www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deel 4 en slot: De Damascus/Jeruzalem-fase van eindtijdprofetieën voor de 21e eeuw / Israël bereidt zich voor op een tsunami

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3

15 februari 2017 door Ernest L. Martin, geschreven in 2000 – Geëdit door David Sielaff.

[Opmerking van de editor: Het onderstaande is een visie en invulling van dr. Martin uit het jaar 2000, die zoals hij zegt geen profeet is.]

Heden

()

Voor ons vandaag heeft de aarde in de afgelopen 500 jaar de meest rustige periode meegemaakt in haar tumultueuze geschiedenis. Zelfs de Heilige Schrift spreekt van dingen die er gebeurd zijn in de Exodus, iets wat de meeste mensen vandaag de dag als loutere mythes beschouwen, maar toch zijn ze opgetreden. Oude Griekse literatuur staat vol van zulke catastrofale gebeurtenissen na de tijd van de zondvloed van Noach. En wat vinden we dan in Zacharia 9-14? Het is een opsomming van verschillende gebeurtenissen die ertoe leiden dat Christus zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg bij zijn Wederkomst.

Ten eerste zal het geheel van het oostelijke Middellandse Zee gebied worden vernietigd door het "zwaard" van God (niet door de mens) - zie hoofdstuk 9:2-8. Dit gebeurt wanneer 'de hele wereld' zal erkennen dat God in Damascus woont (niet in Jeruzalem) - zie 9:1.

Na deze vernietiging (die ook het kustgebied van de huidige staat Israël zal omvatten) vinden we de grote uittocht van Joden uit andere landen die naar Israël gaan. Dit betekent dat de Joden van Juda (de Joden vooral uit de Arabische landen) en die van Israël (de Noordelijke afstamming, nu de Ashkenazi genoemd, en voornamelijk uit Europa) massaal zullen terugkeren naar het Land van Israël en zich hervestigen in het land en zelfs in heel Jordanië (9:9-10,12).

De twee afdelingen van deze Joden zullen niet erg met met elkaar kunnen opschieten (hoofdstuk 11). Maar vóór hun broederlijke 'ruzie', zullen ze weer sterk en krachtig zijn in Israël en de hele wereld (samen met de Joden) het probleem oppakken van Jeruzalem als het weer de hoofdstad van de wereld (12:1-8) zou worden. Veel heidenen (en zelfs Joden) zullen tegen dit idee zijn, vanwege de bijbelse leer dat het de Antichrist zal zijn die voor het eerst regeert in Jeruzalem.

Maar God zendt een geest van genade en gebeden uit naar allen in Jeruzalem (Joden en heidenen) - zie hoofdstuk 12:8-14 t/m 13:5. "Israël zal dan degene accepteren die ze hebben doorstoken" (12:10-14) (wat betekent dat ze Jezus zullen accepteren (Jesjoea) als hun Messias) en ze zullen beginnen om een ​​nieuwe tempel te bouwen wanneer er een nieuwe lente ontspringt op die plek in Jeruzalem (13:1), ongetwijfeld op de Olijfberg. Dit zal een geheiligde Tempel zijn.

Dan komt de Antichrist (hoofdstuk 13:6) waartegen God zich zal keren (13:7) en vervolgens zal het "Juda deel" van de Joden vechten met het "Israël deel" (die twee secties worden genoemd in hoofdstuk 11), en een derde van de mensen zal het overleven (13:7-9). Dan, als de heidenen zijn verzameld in Jeruzalem en uiteindelijk de Antichrist ten val te brengen (hoofdstuk 14:1,2), zal Jezus Christus terugkeren in Zijn Tweede Wederkomst (14:3-9). Dan zullen er meer seismische verstoringen optreden, wat resulteert in de verwoesting van de Tempel op de Olijfberg (samen met de berg zelf). Dan zal een ander geheiligd Jeruzalem oprijzen met een nieuwe Tempel (14:9-21). God zal (in de persoon van Jezus Christus) symbolisch de Tempel betreden, waarbij Hij zich heeft verplaatst van zijn "Damascus Huis" naar Zijn favoriete plek, Jeruzalem!

