Monsanto


Byron J. Richards -- Health Scandal - Monsanto’s GMO Perversion of FoodIn het komende groeiseizoen heeft Monsanto plannen om hun nieuwste Frankenstein-achtig experiment te ontketenen voor het Amerikaanse en Canadese publiek, een nieuwe versie van het genetisch gemuteerde maïs met acht abnormale gen eigenschappen met de naam Genuity SmartStax maïs. Het is een eindpunt in een verbazingwekkend schandaal dat gestaag is opgebouwd in het afgelopen decennium.

Gedurende deze tijd omvatten de Monsanto gemuteerde zaden tot wel 90% van de Amerikaanse soja gewassen en 85% van de maïs gewassen - en de tarwe is de volgende graansoort op hun agenda. Hun inspanningen worden gekenmerkt met pesterijen en hebben de aandacht gekregen van het ministerie van Justitie die een antitrust-onderzoek heeft ingesteld. Al die tijd zijn ze bezig met het uitgeven van miljoenen in het lobbyen om snel hun agenda erdoor te krijgen bij het Amerikaanse publiek voordat deze beseffen wat hen treft. Monsanto heeft een onheilspellende macht gekregen in deze sector van de wereldwijde markt voor voedsel en zaden. In dit proces wijzigen ze de natuurlijke aard van het voedsel zelf.

Weinig mensen zouden Monsanto’s ‘voedsel’ eten als ze begrepen wat het was of wisten wat zij aten. President Obama en zijn familie zal het echt niet eten. Noch de Bush familie.
Zelfs een werknemer in het Monsanto cafetaria wil het niet. Dit is niet om te lachen. Uw gezondheid en de gezondheid van de kinderen en kleinkinderen staat op het spel. Het lijkt meer op een scène uit een horror film dan iets wat gebeurt in het hedendaagse Amerika. Stel dat uw spijsverteringskanaal zich instelt op een herbicide Roundup-Ready-verwerking en andere kromme genetische signalen, waardoor uw gezondheid langzaam en geleidelijk zal wegrotten. In tegenstelling tot een acute voedselvergiftiging door de besmettelijke E.coli, is dit een langzame en sluipende vergiftiging.

Waarom is GGO-voedsel zo gevaarlijk

Monsanto GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) technologie voegt non-food-genen toe, genen van andere soorten in het DNA van het voedsel, die de aard van het voedsel zelf wijzigen. In sommige gevallen veroorzaken deze genen dat de gewassen meer bestand zijn tegen de onkruidverdelger Roundup-Ready van Monsanto en in andere gevallen zijn deze genen de abnormale oorzaak er van, dat het DNA van de voedselcellen, toxische eiwitten produceren die werken als pesticiden.

De meeste mensen zijn niet op de hoogte van dit concept, deze wijziging van het aard van het voedsel in een groot genetisch experiment met onbekende gevolgen. Het idee van voedsel dat een eigen interne toxine produceert is net zo weerzinwekkend. Immers, wie wil er giftig eten eten? Nog minder vertrouwenwekkend is het dat deze technologie in handen is van Monsanto, een bedrijf met een geschiedenis van schaamteloze minachting voor de menselijke gezondheid. Het was Monsanto die willens en wetens de planeet vergiftigt met de giftige PCB’s.

Het proces in het maken van GGO-zaden houden ook gezondheidsrisico’s in. Virale promotende genen worden gebruikt tijdens dit productieproces en zijn onderdeel geworden van de DNA-mix, wat een risico vormt voor nieuwe vormen van een virale ziekte. Een onbedoeld neveneffect van deze productie-technologie is een chronische activering of onderdrukking van de normale genen in de gemodificeerde planten. Dit verandert de werkelijke nutriënten structuur van het voedsel en de functie van de eiwitten binnen het eten - een zeer ernstige zaak.

Het hele proces van de productie van GGO-zaden is dan ook onvoorspelbaar. Het creëert meerdere willekeurige genetische vormen in elke voedselcel die de gemuteerde gen binnendringt. Omdat elke gen niet op zich zelf staat, maar zeer interactief is met andere genen, is de productie van GGO-voedsel niet consistent en dus kan de veiligheid niet worden gegarandeerd - vooral als je begrijpt dat onze wetenschappelijke kennis van het gen en de onderlinge afhankelijkheid nog in de kinderschoenen staat.

