitzichten lijken somber... op zijn best. En dat is dan voor de meerderheid van de wereld.

Bijna iedereen ter wereld heeft een hekel aan de Joodse natie. Die wordt momenteel omringd door vijanden. En de Verenigde Staten bevinden zich midden in een wijdverbreid schandaal in Washington DC en Hollywood. Daarbij veel leiders waar we tegen opzagen en waar we trots op waren... toch? Terroristen zijn ook overal aanwezig; en dat geldt ook voor sommige van onze eigen mensen. Maar toch is de wereld zeer alert en houdt van deze puinhoop die we hebben gecreëerd.

Kim Jong Un van Noord-Korea kan nauwelijks met zijn kleine vingers weren van al die kleine rode knoppen afblijven. Het kan hem niet schelen of zijn land of de mensen veel minder krijgen voor hun dagelijks welzijn, zoals goed voedsel en huisvesting.

Laten we ook niet vergeten Boko Haram en hun evenknie, Mogadishu of Jemen, Iran en zo vele andere. Het is zo'n verspilling van tijd, dat vechten tegen... iedereen!

Onze troepen zijn naar gebieden gestuurd waar we niets mee hebben, en vernietigen het leven hier thuis, wanneer zij sterven in de strijd - of zelfs gehandicapt naar huis komen, hopend en biddend dat hier een veilige haven zal zijn. Nou ja... zo lang je dan niet leeft of feest in Las Vegas en andere gebieden, nietwaar? Nee. Het is gewoon nérgens meer veilig, niemand kan men vertrouwen, zelfs niet in een kerk... heb ik het fout?

Dus zeg ik dat dit kerstseizoen droeviger is dan in voorgaande jaren. Jezus Christus heeft gezegd:

2 Kronieken 7:14: "en wanneer... Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen."

In het licht van die passage in de Schrift... zou je dan niet zeggen dat we een groot probleem hebben om mee te handelen? Hoe keer je een volledige natie om, terug naar God, gezien alle acties waarbij de bevolking van dit land is betrokken? En dan heb ik het over de "gewone mens" in de straat... enig idee? Dezelfde mensen die de beslissingen van onze leiders... rechtvaardigen? De effecten van onze leiders zullen worden gevoeld door onze kinderen en kleinkinderen, dus we hebben we een taak!

Hoe triest is het dat de hele wereld nu kijkt naar elke fout, blunder en schandaal waarin wij hier zitten? Zo is het nu met de grootste natie, heeft de wereld dit ooit gezien?

Zoveel mensen denken dat ze macht hebben, en zij zullen nooit erkennen dat deze macht aan hen werd gegeven door de Here God! En dan verspillen ze alles wat ze in handen kunnen krijgen, maar nooit met een gedachte aan degenen die het echt verdienen en hebben binnen gebracht.

Zijn wij in staat om het feit te zien dat we in de "laatste dagen" zijn? Profetieën van de Heer komen uit, net zoals ze dat een paar duizend jaar geleden deden... en dat mijn vrienden, is een absolute waarheid. De Bijbel zegt het.

Ik zou graag zien dat de Here God deze natie zou genezen, evenals deze wereld, maar we mogen niet vergeten dat het niet zal gebeuren, pas na de verdrukking. Wat kan er worden gezegd zodat iedereen zal luisteren? Maar de echt grote vraag is: "Waar zult u zijn wanneer Jezus Christus komt om zijn mensen te halen?" Wat is de status van uw relatie met Jezus Christus? Waar verblijft u in de eeuwigheid? Weet u het niet? Het staat in de Bijbel... Lees het... geloof het!

Ik heb gezegd dat zolang ik gered ben in Jezus Christus, er geen beter bericht is om te horen, dan die over de reddende genade van Jezus Christus. Zijn liefde zal allen... in de hele wereld veroveren! De apostelen en profeten hebben het gezegd, al duizenden jaren terug, en velen van hen kenden Jezus Christus uit de eerste hand.