God houdt ervan om in Jeruzalem te wonen. Waarom Hij dat doet is mij een raadsel. Waarom, zo vraag ik me af zou iemand een dergelijk stuk onroerend goed dat geen schoonheid bezit van bergen, beken en bosreservaten willen hebben? Ik kom uit het Pacific noordwesten van de Verenigde Staten wat de mooiste creaties bezit van Gods goddelijke hand, wat iedereen kan zien, en deze landen zijn mijn 'Heilige der Heiligen', waarvan ik houd met mijn hele hart. Waarom in de wereld zou ik zo'n prachtig gebied opgeven voor de kale rotsen van Jeruzalem? Ik zou het niet doen, maar mijn lieve Joodse vrienden die wonen in dit gebied zullen hun erfenis verdedigen tot de dood toe. Deze landen zijn Gods 'Beloofde Land' en bedoeld voor hen om er van te genieten. En wat verbazingwekkend is: God de Vader en Christus Jezus (Jesjoea) is het met ze eens!

Tot slot, laten we beseffen dat de eerste grote gebeurtenis die ertoe zal leiden dat God Zijn verblijfplaats in Damascus zal verlaten, de vernietiging is van het gehele oostelijke Middellandse-Zeegebied, inclusief de Gaza. Dit blijkt het gevolg te zijn van een gigantische tsunami. De hele wereld zal dit zien en weten dat God de wereldpolitiek betreedt. Zij zullen begrijpen dat de God van Israël de ware God is, en Jezus Christus Zijn Zoon (deze goddelijke oordelen zullen hen overtuigen). Dit is de reden waarom de wereld het Joodse volk massaal zal laten terugkeren naar Israël en Jordanië. De gebeurtenissen die dan volgen zullen direct leiden tot de Wederkomst van Jezus Christus.

Ernest L. Martin, 2000 – Edited by David Sielaff, March 2005 / www.askelm.com – David Sielaff

Israël bereidt zich voor op tsunami's / Eertse publicatie: 2016/04/04, Arutz Sheva 7 ...

Reddingsteams simuleerden een tsunami-golf die de stranden van Asdod en Ashkelon treft, als onderdeel van een nationale oefening.

Hulpdiensten hebben deelgenomen aan Israëls eerste tsunami-golf simulatie om het publiek bewust te maken, en praktijk op te doen voor doeltreffende reacties in het geval dat een tsunami de Israëlische Middellandse Zeekust treft.

Genoemd "Nachshol kachol" (Blue Tidal Wave), met het evacueren van burgers van de stranden van Asdod en Askelon en het verzamelen op veilige punten in overeenstemming met de tsunami-waarschuwingstekens.

De oefening werd uitgevoerd door het National Emergency Defense Ministry en de Israëlische politie, in samenwerking met het Thuisfront Commando, de lokale autoriteiten en hulpdienst-agentschappen.

De Middellandse Zee is een kwetsbaar gebied voor tsunami's. Ongeveer 25% van alle geregistreerde tsunami's in de menselijke geschiedenis vonden plaats in het Middellandse Zee gebied.

Gemiddeld vindt er elke 100 jaar een belangrijke tsunami plaats in de zee, en gemiddeld treft elke 250 jaar een tsunami de kust van Israël.

Waarschuwingen over een mogelijke tsunami worden ontvangen in Israël gemiddeld eens in de drie maanden. De laatste waarschuwing werd ontvangen op 15 april 2015, dat was als gevolg van een aardbeving op Cyprus, die 6,1 heeft gemeten op de schaal van Richter. Een nieuwe waarschuwing werd de dag erna ontvangen, als gevolg van een aardbeving in de buurt van Kreta van dezelfde orde van grootte.]

In de onderstaande link kan men aan het eind van het artikel lezen over de situatie in Syrië van 2013 tot 2017 en een commentaar daarop i.v.m. dit artikel.

Bron: The Damascus/Jerusalem Phase of End-Time Prophecy for the 21 Century / Israël prepares for tsunamis » Stichting Vrienden van lsraël