www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bijbelcodes laten zien dat de NASA-ontdekking van Nibiru een Pre-Messiaanse waarschuwing is

Adam Eliyahu Berkowitz - 19 oktober 2017

 Hij berekent het aantal sterren; en Hij gaf aan een ieder zijn naam:" Psalm 147:4 (De Israël Bijbel™)

( )

(Breaking Israel News)

De recente NASA-ontdekking van de beroemde Planet X ging gepaard met een parallelle openbaring van een expert in Bijbelcodes, die verborgen aanwijzingen vond in de Bijbel dat de planeet inderdaad Nibiru is, door God gezonden als een pre-Messiaanse waarschuwing aan de wereld: bekeer je.

De Bijbelcodes gingen zelfs zo ver dat ze suggereren dat de recente atmosferische en geologische omwentelingen, zoals zware orkanen en aardbevingen, verband houden met deze ontdekking.

Na jaren van ontkrachting en ontkenning van het bestaan van Planet X, kondigde de National Aeronautics and Space Administration (NASA) twee weken geleden aan dat onderzoekers bij Caltech bewijs hadden gevonden van een nog onzichtbare negende planeet. De wetenschappers stelden, rekening houdend met afwijkingen in de banen van andere kleinere objecten, een planetair lichaam vast, dat tien keer zo groot moet zijn als de aarde. Zij geloven dat het een extreem elliptische baan heeft, die tot 60 miljard mijl van de zon weg is, wat 10.000-20.000 aardjaren kost voor één volledige baan.

Deze nieuwe ontdekking lijkt in overeenstemming te zijn met de voorspellingen van Nibiru, een groot planetair object waarvan velen geloven dat het in botsing zal komen met de aarde. De Nibiru theorie is zo veelvoorkomend, en de overeenkomsten met de Caltech-ontdekking zo opvallend, dat NASA de moeite nam om elke verbinding tussen Planet X en Nibiru te ontkennen. De wetenschappelijke gemeenschap gelooft dat het een hoax is, en NASA heeft regelmatig artikelen gepubliceerd waarin Nibiru wordt ontkracht.

In een video die hij maakte over de NASA-ontdekking, verklaarde de Bijbel-codes expert Rabbi Matityahu Glazerson dat niet alleen dat de nieuwe ontdekking inderdaad de planeet Nibiru is, maar dat het gekomen is op dit specifieke moment voor de Messiaanse tijd, met zich meebrengend de veel voorspelde pre-Messiaanse natuurrampen.

Met behulp van een speciaal computerprogramma dat de letters van de Bijbel in een raster rangschikt en met bepaalde tussenpozen naar letters zoekt, vond Rabbi Glazerson het woord' Nibiru' in de sectie Exodus over het Gouden Kalf. Het Bijbelcode-programma openbaarde 'de Ster Nibiru' direct grenzend aan het woord 'Moshiach' (Messias).

Opmerkelijk is dat de laatste letter van het woord Moshiach deel uitmaakte van een groep letters die het jaar 5778 in de Hebreeuwse kalender aanduiden.

Rabbi Glazerson vond in hetzelfde gedeelte van de Bijbel het woord 'hatra' ah' (waarschuwing).

"Dit is een boodschap voor de hele wereld," zei Rabbi Glazerson in de video. Nibiru is er om de wereld te waarschuwen om teshuva (bekering) te doen. Niet alleen Israël, maar ook de wereld moet zich bekeren door de zeven Noachitische Wetten na te leven."

Rabbi Glazerson vond met een aparte zoekopdracht ook het woord 'Nibiru' in een deel van het boek Numeri, waarin beschreven is hoe de valse profeet Bileam het volk Israël wil vervloeken, maar het daarentegen gezegend werd.

 Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen." Numeri 24:17

In deze code werd het woord' Nibiru' doorsneden met het Hebreeuwse woord' karov' (binnenkort). Rabbi Glazerson benadrukte dat Rabbi Moses ben Maimon, bekend onder het acroniem Rambam, de belangrijkste Thora autoriteit van de 12e eeuw, dit vers aanhaalde als bron in de Thora voor de Messias.

Dit zijn de dagen voor de Messias, en degenen die problemen creëren voor de Joden, de Arabieren en Edom, zullen daarvoor moeten betalen," aldus Rabbi Glazerson. "Alle natuurlijke problemen die zich nu voordoen, de orkanen, branden en aardbevingen kunnen het gevolg zijn van deze ster. Dat weten we niet echt."

Rabbi Glazerson benadrukte het belang van deze boodschap:

"Wij bidden dat de Messias zal komen, zodat hij ons zal behoeden voor alle dreigingen die we op dit moment ondervinden," zo besluit hij.

[Vertaler: Denk erom, eerst komt ook nog de valse messias die veel Joden als de ware verlosser zien.]

Bron: Bible Codes: NASA Discovery of Nibiru Is Pre-Messianic Warning to World [VIDEO] - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.