www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een predikant die spreekt over het Teken van Openbaring 12

Deze brief van een pastor werd gestuurd naar Daniel Matson, augustus 2017

Het is een brief van een pastor die achter het Openbaring 12-Teken staat. We weten allemaal dat we meer van deze mensen nodig hebben, die de Gemeente leiden. Bid alstublieft voor deze man en zijn getuigenis. Ik hoop dat dit ons motiveert om ook stevig vast te houden aan de Schrift.

Goedemorgen Daniel,

Ik wil je gewoon laten weten wat hier op het slagveld gebeurt...

Sinds het Openbaring 12-teken aan mij werd geopenbaard, ben ik opgewonden... opgewonden omdat van alle mensen WIJ het hier het zouden zijn om te zien wat men generatie op generatie graag had willen zien. Nogal naïef had ik er geen idee van dat het anders zou zijn dan alleen maar vreugde over deze openbaring. Ik was slechts het meest bezorgd over hoe ik genoeg pastors zou kunnen bereiken om hen dit te laten weten - als ze het nog niet wisten - om hun kudde aan discipelen voor te bereiden om in de overige dagen actie te ondernemen terwille van Christus.

Omdat dit een geopenbaard teken is, rechtstreeks uit de Schrift, kwam het nooit in mijn gedachten op, dat het ooit door andere pastors zou worden afgedaan als ketterij. Ja, ik wist dat er bezwaren zouden kunnen zijn, en die zouden moeten worden aangepakt, maar ik begreep ook dat we een op Christus gecentreerde kerk zouden zijn die samengebonden was in een verenigende band met volmaakte volledigheid van genade, vriendelijkheid, zachtheid en nobel gedrag, die zo deel zijn van ons karakter in Hem. Ik ben meestal geen naïef persoon, maar wat een verdriet, wat zat ik mis in deze.

Ik had gebeden dat ik genoeg pastors en schapen kon bereiken. Ongeveer een maand geleden ontmoette ik een pastor van wie ik dacht dat hij vriendschappelijk was, maar ik had nog geen kans gehad om over dit alles te praten. Hij nodigde me in het districtskantoor, waarvan ik een erkende predikant ben, en maakte mij uit voor "valse leraar". Ze hadden mijn uitgebreide notities voor mijn onderwijs aan de kerk natuurlijk niet gelezen, maar ze zagen 23 september staan en beschuldigden mij direct van datumbepaling.

Ik heb een ontmoeting gehad met twee top-officials van het districtskantoor. Ik was slechts in staat om een ​​korte samenvatting te geven van het teken en de context. De ene erkende een zeer vage mogelijkheid in de openbaring, en de andere beschuldigde mij ervan de reputatie van de kerk te beschadigen door een datum te stellen, enzovoort. Het deed er niet toe hoe vaak ik rustig het Woord aanhaalde over het voorzien van een dag, het maakte geen verschil voor deze mensen. Om niet verder in detail gaan, ik sta 'onder onderzoek' totdat ik de raad van bestuur - de 'gouverneurs en koningen' van het district - zal ontmoeten om het Openbaring 12-teken aan hen te verklaren in de week dat het teken plaatsvindt.

Ik had God gevraagd om me te helpen met mensen erover te praten en Hij stuurde mij van alle mensen naar met deze negen "gouverneurs" om te praten.

Ik dacht dat ik dit met jou zou moeten delen vanuit de loopgraven... het is hier een moeilijke tijd geweest, en ik bedank God voor mijn kerkfamilie van wachters, want anders zou het nog veel moeilijker zijn.

Ik hoop dat alles goed is en dank u voor uw recente werk over de dagen van Noach. Ik wil gewoon dat je weet dat ik bid voor jou en je familie in deze wilde laatste dagen. Onze discipelschap heeft natuurlijk een prijs en het kost onze familie ook zeker wat. En ik weet zeker dat het bij jouw familie ook niet zonder gaat.

Door zijn genade

Pastor __________

Dit is geweldig nieuws. Mijn hoop en gebed is dat er, als we deze laatste zondagen voor deze gebeurtenissen naderen, meer en meer goddelijke mannen bereid zullen zijn om te prediken wat zij geloven wat de waarheid is. Dit bericht is zorgwekkend. Het lijkt erop dat dit, wat Anne Graham Lotz een paar dagen geleden uitsprak, een geweldig begin was.

Bron: Pastors Are Starting To Get It!!