www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het gaat allemaal over een verbond

Door Davis Silver - 21 april 2017

Nehemia 1:5 "Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen."

Sinds ik begon te lezen in de Bijbel na mijn transformatie van atheïst tot Messiaans gelovige 30 jaar geleden, heb ik mijn geloof gebaseerd op het feit dat YHVH, de GOD van Israël, een verbond makende en verbond houdende God is. Als u geen op het verbond gebaseerde relatie met de GOD van Israël hebt, staat u "buiten het kamp". Israël en het Joodse volk bestaan vandaag alleen maar omdat GOD een verbondsrelatie is aangegaan met Abraham, 4000 jaar geleden. In overeenstemming met zijn verbond met Abraham verloste YHVH Abrahams nakomelingen van de slavernij in Egypte op het Pascha ongeveer 3800 jaar geleden. Sinds het Pascha van ongeveer 2000 jaar geleden hebben Joden en niet-Joden die hebben geloofd dat Jesjoea van Nazareth de beloofde Messias is, genoten van de voordelen van een verbondsrelatie met de GOD van Israël, met een ultieme belofte van eeuwig leven in zijn Koninkrijk.

De meeste christenen zijn zich ervan bewust dat hun relatie met GOD is gebaseerd op het 'Nieuwe Verbond', maar de afgelopen 19 jaar dat ik heb gediend in de naties, ben ik tot het besef gekomen dat de meeste mensen niet echt weten wat een 'verbond' is. Als u echt de volledige voordelen wilt ontvangen van onze relatie met GOD, moeten we echt begrijpen wat de volledige implicaties van een 'verbond' betekenen. Ik heb geschreven over het verbond (Zie het gedeelte over het verbond in ‎www.out-of-zion.com/wp-content/uploads/2017/04/Back-to-Biblical-Basics.pdf maar zoals we vorige week de Pascha-ceremonie vierden, werd ik me bewust van de twee dynamieken in het verbond die ik nog niet wist, en ik wil deze met u delen.

Het nieuwe verbond werd ingeleid op het Pascha dat Jesjoea vierde met zijn discipelen in de nacht voordat hij gekruisigd werd. Hij hief de 3e beker van de ceremonie (de beker der verlossing genoemd) en die zegende Hij die met de Hebreeuwse zegen toen hij zei: "Dit is de Beker van het Nieuwe Verbond in mijn bloed." Ongeveer 20 uur later stierf Hij aan het kruis, en het bloed dat vergoten werd uit zijn zijde, en zijn doorboorde lichaam verzegelden het nieuwe verbond, en opende een nieuwe manier om in een intieme relatie met de Vader in de hemel te komen. Wanneer wij de gemeenschap in onze gemeenten of huizen vieren, verwijzen we er soms naar als een 'heilig avondmaal'. En dat is dan precies wat het is!?

Het Pascha Seder dat we de vorige week hielden, werd geleid door de Australische Bijbel leraar Kelvin Crombie die vele jaren doorbracht met studeren en lesgeven in het Christchurch Guest House and Centre in Jeruzalem. Het eerste nieuwe ding dat ik geleerd heb toen Kelvin de Seder leidde, was dat in de oudheid, zodra 2 partijen samen een soort van verbond aangingen, de bepalingen van het verbond werden ingesteld en waren overeengekomen, de 2 partijen gingen aanzitten en samen een maaltijd deelden. Nu zie ik een veel hoger niveau van belang van het vieren van het Avondmaal, als een absolute herbevestiging van onze verbondsrelatie met YHVH. Het is ook belangrijk dat wij telkens wanneer wij aanzitten worden herinnerd aan de voordelen van het verbond in de 'Verbondsmaaltijd'.

Kelvin deelde ook met ons dat de meeste verbonden worden gesloten tussen een sterke en een zwakke partij. In een dergelijke situatie is de sterkere partij verantwoordelijk voor het welzijn van de zwakkere. In onze verbondsrelatie met GOD is er geen twijfel over wie het sterkste is, en wie de zwakkere partij. Israël bestaat nog steeds vandaag (ondanks de duivel met zijn 4000 jaar geschiedenis van proberen om het te vernietigen) omdat GOD is verbonden aan de toekomst van Israël door het verbond dat hij met Abraham gemaakt heeft. Ook kunnen we in het Nieuwe Verbond genieten van de voordelen van Gods beloften.

De andere belangrijke ding dat ik geleerd heb in de Seder, was dat de partijen van het verbond in bijbelse tijden vaak hun klederen uitwisselden. In 1 Samuël 18:3 treedt de zoon van koning Saul, Jonathan, in een verbond met David, de herdersjongen. Davids gewaad was eenvoudig en waarschijnlijk bevuild vanwege zijn werk met de schapen, terwijl Jonathan de wapenrusting had van de zoon van een koning. In vers 4 zien we dat Jonathan en David hun klederen uitwisselen. Is dit niet een prachtig beeld van wat er gebeurt als wij een verbond met de GOD van Israël aangaan, verzegeld door het bloed van Zijn Zoon Jesjoea, dat er dan een uitwisseling van kledingstukken plaatsvindt? In het nieuwe verbond worden onze kleren, de zonde-bevuilde kleren, uitgewisseld voor Jesjoea's rechtvaardig gewaden.

Als wij van nu af aan deelnemen aan de maaltijd van de Heer, laten we dank brengen aan onze Vader in de hemel en niet vergeten dat Hij ons het gewaad van Zijn Zoon laat dragen, en laten wij sterk staan in het geloof als we ons de voordelen herinneren van de beloften van Zijn verbond.

Bron: The Carmel Alert – April 21st – Out of Zion