www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: Abbas' schijnheiligheid over veiligheid

door Bassam Tawil - 25 juli 2017

Dus, wie neemt Abbas' bedreigingen over het opschorten voor de veiligheidssamenwerking met Israël nu nog serieus? Israël niet, de Amerikanen niet, en zeker niet veel Palestijnen. Abbas zit gevangen tussen twee slechte zaken - beide van eigen maaksels. Aan de ene kant, weet hij dat samenwerking op veiligheidsgebied met Israël zijn enige verzekeringspolis is voor de macht en om in leven te blijven. Aan de andere kant is Abbas zich bewust van zijn status onder de vele Palestijnen, die meer dan blij zouden zijn om hem te vervangen door iemand meer ... naar hun smaak.

De tegenstrijdige berichten die uit Ramallah voortkomen betreffende de coördinatie van de veiligheid met Israël dienen als de zoveelste herinnering van de verbazingwekkende hypocrisie onder de leiders van de Palestijnse Autoriteit (PA).

Israël heeft van haar kant de rapporten over het opschorten van de veiligheidscoördinatie met de Palestijnse autoriteit aan de kant geveegd als de zoveelste Abbas-truc.

Het is haast niet te geloven dat Mahmoud Abbas en zijn PA een dergelijke coördinatie van veiligheid willen verliezen terwijl een zeer hongerig Hamas Abbas wel geroosterd wil krijgen als toast voor het ontbijt.

In het verleden heeft Abbas terecht en redelijk genoeg de veiligheidscoördinatie met Israël beschreven als "heilig", zeggende dat hij nooit zou zwichten voor de druk van Hamas en de vele Palestijnen om te stoppen met het samenwerken met Israël op de Westelijke Jordaanoever.

"Ik wil dit openlijk zeggen – de coördinatie over veiligheid (met Israël) is heilig en blijft voortduren ongeacht onze politieke verschillen," verklaarde Abbas in 2014.

Abbas' verklaring kwam te midden van rapporten dat Israëlische inlichtingendiensten een moordcomplot van Hamas op hem hadden tegengewerkt in 2014.

De coördinatie van de veiligheid is inderdaad heilig voor de President van de Palestijnse Autoriteit - en niet te vergeten zijn familieleden en hoge ambtenaren, die zonder deze samenwerking dood zouden zijn, gevangen gezet of gedwongen in ballingschap te gaan. Abbas is nog bezig om te herstellen van de nachtmerrie van 2007, toen Hamas de ineenstorting van zijn Palestijnse Autoriteit bracht en met geweld de controle over de Gazastrook overnam. Het laatste wat Abbas wil is een herhaling van dat verschrikkelijke scenario: duizenden van zijn politieagenten en Fatah loyalisten werden zwaar vernederd, en vele werden ofwel in het openbaar gelyncht, of van de hoge verdiepingen van gebouwen gegooid, gevangen gezet, of gedwongen zich over te geven, of te vluchten naar Israël en Egypte.

Het laatste fiasco met betrekking tot de kwestie van de veiligheidscoördinatie met Israël begon op 21 juli, toen Abbas zijn besluit aangekondigde om de contacten te "bevriezen met de bezetting (Israël) op alle niveaus." Abbas' aankondiging kwam tijdens een vergadering van de Palestijnse leiders in Ramallah bij de bespreking van de crisis rond het besluit van Israël tot het installeren van metaaldetectoren bij de ingang van de Tempelberg in Jeruzalem. Dit besluit kwam in reactie op een aanval op 14 juli dat erin resulteerde dat drie Arabische Israëli's twee Israëlische politieagenten vermoordden.

Abbas' aankondiging ging niet specifiek over de veiligheidscoördinatie met Israël. Palestijnse functionarissen in Ramallah legden later uit dat het besluit om de "contacten met Israël op alle niveaus te bevriezen" niet de veiligheidscoördinatie tussen de twee partijen bevatte, die zoals ze zeiden als gebruikelijk werden voortgezet, wat noodzakelijk was en essentieel.

Toen kwam het verzet, met Palestijnen die Abbas willen roosteren vanwege het behoud van deze coördinatie met Israël. Palestijnen die verstoord waren door de metaaldetectoren bij de ingang van de Tempelberg riepen ook slogans tegen Abbas, en beschuldigden hem van "samenspannen" met Israël en te falen in de ondersteuning van hun campagne om de metaaldetectoren te verwijderen.

Op sociale media is het ook niet stil geweest. Veel Palestijnen en Arabieren stellen Abbas aan de kaak als een pion in de handen van Israël en de VS en eisten dat hij de veiligheidscoördinatie en alle vormen van samenwerking met Israël stopt.