Eten van voedsel dat wordt gemuteerd door andere non-food soorten is op zijn minst een groot experiment. GGO mutanten kunnen zich overdragen aan de levende bacteriën in uw spijsverteringskanaal, zoals is aangetoond in dierproeven. Dit kan nadelig veranderen de manier waarop uw darm bacteriën zich gedragen, zodat ze pesticiden creëren die meer resistent zijn tegen het immuunsysteem en medische behandelingen. Als de GGO mutanten zich keren tegen een bestaande infectie in uw spijsverteringskanaal dan kun je op die manier je eigen superbug creëren.

Omdat de eiwitten in genetisch gemodificeerde levensmiddelen structureel zijn, anders dan in normaal voedsel, zullen zij het risico aanzienlijk vergroten op een allergie. Allergie is een vorm van ontsteking die waarschijnlijk het gevolg is van GGO-voedsel, maar er zijn vele mogelijk andere bronnen. Deze omvatten de mis-metabolisme van het voedsel, de inherente toxiciteit van het voedsel, en de residuen van het bestrijdingsmiddelen op het voedsel. Deze inflammatoire problemen van GGO-voedsel zal additief bijdragen aan andere vormen van ontstekingen zoals vervuiling en stress en is toe te voegen aan het totaal van de ontstekingen en het podium voor vele ziekten. Het is waarschijnlijk dat genetisch gemodificeerd voedsel een belangrijke invloed zal hebben op de zwangerschap-problemen en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Op dit moment kan niemand uitsluiten dat GGO geen mogelijke oorzakelijke factor is voor autisme, als de getallen van beide aandoeningen zo zijn gestegen. Een recente nieuwe evaluatie van gegevens door Monsanto bleek dat verschillende soorten van GGO-ma’s aanzienlijke schade veroorzaakten aan de inflammatoire organen bij ratten.

Het is aangetoond dat de gezondheid, als gevolg van het eten van grote hoeveelheden Roundup-Ready-residu, dat in de steeds hogere mate op GGO-gewassen wordt gespoten, de oorzaak is van de verstoring van het endocriene systeem. Een recente studie toont aan dat deze residuen van Roundup Ready zeer interactief zijn met de geslachtshormonen en een aanzienlijke verstoring hun functie.

Een studie in 2008 van de Oostenrijkse regering toonde aan dat voeding met GGO-maïs gegeven aan muizen, gedurende meerdere generaties resulteerde in vruchtbaarheidsproblemen en de verzwakking van nieren, alsmede de veranderingen in de chemische processen die betrokken zijn bij ontsteking, cholesterol en eiwit.

GGO-gewassen hebben ook drastisch en nadelig de bodemkwaliteit veranderd. In feite zijn bodemdieren, zoals regenwormen nu ondergebracht en opgenomen in de GGO-maïs gemuteerde genen van hun cellen. Deze bevinding is van extreem belang aangaande potentiële problemen voor de volksgezondheid. Er is zeker niet te voorkomen dat dit ook gebeurt met de mens.

Je kunt je het voor de hand liggende afvragen, als GGO’s zo gevaarlijk is om te eten waarom is het dan toegelaten in de voedselvoorziening?

Vriendjespolitiek - Een corrupt FDA brengt het publiek in gevaar

We weten nu dat FDA wetenschappers aanvankelijk bezig waren met de kwestie over de veiligheid van GGO-voedsel en grote zorgen hadden over allergieën, toxinen, ongunstige voedings-effecten en nieuwe ziekten. Zij drongen erop aan tot lange-termijn studies, maar werden genegeerd door het FDA management die in plaats daarvan besloten, dat GGO-voedsel ‘wezenlijk gelijkwaardig’ is aan de normale voeding. In 1992 hebben deze managers de volgende beleidsverklaring uitgegeven in het Federal Register, “Het agentschap is niet op de hoogte van enige informatie waaruit blijkt dat voedingsmiddelen verkregen door deze nieuwe methoden, verschillen van andere levensmiddelen op een zinvolle of uniforme manier.” Achteraf dit beleid, dat staat tot op de dag van vandaag zit een dikke leugen en een verraad aan het vertrouwen van het publiek.

Rechtszaken hebben hen gedwongen tot openbaar maken van de documenten waarin de bezorgdheid van de FDA wetenschappers wordt geuit. U kunt alles lezen op de BioIntegrity.Org website. In feite, om de GGO levensmiddelen haastig op de markt te brengen vormt dit ook een ernstige schending van de wetenschappelijke integriteit van de totale onderzoeks-gemeenschap.

Vandaag is de FDA een wereldleider in de proteomische technologie, de geavanceerde analyse van het eiwit-structuur en de functie. Italiaanse onderzoekers met behulp van proteomics hebben al bewezen, -boven elke twijfel- dat GGO-voedsel genetisch zo verschillend is van het normale voedsel dat het niet kan worden beschouwd als wezenlijk gelijkwaardig. Zeker de FDA kan dit feit voor zichzelf vaststellen in enkele uren. Waarom zitten de FDA-wetenschappers dan niet in de boeien en wordt er geen actie ondernomen?

