www.wimjongman.nl

(homepagina)

Frankrijks fatale aantrekking tot de islam

door Giulio Meotti - 4 maart 2017

In plaats van vechten om te redden wat nog te redden is, schrijven de Franse opiniemakers reeds de voorwaarden van een overgave.

Twee jaar geleden deed de rector van de grote moskee van Parijs, Dalil Boubakeur, het voorstel om de lege kerken om te zetten in moskeeën ten behoeve van de groeiende islamitische gemeenschap, in de plaats van de verlaten christelijke plekken. Nu lijkt het erop dat veel mensen in Frankrijk het idee zo serieus te hebben genomen, dat een verslag dat is uitgebracht door de Stichting Terra Nova, Frankrijks belangrijkste denktank die ideeën aanbiedt aan de regerende socialistische partij, met de suggestie dat Franse autoriteiten, teneinde moslims beter te laten integreren, de twee officiële maandag-feestdagen van Pasen en Pinksteren moet vervangen door een islamitische feestdag, en, hoe oecumenisch, een Joodse feestdag.

Geschreven door Alain Christnacht en Marc-Olivier Padis, stelt de studie "De emancipatie van de islam in Frankrijk":

"Om de gelijke behandeling van alle denominaties te krijgen, moeten we twee belangrijke nieuwe feesten invoeren, Jom Kipoer en Eid el Kebir, door de verwijdering van de twee maandagen die niet overeenkomen met een bepaalde plechtigheid."

Dus, het katholieke Pasen en Pinksteren kan worden opgeofferd om de ooit ongrijpbare multiculturele "vrede" te bewaren.

Terra Nova's voorstel werd verworpen door de bisschoppelijke conferentie van Frankrijk, maar onderschreven door de Unie van Islamitische Organisaties van Frankrijk, die dichtbij de Moslimbroederschap staat, die ook zou willen dat de islamitische feestdagen van Eid al-Fitr en Eid al-Adha in de kalender worden opgenomen. Het idee van de vervanging van de christelijke feestdagen werd ook gesponsord door het Observatorium van Secularisme, een orgaan opgericht door President François Hollande om het seculiere beleid te coördineren. Het Observatorium van Secularisme heeft ook voorgesteld om sommige christelijke feestdagen te elimineren om plaats te maken voor de islamitische, Joodse en seculiere feestdagen. "Frankrijk moet twee christelijke feestdagen vervangen om plaats te maken voor de Jom Kipoer en Eid," zei Dounia Bouzar, een lid van het Observatorium.

( )

In zijn recente boek Zal de kerkklok morgen nog luiden? neemt Philippe de Villiers nota van de verdwijning van kerken in Frankrijk en de vervanging ervan door moskeeën. Hierboven afgebeeld: op 3 augustus 2016, als Franse oproerpolitie een priester en zijn congregatie uit de kerk van St Rita in Parijs sleepte, voorafgaand aan de geplande sloop. Front Nationale leider Marine Le Pen zei woedend: "En wat als ze parkeerplaatsen maken op de plaats van salafistische moskeeën, en niet van onze kerken?" (Afbeeldingsbron: RT video screenshot)

"Frankrijk is niet langer een katholiek land," schreef Frederic Lenoir, hoofdredacteur van Le Monde des Religions. De krant Le Figaro heeft zich al afgevraagd of de islam al kan worden beschouwd als "Frankrijks belangrijkste godsdienst." In plaats van te vechten om te redden wat nog te redden is, schrijven Franse opiniemakers reeds de voorwaarden uit van een overgave. Dat is de betekenis van het Terra Nova voorstel.

Een soortgelijke schokkend idee kwam uit een andere denktank, het Instituut van Montaigne, die de ideeën biedt aan een andere presidentskandidaat, Emmanuel Macron. In het verslag dat is geschreven door Hakim El Karoui, is voorgesteld de instelling van de "Grand Imam van Frankrijk", jawel, alsof Parijs en Caïro dezelfde historische wortels zouden hebben. Macron verontschuldigde zich onlangs voor het Franse kolonialisme, daarmee een defaitistisch gevoel van schuld voedend dat de brandstof is voor de islamitische extremisten en hun eisen.

Het Instituut Montaigne heeft geopperd het Arabisch te leren in de openbare scholen. Dit idee werd ook gesponsord door Jack Lang, president van het Instituut van de Arabische Wereld, die verklaarde: "De Arabische wereld is een onderdeel van ons." Door vermenging van de culturen en het verwerpen van het christendom, zal Frankrijk binnenkort niet alleen eindigen met onderwijs in het Arabisch, maar met alleen Arabisch, en ook het vieren van de Ramadan in plaats van Pasen.

Als het doel alleen is het opvangen van moslims in de Franse Republiek in plaats van hen te assimileren, waarom dan niet een verbod varkensvlees in de scholen, en het voorkomen van gevoelige onderwerpen zoals de kruistochten en de Holocaust, het scheiden van mannen en vrouwen in zwembaden? Bel de cartoonisten over hun "verantwoordelijkheid" en sta de islamitische sluiers in het openbaar toe. In feite vinden al deze dingen al plaats in het Frankrijk van vandaag. En het resultaat is niet een "emancipatie", maar religieuze scheiding.

Het is in deze Apartheid die de islamitische extremisme zal doen groeien en in de harten en geesten zal doordringen. Frankrijks directeur-generaal van de inlichtingendienst, Patrick Calvar, was duidelijk: "De confrontatie is onvermijdelijk," zei hij. Er zijn naar schatting 15.000 Salafisten onder Frankrijks zeven miljoen moslims, "waarvan de radicaal-fundamentalistische domineren in veel van de hoofdzakelijk moslim-huisvestingsprojecten aan de randen van steden zoals Parijs, Nice of Lyon. Hun predikers roepen op tot een burgeroorlog, en dragen alle moslims op om de ongelovigen uit de straat te vegen."

De belangrijkste socialistische kandidaat voor de presidentsverkiezingen, Benoit Hamon, aan wie het Terra Nova verslag werd gericht, rechtvaardigde zelfs het verdwijnen van Franse vrouwen uit de cafés in de moslim-meerderheid gebieden: "Historisch gezien waren in de arbeiders-cafés geen vrouwen," zei hij.

In plaats van hun tijd te verspillen met te proberen een "Islamitisch Frankrijk" te organiseren, moeten de Franse politici, opiniemakers en denktanks op zoek naar manieren om deze sluipende islamisering van hun land te bestrijden. Anders zal snel worden gezien dat we niet alleen een "Grand Imam de France" krijgen, maar ook zweepslagen en stenigingen op de Champs Elysées.

Giulio Meotti, cultureel redacteur voor Il Foglio, is een Italiaans journalist en auteur.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: France's Fatal Attraction to Islam