Dus na deze opmerking, wat is uw erfenis op aarde? Zal Jezus Christus u thuis verwelkomen of u naar de hel en de poel van het vuur sturen? Zoals ik heb gezegd... Dit is de enige reden dat u en ik hier op aarde zijn. De engelen zou afzien van hun hemelse bestaan om een mens te zijn om hun leven aan Jezus Christus geven!

Johannes 14:1-7: "Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u."

"Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien."

In deze passage van de Schrift vertelt Jezus Christus het zoals het werkelijk is. Er is geen manier om tot de Vader te komen, behalve door Hem. En dat is het einde van alles. Geen andere gebeden of ceremonies, geen andere processen... ze zullen absoluut niets uitwerken... het moet door Jezus Christus heen! Uw zonden moeten vergeven worden, bedekt door het bloed van Jezus Christus. U moet Hem toebehoren, en het moet uw eigen keuze zijn! Niemand kan u de hemel in bidden; u kunt uw weg naar de hemel niet kopen... het moet uw keuze van vrije wil zijn en het moet in oprechtheid zijn!

Kerstfeest is een prachtige tijd elk jaar, maar het is absoluut waardeloos zonder Jezus Christus. Het zijn immers zijn engelen, zijn aarde, ZIJN Leven en jaren later... ZIJN dood en opstanding. Op een dag, ergens, moet je dat besluit voor jou alleen nemen. Ik hoop en bid, dat u goed weet wie Jezus Christus is, en waarom Hij hier kwam, en hoe Hij uw leven kan veranderen en u de eeuwigheid geven. Herlees het bovenstaande vers... aub.

Matteüs 7:13-16 "Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?"

Ik zou willen zeggen, de snelweg die breed is, is een snelweg naar de hel en de poel van het vuur. "En velen die deze weg gaan" Dat zijn serieuze woorden in het leven... en we weten dat het de Waarheid is. Dat andere kleine woord "weinig" is al eng uit zichzelf! Lees het zo vaak als u nodig hebt, om te begrijpen wat u leest. Neem het te harte om te geloven. Dit aspect van de Schrift is moeilijk te slikken, en omdat het de waarheid is. Het wordt dus heel triest om het te overdenken. Ik wil niet dat iemand op die snelweg zal lopen.

Mijn vrienden, zoals u al weet, is de tijd zeer kort. Jezus Christus staat voor de deur, om de bazuin te blazen en zijn volk thuis te halen. U moet nadenken waar u zullen zijn, wanneer de opname van de kerk van Jezus Christus plaatsvindt.

1 Tessalonicenzen 4:16-18: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Op een dag, binnenkort, zal Jezus Christus komen voor degenen die Hem liefhebben en volgen. In een oogwenk zullen zij plotseling zijn verdwenen... Wat gaat u doen als u niet een van hen bent?

In een oogwenk zal de hele wereld weten wie God is, dat hij echt is en dat zij het dus heel erg mis hadden! Kunt u zich de pijn en het leed voorstellen, dat zal plaatsvinden op dat moment? Wat zult u denken? Hoe zult u zich voelen als u gewoon achtergelaten bent omdat u te druk was om te lezen in Gods heilig woord, en om Jezus Christus te geloven en te volgen?

2 Corinthians 6:2: " Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord, en op de dag van het heil heb Ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!"

Mijn vrienden, dit zijn enkele ernstige passages uit de Schrift. Iedereen moet ze lezen en weten dat ze de Absolute waarheid zijn... Jezus Christus komt. Hij komt zeer binnenkort, en iedereen die naar de hemel wil gaan met Hem... MOET KLAAR STAAN.

Johannes 3:16: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Deze Bijbelgedeeltes komen uit de HSV.

U kunt de auteur bereiken op; twobears44@Gmail.com

Bron: The Time My Friends is Crazy Short! By Don Twobears Rapture Ready