www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Verenigde Naties zit achter de geplande Antifa-aanslagen op Amerika

Dave Hodges 3 november 2017

( )

UN-voertuigen gehuisvest op een verlaten Amerikaanse militaire bases.

In de vorige delen van deze serie over de overname van de Verenigde Staten stelde ik het volgende:

Het bloedbad van Las Vegas illustreerde de samenstelling van de krachten die worden gebruikt om tegen het volk van de Verenigde Staten te werken, en dat zijn de Antifa, MS-13, ISIS, de CIA-mensenhandel, de FBI-"opruimers", de Deep-State, het overblijfsel van de Obama-regering, de Clinton Foundation, de HSBC Bank, George Soros, CIA/VN duistere opties, en enkele anderen die nog worden ontdekt op een later tijdstip

Het plan is een soort "Heilige hel"-campagne te beginnen, vergelijkbaar met het bloedbad in Las Vegas en de Noord-Californië branden en de kracht van een crisis waarin de VN-troepen, die al binnen de Verenigde Staten zijn, openlijk in het geweer worden gebracht en gebruikt als een gewapende confiscatiemacht.

In deel drie wordt het niveau van de VN en haar betrokkenheid blootgelegd. Het is duidelijk dat het operatie-commando en de controle zich binnen de regering van de VN bevinden, in samenwerking met de Deep State. Het doel van deze onheilige alliantie is de vernietiging van de Verenigde Staten.

Aandacht Amerikaanse burgers: De Verenigde Naties is geen vriend

Ik heb verschillende groepen genoemd die aanwezig zijn die samenspannen om dit land over te nemen om alle binnenlandse oppositie te elimineren. In reactie op mijn eerdere beweringen stuurde Steve Quayle me een opmerking over het "brein" en de operationele controle achter dit verraderlijke plan. Het volgende observatie is van Steve Quayle met een operationeel uitzicht op de samenspanning om Amerika te vernietigen.

"Dave ... een follow-up over de meerderheid van de VN-veiligheidsraad — Rusland en China ... al hun mensen en materiaal zijn al gestationeerd in en onder de militaire bases die George Bush senior heeft gesloten en heeft weggegeven aan de VN. Dit verklaart al die VN-voertuigen, de buitenlandse militaire voertuigen en het aantreffen van buitenlandse soldaten alsmede de 25.000 Chinese spionnen die de FBI in het land toestaat."
Steve Quayle

Laten we Steve's bericht eens nagaan, stuk voor stuk.

FBI geeft toe dat er 25.000 Chinese spionnen vrij actief zijn binnen de Verenigde Staten

The Washington Times en veel andere mediakanalen, meldden op 11 juli 2017, dat de FBI zegt dat 25.000 spionnen actief zijn binnen de Verenigde Staten, maar de FBI kan en wil hen niet vervolgen. Waarom? Omdat de FBI hopeloos gecompromitteerd werd door de Obama-regering, en de Deep-State overblijvers, die werken om te voldoen aan hun missie welke in de val van de Verenigde Staten zal uitmonden.

In de poging tot overname van de Bundy ranch moest bij een voorgenomen poging het land in beslag genomen worden en doorgegeven aan het Chinese zonne-energiebedrijf Cinta. Cinta is een frontgroep van het Chinese leger. Ik heb eerder al behandeld hoeveel Cinta-velden er grenzen aan een grote Amerikaanse militaire bases (bv. Nellis AFB en Luke AFB).

Ook moet opgemerkt worden dat op 4 juli 2016 de directeur van de FBI, James Comey, zei dat er ISIS-cellen waren in alle 50 staten.

De samenstelling van de VN-Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad is samengesteld uit 15 leden. Er zijn vijf permanente leden en 10 ad hoc-leden. Steve Quayle was correct toen hij zei het belangrijk was om aandacht te besteden aan de permanente leden. De samenstelling van deze groep bestaat uit leden die vijanden zijn van de Verenigde Staten aangezien de vijf permanente leden zijn China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten.

