www.wimjongman.nl

(homepagina)

De 'brandweerman-profeet' zegt dat hij Trumps opkomst voorspelde

Commentaar: Dit is een helaas wat cynisch geschreven verhaal met Mark Taylor in de hoofdrol.

Sam Kestenbaum - 16 juli 2017

Voor de volhardende Donald Trump-supporters die onrustig zijn door de Rusland-controverse die deze week rond de president wervelde, heeft een onwaarschijnlijke in een profeet veranderde brandweerman geruststellend nieuws: Dit is allemaal onderdeel van Gods plan voor Amerika en Israël.

Mark Taylor is een voormalige brandweerman uit Florida die zichzelf als een christelijke profeet presenteerde, gebaseerd op de bewering dat God in 2011 aan hem geopenbaard heeft dat Trump President zou worden. Hij heeft een nieuw boek uitgegeven — "The Trump Prophecies: Het onwaarschijnlijke ware verhaal van de man die morgen al voorzag... en wat hij zegt van wat vervolgens komt" — om de overtuiging te bevorderen dat Trump een goddelijk instrument is.

()

"De Geest van God zei: Ik heb deze man, Donald Trump, gekozen voor een tijd als deze," aldus Taylor toen hij voor het eerst over Trump profeteerde en hem vergeleek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bij het beschrijven van Israël en Amerika als bondgenoten in een grote geestelijke strijd.

Taylor sluit zich aan bij een kleine maar luide groep van profetisch geneigde mediafiguren die populair zijn in de charismatische en pinksterkringen, die de politieke en culturele beroering van dit moment zien als een bovennatuurlijke strijd tussen de krachten van goed en kwaad. Israël speelt een centrale rol in Taylors en de visioenen van anderen over een bovennatuurlijke oorlogvoering.

Taylors gezicht is een regelmatig te zien op de media van religieus rechts. Charisma Magazine, een toonaangevende charismatische publicatie met een oplage van bijna 300.000 exemplaren, promoot regelmatig het werk van Taylor. Sky Watch TV, een platform van de eindtijdprofetie met de persoonlijkheid van Gary Stearman, interviewde Taylor in een tweedelige serie in het begin van juli. Vorig jaar december verscheen Taylor in de "The Jim Bakker Show" in een onderdeel dat aangekondigd werd als "Een nieuwe profetie voor Amerika".

Terwijl zijn formele verbinding onduidelijk is, behoorde Taylor ooit tot een apostolische kerk in Florida. De apostolische beweging is een christelijke denominatie die voortkwam uit de Pinksterbeweging.

"Voor religieus rechts speelt Israël een grote rol in hun theologie," zei Peter Montgomery, top-medewerker bij Right Wing Watch. "Zij denken dat God in deze tijd een geheel nieuwe leger van profeten en apostelen oproept."

Taylors onwaarschijnlijke verhaal wordt toegevoegd aan zijn verleden. Hij heeft geen formele religieuze opleiding en toont zichzelf een gewone man. Taylor is, zo zegt hij, een derde generatie brandweerman, maar is nu gekomen om een "man van God" te zijn.

Zijn oorspronkelijke profetie blijft: "De vijand zal zeggen, 'Israël, Israël, wat met Israël?' Want Israël zal opnieuw worden beschermd door Amerika. De Geest zegt ja! Amerika zal nogmaals hand en hand staan met Israël, en de twee zullen zijn als één."

Taylor nam afscheid van de brandweer in 2006. En een jaar later — te midden van een slopende ziekte — hij werd getroffen door een transformerende en angstaanjagende droom. Hij lag op zijn handen en knieën in de woonkamer, zo vertelde hij in een recent interview, schrijvend met zijn hand in het tapijt. Een zwarte wolk was voor hem en hij was vervuld met angst.

God, zo begreep hij, had een plan voor hem.

Het duurde vijf jaar voor Taylor precies ging begrijpen wat dit plan was. Het kwam tot hem terwijl hij naar de tv keek. In 2011 keek hij naar een programma met Trump (het was, denkt hij, een interview op Fox), en toen hoorde Taylor een stem tot hem spreken, die zei God te zijn.

"Terwijl ik naar hem keek, hoorde ik de Heer zeggen: 'Je hoort de stem van een president,'" Taylor greep in een recent interview hierop terug. "Ik ging zitten en heb geluisterd naar wat de Heilige Geest zei. Ik schreef alles op wat de Heilige Geest me vertelde."

Het waren deze notities waardoor hij later een boek schreef dat zou worden genoemd "De Trump profetieën", welke verwijzingen bevatten naar Benjamin Netanyahu en Israël.

Trump had toen nog geen bekende politieke ambities. Natuurlijk ging Taylor niet volledig openbaar met zijn visie totdat Trumps politieke ster begon te rijzen.

Om uit te leggen waarom Barack Obama in functie bleef gedurende acht jaar, heeft Taylor gezegd dat dit ook deel uitmaakte van Gods plan. De Amerikanen hadden het nodig om "een rechtvaardige woede" op te bouwen, die nodig was om Trump te kiezen en daarmee de wereld te redden, zo vertelde Taylor.

Israël is belangrijk in de apostolische of charismatische theologie over de eindtijd, zegt Daniel Silliman, een medewerker van de Valparaiso University, wiens onderzoek is gericht op de Pinksterbeweging. De oprichting van de staat Israël wordt gezien als een vervulling van de profetie. En Netanyahu wordt gezien als een sterke of militaristische leider van het land — iemand die alles zal doen om het Joodse volk te beschermen — en wordt ook gezien als een instrument van God, zei Silliman.

"Hoe militaristischer de leider is, hoe meer apostolische of charismatische groepen zich inzetten voor die persoon," zei Silliman. Op deze wijze worden zowel Netanyahu als Trump gezien als goddelijk "gezalfde" leiders.

Zijn zelf-beschreven profetieën lijken ongebruikelijk, maar Taylor past in een gevestigde traditie binnen het apostolische wereldje van interpretatie over de huidige gebeurtenissen — natuurrampen, verkiezingen, terroristische aanslagen — als tekenen van Gods werk in de wereld. Hal Lindsey zijn 1970 bestseller "The Late Great Planet Earth" (die zelfs een verfilming kreeg) is misschien wel de meest bekende in dit profetische genre, dat correlaties legt tussen de eindtijdprofetieën in de Bijbel en de actualiteit.

En terwijl er deze week een aantal schijnbaar baanbrekende onthullingen over de Russische steun voor de campagne van Trump kwamen, zeggen onderzoekers die het christelijke rechts volgen dat deze controverses alleen maar de godsdienstige steun voor Trump zal stimuleren. Politieke oppositie tegen Trump is in dit eindtijd-wereldbeeld gewoon een verder bewijs dat we midden in een bovennatuurlijke strijd zitten.

"Hoe groter de moeite die Trump krijgt, hoe meer zij de behoefte voelen om zich rondom hem te scharen," zei Montgomery. "De laatste mensen die achter Trump staan zullen zijn religieuze bondgenoten zijn."

Bron: Self-Styled Prophet: Trump (And Israel) Are God’s Plan – The Forward