www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen: De bedreigingen die Trump nodig moet horen

door Bassam Tawil - 16 mei 2017

De waarschuwing van Hamas en Islamitische Jihad richt zich niet alleen tegen Trump en zijn nieuwe regering, maar ook tegen Abbas, de Arabische leider die het aandurft om "samen te zweren" met de VS

Aangezien de President van de VS, Donald Trump, zich voorbereidt op zijn tweede ontmoeting met de President van de Palestijnse Autoriteit (PA), Mahmoud Abbas, volgende week in Bethlehem, hebben twee Palestijnse terreurgroepen meegedeeld dat de nieuwe Amerikaanse regering van plan is om "de Palestijnse zaak te liquideren". De waarschuwing van Hamas en Islamitische Jihad richt zich niet alleen tegen Trump en zijn nieuwe regering, maar ook tegen Abbas als de Arabische leider die het aandurft om "samen te zweren" met de VS

De twee Palestijnse terreurgroepen die de controle hebben over de Gazastrook en haar twee miljoen inwoners, hebben hun belofte vernieuwd om de gewapende strijd tegen Israël na te streven; ze zeiden dat ze niet zouden afzien van één centimeter van Palestina tussen de zee (Middellandse Zee) en de rivier (Jordaan).

Trump en zijn regering zouden er goed aan doen om heel goed te luisteren naar de waarschuwing van Hamas en de Islamitische Jihad, vooral in de nasleep van de recente verklaringen door Abbas over een tweestatenoplossing en de vrede met Israël. Abbas heeft alleen de controle over delen van de Westelijke Jordaanoever. Hoe kan hij een plan hebben voor een Palestijnse staat, wanneer hij niet eens voet aan wal kan zetten in de Gazastrook? Dat is voor iedereen een raadsel. Onlangs kondigde Hamas aan dat als de 82-jarige Abbas in de Gazastrook zou verschijnen, hij in het openbaar op een plein zal worden opgehangen op beschuldiging van "hoogverraad".

De waarschuwingen van de Palestijnse terreurgroepen werden gedaan tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de Gazastrook op 14 mei. Leiders van Hamas en Islamitische Jihad hebben gezworen tot het "behoud van de Palestijnse strijd en de Palestijnse rechten bij het zien van programma's die proberen om de Palestijnse zaak te liquideren."

Hamas-leider Mahmoud Zahar verklaarde dat de Palestijnse "beginselen deel uitmaken van onze [islamitische] godsdienst, en we daar geen concessies aan kunnen doen. We zullen niet één centimeter van ons land en de heilige plaatsen opgeven. Wij zullen blijven werken voor de bevrijding van elke centimeter van Palestina."

Zachar waarschuwde Abbas ook tegen een ondertekening van een overeenkomst met Israël waarin de Palestijnse rechten worden afgestaan. "Wie onze rechten en de heilige plaatsen opgeeft zal Allah en zijn profeet Mohammed verraden," zo waarschuwde Zahar.

Met name komt de verklaring van Zahar om "elke centimeter van Palestina te bevrijden" temidden van de valse claims in de westelijke media die vertellen dat Hamas haar droom tot het elimineren van Israël heeft verlaten.

Die claims zijn gebaseerd op een onlangs gepubliceerd nieuw beleidsdocument door Hamas. Dat zegt dat de islamitische terreurbeweging een Palestijnse staat accepteert op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem, maar zonder een erkenning van Israëls bestaansrecht. De vertaling hiervan: Hamas wil een Palestijnse staat die kan worden gebruikt als een lanceerplatform om Israël te vernietigen.

Zahar en andere Hamas-leiders hebben geprofiteerd van elk beschikbaar platform om hun aanvaarding van een Palestijnse staat op de pre-1967 lijnen te verduidelijken, maar, dat betekent niet de afschaffing van hun plan om Israël te elimineren.

Ze hebben tenslotte ook uitgelegd, dat het nieuwe beleidsdocument geen vervanging is van het oorspronkelijke Handvest van Hamas, dat uitdrukkelijk voor de vernietiging van Israël pleit.

Hamas' bedrog ten opzichte van hun ware bedoelingen staat in volslagen contrast met de eerlijkheid waarmee het beleidsdocument wordt behandeld door anderen.

Bijvoorbeeld, zo beschrijven sommige westerse media en "deskundigen" en "analisten" in Palestijnse zaken het document heel bedrieglijk als een teken van gematigdheid en pragmatisme van de kant van Hamas.

Terwijl de Hamas-leiders met trots verkondigen dat er geen echte verandering is in hun ideologie en Handvest, lijken sommige westerlingen vervolgens een soort van gehoorhandicap te hebben als het gaat om de waarheid van de terreurbeweging.

Een andere Hamas-leider, Ahmed Bahr, zei tijdens een demonstratie dat zijn beweging sterk gekant is tegen de veiligheidscoördinatie op de Westelijke Jordaanoever tussen Abbas' Palestijnse Autoriteit en Israël.

Bahr beschreef de coördinatie en het hardhandig optreden tegen de aanhangers van Hamas op de Westelijke Jordaanoever als een nieuwe Palestijnse "Nakba" (catastrofe) - de term die gebruikt wordt door Palestijnen en Arabieren voor de oprichting van Israël in 1948.

