www.wimjongman.nl

(homepagina)

Amerika's eindoplossing - Alleen Trump staat in de weg

Door Dave Hodges - 19 maart 2017

()

De criminele elite is in paniek over wat de Trump-beweging op de voorgrond heeft gebracht. Miljoenen Amerikanen die zich van tevoren niet bewust waren, ontdekken nu hoe slecht het regerings-systeem is geweest waaronder zij hebben geleefd, en ze zijn ongelofelijk boos. Dit heeft het handelen van de criminele elite beperkt en dus zijn ze bezig met het versnellen van hun tijdschema voor een totale onderwerping.

Een nieuwe eeuw van genocide wordt nu onthuld

Net als met Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot is er een nieuwe heerser in de stad voor de uitroeiing ervan. Het heet Agenda 2030.

In de Agenda 2030-conferentie, die eerder in Parijs is gehouden, welke zich laat leiden door 17 doelen, wat de mensheid voor eeuwig zal wijzigen, en de planeet voorgoed veranderen. Van bijzonder belang is doel #12, omdat daaruit de mondialistische ontvolkingsagenda zal worden ingeluid.

Agenda 2030 doel #12: Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Naar aanleiding van de geplande economische ineenstorting, zal Agenda 2030 het meest brute soberheidsprogramma's afdwingen dat ooit is bedacht of ooit werd afgedwongen. Net zoals het was in de 'Hunger Games' film, zal al het voedsel, water en medicijnen worden gerantsoeneerd. Bewoners zullen worden gedwongen om het merk van de beest aan te nemen, met de gevreesde maar grotendeels onbekende RFID-chip. We zijn al getuige van de geboorte van een geldvrije samenleving. Contant geld zal binnenkort worden verboden. Automatisering brengt de beloften van een onbeperkte voedselproductie. Het publiek zal het wijdverbreide gebruik van robots worden verkocht om dit doel te bereiken. Het zal een list zijn. Het doel is om de menselijke werknemers te vervangen door robots. De globalisten zullen het voedsel gebruiken om te helpen om de 'nutteloze eters' door honger uit te roeien. Dan zal de bevolking worden gedwongen tot een verwoestende Derde Wereldoorlog. Vervolgens zullen Ted Turner en de andere globalisten hun doelen kunnen bereiken wat betreft het verminderen van de wereldbevolking, tot aan een dieptepunt van 500 miljoen.

Voorspellend programmeren van de ondergang der mensheid

Uit de vroege jaren 1960 voorspelde de TV-show 'The Twilight Zone' het in onbruik raken van de mensheid via automatisering.

Het is eigenaardig dat een tv-show meer dan 50 jaar geleden de tijd en gebeurtenissen voorspelde waarin we nu leven.

Mensen zijn een overtollige inventaris geworden in de wereld

Wat doen ondernemers met hun overtollige inventaris? Ze proberen eerst om zich te ontdoen van het product door het te verkopen tegen een gereduceerde prijs en als dat niet lukt, vernietigen ze gewoon de hele inventaris. Dit laatste is het lot dat het Amerikaanse volk wacht en uiteindelijk het menselijke ras. Snel zal de mensheid niet langer nodig zijn omdat de mensheid de nieuwste vorm van overtollige inventaris is geworden. Meer dan binnenkort zal 90% van ons verouderd zijn.

Zachte methoden om te doden

Fluoride, aluminium in chemtrails en specifieke vaccins, kunstmatige zoetstoffen, gevaarlijke drugs (VIOXX), zijn enkele van de passieve wijzen van ontvolking, die nu zijn gevormd. Het voortbestaan van de mensheid ligt onder de aanval. Waarom? Omdat de meerderheid van de mensen niet langer nodig is als soort. Een van de populaire uitspraken in onze samenleving met betrekking tot hoe veel dingen kanker veroorzaken, is om het gevaar te verwaarlozen, zoals te zeggen "dat alles kanker veroorzaakt". En natuurlijk, iedereen die schrijft over onze toxische omgeving, de gevaarlijk GGO voedselvoorziening en het besmette drinkwater is een samenzwering-theoreticus, tenzij ze werken voor de EPA, die zich voorbereidt op het stelen van uw land. Zo verwoestend als de zachte methoden om te doden zijn, die we moeten onderstaan, deze methoden verbleken in vergelijking met wat ons nog te wachten staat.

De globalisten houden zich aan hun woord

De woorden van Henry Kissinger, die de mensheid vertelde wat ons te wachten staat.

Ontvolking zal de hoogste prioriteit zijn in het buitenlandse beleid naar de Derde Wereld toe.

Het is echter niet langer de derde wereld. Kissingers houding geldt nu ten opzichte van heel de mensheid en kan worden samengevat als "We hebben u niet meer nodig".

Op dit punt heeft Kissinger al geruime tijd een heel gezelschap onder de globalisten en de ontvolking, die plaats vindt en aan de orde van de dag is.