In een poging om de razende wrok van de Palestijnse straat in te perken, verduidelijkten Abbas' assistenten later dat hij zijn veiligheidscommandanten de opdracht gaf om te stoppen met het overleg met hun Israëlische collega's uit protest tegen de installatie van de metaaldetectoren. De assistenten lieten doorschemeren dat ondanks deze instructie, de veiligheidscoördinatie tot op zekere hoogte tussen de twee partijen bleven, omdat het besluit alleen voor de contacten op hoog niveau was bedoeld.

Vele Palestijnen zeggen echter dat Abbas een bluffer is.

Toen de druk op Abbas werd opgevoerd, zond hij zijn inlichtingenchef, Majed Faraj, naar een Israëlische journalist die nauw verbonden is met de Palestijnse Autoriteit om hem te informeren dat Abbas hem en andere leiders van de veiligheidsdiensten heeft opgedragen om te stoppen met het overleg met hun Israëlische collega's.

Faraj's bericht was gericht naar het Israëlische publiek met als doel druk uit te oefenen op de Israëlische regering en Premier Benjamin Netanyahu door Palestijnse bedreigingen ter verwijdering van de metaaldetectoren. Dit is de reden waarom Faraj een Israëlische journalist koos die bekend staat om zijn sympathie voor Abbas en het PA-leiderschap. Faraj en zijn baas - Abbas - wilden het Israëlische publiek bang maken en opzetten tegen Netanyahu door hen te vertellen dat de Palestijnse veiligheidscoördinatie met Israël zou worden beëindigd, tenzij de metaaldetectoren zou worden verwijderd - wat de Israëlische regering is overeengekomen om te doen in de nacht van 24 juli.

Men vraagt zich af wanneer de Palestijnse Autoriteit zijn afschrikkingstactiek zal upgraden: ze hebben dit al decennia lang gebruikt om het Israëlische publiek af te schrikken.

Het beste bewijs dat Abbas blijft bluffen tegen iedereen met betrekking tot de veiligheidscoördinatie met Israël, is wat er is gebeurd in maart 2015, toen het PLO Centraal Comité, het belangrijkste besluitvormende orgaan onder leiding van Mahmoud Abbas, stemde om de veiligheidscoördinatie met Israël op te schorten. Niet alleen is dit besluit nooit ten uitvoer gelegd, in feite is de veiligheidscoördinatie tussen de Palestijnen en Israël sindsdien sterker geworden aangezien de twee zijden geconfronteerd werden een gemeenschappelijke vijand op de Westelijke Jordaanoever genaamd Hamas.

Abbas speelt nog zijn oude spel: doodsbang voor de razende Palestijnse straat bracht hij 23 juli een korte verklaring uit waarin hij beweerde dat het besluit tot opschorting van de contacten met Israël inderdaad de veiligheidscoördinatie omvatte. Deze laatste verklaring gaat in tegen de beweringen van Israël en enkele Palestijnse ambtenaren, die precies het tegenovergestelde suggereren. Israëlische veiligheidsambtenaren spotten met Abbas' besluit, en noemden het symbolisch en zeggen dat de veiligheidscoördinatie gewoon telefonisch doorgaat.

( )

De President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. (Afbeeldingsbron: kremlin.ru)

Dus, wie neemt Abbas' bedreigingen voor het opschorten van de veiligheidssamenwerking met Israël nu serieus? Israël niet, de Amerikanen niet, en zeker niet veel Palestijnen. Abbas zit gevangen tussen twee slechte zaken - beide van eigen maaksels. Aan de ene kant weet hij dat samenwerking op veiligheidsgebied met Israël zijn enige verzekeringspolis is voor de macht en om in leven te blijven. Aan de andere kant is Abbas zich bewust van zijn status onder de vele Palestijnen die meer dan blij zouden zijn om hem te vervangen door iemand meer ... naar hun smaak

Abbas woont in een demonisch Wonderland. Aan de ene kant van zijn mond beweerde hij een verlangen te hebben naar een vreedzame oplossing voor de crisis over de metaaldetectoren, en aan de andere kant van zijn mond moedigden hij zijn volk aan tot moord op nog meer Israëliërs. Waar het uiteindelijk op uitdraait, of de veiligheidscoördinatie nu "heilig" is of "onderbroken", Abbas is er voor maar één persoon: hijzelf.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bassam Tawil is een Arabische moslim gevestigd in het Midden-Oosten.

Bron: Palestinians: Abbas's Security Doubletalk