Verwijzend naar Trumps komende bezoek aan Jeruzalem en Bethlehem en de rapporten dat de Amerikaanse regering wegen zoekt om de vastgelopen vredesbesprekingen tussen de PA en Israël te doen herleven, zei de hoogste Hamas-official dat de Palestijnen zich blijven inzetten voor het "verzet om zo Palestina te bevrijden ondanks de samenzweringen die tegen hen worden verzonnen."

Voor Hamas en zijn bondgenoten zijn de vredesinspanningen van Trump niets minder dan een zaak om de Palestijnen te dwingen om onaanvaardbare concessies aan Israël te doen. Ze zullen niets anders dan de eliminatie van Israël accepteren en de vervanging ervan door een islamitische staat, geregeerd door de islamitische sharia.

Islamitische Jihad-leiders, van hun kant, zeiden dat Trumps komende bezoek aan het Midden-Oosten is gericht op het "vormen van een nieuwe alliantie' ter behoud van Israëls belangen. Zij geloven dat de voorgenomen alliantie zal bestaan uit Israël, de PA van Abbas, en sommige Arabische landen.

In de weergave van Islamitische Jihad-leider Mohammed al-Hindi zou het door Trump opgericht bondgenootschap iets zijn wat "een nieuwe Nakba geeft" voor de Palestijnen. "Palestina is het land van alle Palestijnen en een deel van onze geschiedenis," verklaarde hij. Tevens waarschuwde hij Abbas voor elke overeenkomst waarin concessies worden gedaan aan Israël.

Het negeren van dergelijke bedreigingen, die worden afgegeven door Palestijnse terreurgroepen, gaat slechts ten koste van iemands eigen extreme risico. Dit zijn geen marginale groeperingen met een beperkte invloed onder de Palestijnen. Integendeel, de ideologie van Hamas en de Islamitische Jihad is wijdverspreid onder de Palestijnen en woont in de harten en geesten van velen van hen. Deze terreurgroepen zijn populair, niet alleen in de Gazastrook, maar ook in grote sectoren van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever.

Vorige week ontvingen we nog een nieuwe herinnering aan de toenemende populariteit van Hamas op de Westbank toen zijn aanhangers - voor het derde achtereenvolgende jaar - de verkiezingen wonnen voor de studentenraad aan de Bir Zeit Universiteit in de buurt van Ramallah. De overwinning van Hamas in de verkiezing van deze Universiteit heeft eens te meer Abbas en zijn loyalisten verbijsterd achtergelaten.

De verkiezingsuitslag is allesbehalve verwarrend: het toont met pijnlijke duidelijkheid dat Hamas gemakkelijk de Palestijnse staat op de Westelijke Jordaanoever kan overnemen, die de VS en de Europeanen willen helpen te creëren.

Niemand is zich hiervan meer bewust dan Abbas - in een situatie die betekent dat hij de afgelopen tien jaar heeft doorgebracht met het blokkeren van parlementaire en presidentiële verkiezingen. Abbas wil vooral zijn fout uit 2006 voorkomen, toen Hamas de verkiezingen won.

Om te beginnen moet Trump aan Abbas vragen hoe hij precies zijn plannen heeft om om te gaan met de bedreigingen door Hamas en de Islamitische Jihad en andere Palestijnse groepen bij de vernietiging van Israël en als ze elk "verraderlijk" vredesakkoord met Israël willen dwarsbomen. Onder de huidige omstandigheden zijn de Palestijnen voortdurend radicaal tegen Israël, terwijl Hamas' populariteit de pan uitrijst. En dan klinkt het gepraat over een tweestatenoplossing en vrede ronduit als misleidend.

Abbas is een zwakke leider met heel weinig legitimiteit onder de Palestijnen. Hij zou nooit enige vorm van een echt vredesakkoord met Israël overleven - een werkelijkheid waarvoor hij, ironisch genoeg, zijn uiterste best heeft gedaan om het te sluiten.

Trump en zijn adviseurs leggen mogelijk de mooipraterij van Abbas en zijn woordvoerders terzijde, en in plaats daarvan luisteren ze naar de verontrustende waarheden uitgesproken door andere Palestijnen zoals Hamas en de Islamitische Jihad. Anderzijds kan het Westen blijven fantaseren over een nieuw Midden-Oosten waar Arabieren en moslims Israëls bestaansrecht zullen aanvaarden - terwijl in werkelijkheid velen van hen volledig hun pogingen zullen aanwenden om het tot de grond toe af te breken.

( )

Tijdens zijn geplande bijeenkomst met de President van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in Bethlehem volgende week, leggen ze mogelijk de mooipraterij van Abbas en zijn woordvoerders terzijde, en luisteren in plaats daarvan naar de verontrustende waarheden uitgesproken door andere Palestijnen, zoals Hamas en de Islamitische Jihad. Foto: Trump en Abbas geven een gezamenlijke verklaring op 3 mei 2017 in Washington, DC. (Afbeeldingsbron: Olivier Douliery-Pool/Getty Images)

Bassam Tawil is een geleerde gevestigd in het Midden-Oosten.

© 2017 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: The Threats Trump Needs to Hear