"Op een totale wereldbevolking van 250-300 miljoen mensen, zou een 95% daling van de huidige niveaus ideaal zijn".
Ted Turner, in een interview met het tijdschrift van de Audubon

"De huidige enorme overbevolking, gaat veel verder dan de draagkracht van de wereld, en kan niet worden beantwoord door een toekomstige verlaging in het geboortecijfer als gevolg van anticonceptie, sterilisatie en abortus, maar moet in het heden worden nageleefd door het verlagen van de momenteel bestaande getallen. Dit moet gebeuren met alle nodige middelen".
Initiatief voor het Handvest van de Verenigde Naties-ECO-92 charter

"Niemand treedt toe tot de nieuwe wereldorde tenzij hij of zij een belofte zal doen tot het aanbidden van Lucifer. Niemand zal de New Age betreden tenzij hij een LUCIFERIAANSE start zal aanvaarden."
David Spangler, directeur van het planetaire initiatief voor de Verenigde Naties

Het bovenstaande waren vroeger alleen maar woorden, maar nu vormen ze de filosofie van de Fabian sociaal-democraten, die de planeet gaan regeren. Via de Agenda 2030 en doel #12 worden hun woorden nu snel werkelijkheid.

Waarom mensen niet langer nodig zijn

Het grootste deel van de mensheid zal eenmalig zijn geworden. We waren goed voor de elite toen zij onze arbeid konden misbruiken en genieten van de vruchten van de talenten van de mensheid.

Een derde van de banen die nu worden uitgevoerd door de mens zal worden vervangen door robots, met slimme machines en software tegen het jaar 2025, volgens een voorspelling door Gartner, een adviserende onderneming voor informatie technologisch onderzoek. Sommigen schatten dat 75% van alle banen in 2050 zal zijn opgeheven door automatisering. Deze voorspelling weerspiegelt de evolutie van de capaciteit van de robot, zei Ryan Calo, een professor aan de Universiteit van Washington School of Law met een expertise in robotica.

Robot-capaciteiten overtreffen snel het menselijk vermogen. Robots vereisen geen voedsel, willen geen voordelen voor de gezondheid noch vereisen zij een minimumloon. Het gebruik van robotica in de vervanging van mens blijft zich echter uitbreiden, volgens Ray Kurzweil, de director of engineering bij Google. Kurzweil verwacht dat in 2029 robots de menselijke niveaus zullen hebben bereikt van intelligentie en functionaliteit. Veel deskundigen voorspellen dat deze robots de mensen zonder werk zullen laten zitten, en dit is precies wat wij krijgen.

Automatisering zal de noodzaak van het menselijk kapitaal verminderen. Kortom, wij zijn overtollige inventaris geworden en moeten worden verwijderd.

Velen die de wandaden van de criminele elite ontdekken, weten dat aan de wortel van deze strijd de noodzaak ligt voor de elite tot het elimineren van 90% van de gehele mensheid, voordat de mensheid zich de ware aard zal realiseren van de komende agenda en zich gaat verzetten tegen deze tirannie. Om dit te verwezenlijken, moet de elite weggaan van het passieve doden, van een zachte naar een harde methoden van doden en zij moeten dit zeer snel doen. Ter verwezenlijking van deze agenda moet een volledige politieke controle worden gerealiseerd.

Het voormalige baken van vrijheid voor de wereld, de Verenigde Staten, moet samen met elke notie van individuele vrijheid worden uitgewist.

De Endlösung

Er wordt een punt van splitsing, waarbij het doden met de zachte methoden, en het verdunnen van de inheemse bevolking door middel van massale immigratie niet zal volstaan om te zorgen voor een totale dictatoriale controle over de planeet door de globalisten, omdat haar methoden voor vervanging niet snel genoeg zullen zijn. Dat is het moment dat het zachte doden zal moeten worden vervangen door de Endlösung van het harde doden.

In de geschiedenis is het patroon altijd hetzelfde:

Stap 1

Het plegen van een economische ineenstorting die miljoenen wanhopige mensen op straat zal zetten. Een Amerikaanse Lente, als gunst van George Soros komt eraan.

Stap 2

Combineer de economische ineenstorting met de oprichting van een reeks valse vlag gebeurtenissen die de behoefte vereist van een staat van beleg en extreme maatregelen tot onderwerping.

Het lijkt erop dat dan een massaal ongeval gebeurtenis aan het werk is.

Stap 3

Zet de mensen vast voor hun eigen bescherming.

Stap 4

Benut de gratis arbeid die kan worden gehaald uit deze gedoemde groep terwijl ze worden beschermd.

Stap 5

De ongewenste groep systematisch uitroeien als een stap ter bevordering van de nationale eenheid tegen een gekunstelde gemeenschappelijke vijand (bijvoorbeeld christenen).

Stap 6

De Derde Wereldoorlog zal evolueren uit onrust, zoals dat het geval was met de Tweede Wereldoorlog, en de horigheid komt opnieuw naar voren.

()

Ik weet niet met welke wapens de Derde Wereldoorlog zal worden uitgevochten, maar WW4, met stokken en stenen.

Stap 7

Dit is wanneer de globale ontvolking in alle ernst zal beginnen. Als de rook optrekt en het grootste deel van de mensheid is begraven, zal de New World Order echt zijn geboren.

Deze zeven stappen worden ondersteund door het verleden. Wat maakt het, dat Amerikanen denken dat wij immuun zijn voor dit gevestigde historisch precedent?

Soms is het goed om te worden herinnerd aan wie we bestrijden en waar hun Agenda (2030) uit bestaat.

MISSCHIEN MOETEN WE ALLEMAAL IETS DOEN OM DONALD TRUMP TE HELPEN, OMDAT HET ALTERNATIEF...

[Editor: De elite wikt, maar God beschikt.]

Bron: America’s Final Solution-Only Trump Stands In the Way – Dave Hodges – The Common Sense Show