De dreiging die uitgaat van de aanwezigheid van de Chinezen en Russen is duidelijk. Maar zelfs dat van de Fransen en de Britten komt in het gedrang. De Fransen zijn in een proces om hun eigen land te vernietigen door de toelating van miljoenen Midden-Oosten-moslims die weigeren te assimileren en afschuwelijke terreurdaden op Frans grondgebied hebben uitgevoerd. En natuurlijk, ook het Verenigd Koninkrijk is aangetast door hun verbinding met het Rothschild Bancaire Kartel.

De Bush-familie met hun presidenten sluit tientallen Amerikaanse militaire bases

Steve Quayle was ook correct over de sluiting van de bases onder de voormalige President George H.W. Bush waarbij meer dan 100 plaatsen werden gesloten. Sommige van de basis-sluitingen waren nog niet eens voltooid toen Clinton aantrad, maar Bush Sr. was de katalysator.

Op 8 september 2005 gaf het 'Department of Defense's Base Sluiting en Hervatting Commissie' (BRAC) aan President George W. Bush een lijst van 20 belangrijke militaire installaties, waarvan het had bepaald dat ze niet langer nodig zijn voor verdediging van het land. De President tekende de lijst ter goedkeuring, en dankzij de lauwe oppositie werd dit aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Tegen het einde van het jaar werd de wet uitgevaardigd, en werd een termijn vastgesteld: op of vóór 15 september 2011 zouden 20 volledige plaatsen hun deuren sluiten. De meeste van de bases zijn gesloten onder Obama, maar ze werden gepland voor sluiting onder Bush.

Sindsdien waren er meerdere civiele waarnemingen van VN-vliegtuigen die landden op Amerikaanse luchtmachtbases en de VN-troepen vervoeren en/of gekenmerkt zijn met VN-opschriften.

Het internet zoemt van de rapporten en foto's van VN-militaire voertuigen op Amerikaans grondgebied. Veel mensen zien dit als een schokkende ontwikkeling. Het volgende bericht is gerapporteerd alsof dit een nieuwe en recente gebeurtenis was:

"Militaire VN-voertuigen zijn gespot in Virginia, en het schokt de automobilisten en het voedt samenzweringstheorieën.

De witte trucks, uitgerust met grote terreinbanden, werden gezien toen deze vervoerd werden op de Interstate 81 en dit is slechts één voorbeeld van de honderden rapporten die ik heb ontvangen. In de begeleidende documentatie zijn de VN-voertuigen, Alpine Armoring’s Pit-Bull VX SWAT Truck-modellen.

Jeff Stern plaatste foto's van de voertuigen op Facebook, en schreef: 'Kan u niet vertellen hoeveel van deze voertuigen ik vandaag op de 81 nabij Lexington VA heb gezien. Interessante tijden liggen in het vooruitzicht!"

() 

"Fernando Johnson besprak het online: 'Tactische voertuigen, met kogelvrij glas? Waar zouden die voor zijn, en waarom zijn er VN-voertuigen hier, in dit land?! "

Dit is slechts één zo'n verslag, maar het vertegenwoordigt er honderden die ik heb ontvangen door de jaren heen. Hoe alarmerend lijkt dit te zijn, het is gewoon onderdeel van een voortdurende operatie die vooraf gaat aan een bepaalde positionering van buitenlandse machten op Amerikaanse bodem ter voorbereiding voor een overname.

Gisteren meldden Larry Nichols en Jack Easum in een verhaal dat ik behandelde in deel twee, dat er 10 extra militaire bases zullen worden gesloten en overgedragen aan de Verenigde Naties.

Conclusie

Steve Quayle's samenvattende observaties werden hier geverifieerd met een minimale hoeveelheid aan referentiemateriaal. Het blok aan bewijs ter ondersteuning van Steve's verklaring kan echter verschillende bibliotheken vullen.

Sommigen denken dat ik uit het diepe ben gegaan toen ik het had over de kampen van de FEMA en de intentie van de TPTB om miljoenen van ons in FEMA-kampen te plaatsen, waar beslissingen over leven en dood zullen worden genomen. Het is tijd om dit onderwerp vanuit een nieuw perspectief opnieuw te bekijken. Dit wordt het onderwerp van deel vier van deze serie. Mijn dank aan Steve voor het beknopt samenvatten van de organisatiestructuur achter de huidige dreiging.

Bron: The United Nations Is Behind Antifa’s Planned Attacks Upon America – Dave Hodges – The Common Sense Show