www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zijn de donkere eeuwen terug?

11 mei 2017 - door Grant Phillips

De donkere middeleeuwen heersten over de wereld van ongeveer 500 tot 1500 na Chr. Met Maarten Luthers 95 stellingen van 1517 A.D. begon er weer een sprankje licht te schijnen in Europa's spirituele vuurtoren.

Dat licht werd helderder en helderder toen mannen met groot geloof in God zich uitspraken voor Jezus Christus en zijn woord brachten aan de mensheid. De gewone man, beroofd van de Bijbel, was nu in staat om Zijn kostbare woorden te lezen. Grote predikers werden er geboren, en het licht van Gods woord werd verspreid in het buitenland. Van Europa, over het kanaal naar Engeland en verder naar het nieuwe land, de Verenigde Staten van Amerika.

Engeland en andere landen, hebben veel missionarissen voortgebracht, en nauw daarop, volgde Amerika. De Verenigde Staten van Amerika waren snel in het zenden van meer missionarissen naar vreemde landen dan enig ander land.

Het licht van het evangelie begon te dimmen in Amerika in de jaren 1962-63. Dat waren de jaren waarop ons Hooggerechtshof de officiële Bijbellezing en het bidden in de openbare scholen beëindigde.

In 1973 besloot het Hooggerechtshof dat een vrouw recht had op abortus (vanaf 21 januari 2015 zijn er 57.762.169 baby's in de baarmoeder van hun moeder vermoord door ze in stukjes te snijden).

Tweeënvijftig jaar later, in 2015, besliste het Hooggerechtshof dat een huwelijk van homo's werd gesteund door onze Grondwet.

In 2016 ondersteunde de Obama-regering openlijk het gebruik door transgenders van alle toiletten.

Amerika is vandaag de grootste exporteur van pornografie. Wij lijden onder de gebroken huwelijken, moorden, diefstallen, verkrachtingen, kindermisbruik en andere verdorvenheden. Gebruik van illegale drugs vernietigt het leven van miljoenen. Criminelen worden vertroeteld terwijl de slachtoffers vaak worden genegeerd.

Ik mag vragen: "Wat in hemelsnaam is er vandaag geworden van een land dat vroeger de grootste exporteur van missionarissen voor Jezus Christus was?" Het antwoord is heel eenvoudig. We hebben God verdrongen op elk gebied van ons leven.

Jezus zei: "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." (Joh. 8:12) Vervolgens zei hij: "Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld." (Joh. 9:5)

Wanneer het licht wordt verwijderd uit een kamer er is niets anders meer dan duisternis. Als het "goede" wordt verwijderd, vult alles wat "slecht" is al snel de vacante ruimte op. Wie dat niet kan zien heeft geen licht in zijn ziel.

Ik geniet vaak van het kijken naar criminaliteit-series, zoals Forensic Files, Cold Case Files, New Detective, Snapped, Homicide Detective, enz. Het verheugt mij dat we zo geavanceerd en zo veel aan forensische wetenschap hebben. Ik wil graag weten of de daders gevangen zijn en gestraft. Ik ben het zelden eens met de lichte uitspraken, maar ze worden ten minste gevangen. Het is ook goed dat zij die onschuldig zijn niet zo gemakkelijk, zoals het was in het verleden, in de gevangenis verdwijnen.

Ik zeg dit omdat ik bij het kijken naar deze series verbaasd ben over de diepte van de goddeloosheid die de mensheid heeft overgenomen. Welke mate van de goddelozen is er al niet bereikt. We zijn lager gezonken dan de dieren in hoe we omgaan met andere mensen, en dit allemaal omdat we in 1963 hebben gezegd, dat we God niet langer in ons leven wilden. Na de jaren 1962-63 bleek echt wat we in onze harten hebben gekregen en wat sindsdien zwarter en zwarter is geworden. We willen God niet, maar we willen elke verdorvenheid die denkbaar is.

Er zijn een heleboel God-liefhebbende mensen in dit land, maar Satans menigte is bezig het zeer snel over te nemen. Een land dat was gebaseerd op de Bijbel en in het algemeen toegedaan was tot Jezus Christus, is nu een spirituele outcast. Wij zijn als natie de dienares van de duivel, die hem op zijn wenken bedient. Ik weet dat degenen die God liefhebben, ziek zijn geworden, door getuige te zijn van de morele verrotting rondom ons, terwijl Satans menigte elkaar blindelings naar de hel volgt.

Jezus zei: "U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Matteüs 5:14-16)

Daarom schijnt het licht nog steeds binnen de kring van degene die de Heer Jezus Christus liefhebben. De donkere eeuwen dat Europa in de middeleeuwen hebben ervaren, komt snel terug. Het is een donkere tijd en het is een beangstigende tijd voor hen die niet de weg volgen van de wereld om ons heen. Het goede nieuws is dat de Bijbel nog steeds beschikbaar is, de ware kerk staat nog steeds rechtop als getuige voor Jezus, tot Hij ons binnenkort naar huis zal brengen.

Onze belangrijkste zorg als de ware kerk is, te leven voor Jezus, ongeacht de tijden, en te getuigen naar de verlorenen toe bij elke gelegenheid die we krijgen, en ons gereed te maken voor onze reis naar huis.

Geen van ons weet op welke dag Jezus voor ons zal terugkeren, maar Hij liet ons weten ernaar uit te kijken en klaar te zijn. Hij kan komen op een dag.

Waarom wordt de wereld steeds donkerder? Satan weet dat hij bijna geen tijd meer heeft. Hij maakt overuren in een poging om Jezus Christus te verslaan. Natuurlijk zal dat nooit gebeuren. Dus wil hij ten minste zo veel als maar kan met zich meeslepen naar de hel, samen met hem.

Ons hart gaat in verdriet uit naar de miljoenen mensen die in het donker leven vandaag, en die het zelf niet eens weten. Wij zijn niet in de duisternis. Wij zijn in het licht, en het is nodig om te helpen het licht ook op hen te werpen, zodat ze de waarheid kunnen zien en nog gered kunnen worden.

Grant Phillips

Bron: Have The Dark Ages Returned? :: by Grant Phillips - Rapture Ready