Een deel van de cultuur van het FDA management team bedrijft een draaideur corruptie met de verschillende bedrijven waarvan ze worden geacht deze te reguleren, een definitie van corporate vriendjespolitiek. Deze Shenanigans hebben het effect dat de FDA vooral optreed als een brute politiemacht met verschillende machtige lobby’s die de bescherming kopen en de marketing gunsten, maar de rechten van de kleine jongens verbrijzelen, zoals de biologische familie bedrijven en van de consumenten. In het geval van levensmiddelen, krijgt Monsanto de gouden medaille voor het krijgen van invloed ten koste van de menselijke gezondheid.

Een van de meest flagrante voorbeelden van vriendjespolitiek is Michael Taylor. Hij was een FDA staf advocaat en Executive Assistant bij de FDA commissie van 1976-1981. Van 1981 tot 1991 werkte hij bij het advocatenkantoor van King en Spaulding, die optreedt als advocaat van Monsanto en als hun lobbyist. Hij was een groot voorstander voor het laten vervallen van de Delaney Clause, een wet uit 1958 die een verbod kende op de invoering van bekende carcinogenen in de verwerking van voedingsmiddelen, een wet die Monsanto haat en die ook uiteindelijk werd vernietigd door Clinton in 1996. Zijn belangrijkste taak in deze tijd was het verkrijgen van een wettelijke goedkeuring van Monsanto’s genetisch gemodificeerde kanker veroorzakende groeihormonen voor runderen (rBGH).

Ter voltooiing van zijn inspanningen voor de groeihormonen kwestie ging Taylor weer aan het werk voor de FDA in 1991 met de titel van vice-commissaris voor beleid bij de Food and Drug Administration. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor het schrijven van het FDA-beleid inzake “wezenlijke gelijkwaardigheid” die het rBGH tijdperk inluidde en tot op de dag van vandaag vervaardigd Monsanto zijn genetisch gemodificeerde gemuteerd levensmiddelen zonder een passend toezicht door de FDA voor de veiligheid. Hij formuleerde een beleid zodat melkproducenten verhinderd werden om hun consumenten te informeren dat hun melk vrij was van het rundertuberculose groeihormoon - opzettelijk om te beletten zo de consument te kunnen vertellen wat er in het zuivelproduct zit dat ze consumeren.

Na voltooiing van zijn vuile werk, verliet hij de FDA in 1994 en ging werken voor Monsanto als Vice President voor de openbare orde, om te werken aan de lange reeks plannen van Monsanto. Meer recent werd hij Senior Fellow bij Resources for the Future (RFF) en directeur van het Risk, Resources and Environmental Management divisie. In deze rol, regelde hij om de GGO gewassen van Monsanto naar Afrika te krijgen, in nauwe samenwerking met de, Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation. Hij werkte ook nauw samen met de regering-Bush, en is een belangrijke man in het helpen van de eliteagenda om de GGO-zaden en de biotechnische-afhankelijkheid over de hele wereld te verspreiden.

U raadt het al - nu is hij terug bij de FDA in een nieuw functie die door de regering Obama is opgericht - Senior Adviseur van de commissaris, vooral werkende aan de kwesties van voedselveiligheid! “Ik ben blij dat Mike Taylor terug is om hem te verwelkomen bij de FDA”, aldus de commissaris van de Food and Drugs, Margaret A. Hamburg, MD, zoals ze zei in de aankondiging van de benoeming van Taylor. “Zijn expertise en leiderschap in de kwesties van voedselveiligheid helpt het agentschap om de strategie uit te voeren, die gebaseerd is op ontwikkeling en preventie inzake de veiligheid van het voedsel dat we eten.”

Als Monsanto, in de concurrentiebeperkende afspraken met Dow, hun nieuwe GGO-toxische en gemuteerde maïs op de markt brengt, gestapeld met acht genen, moet het geen verrassing zijn dat er absoluut geen testen zijn gedaan voor de veiligheid welke worden vereist door de FDA. Nooit eerder zijn er acht genen tegelijk gewijzigd in de cellen van voedsel. Een gen is al erg genoeg. Drie is verschrikkelijk. Maar acht?

Het feit dat de FDA niet de uitgebreide testen eist voor de veiligheid, door onafhankelijke bronnen van deze uiterst onvoorspelbare en gevaarlijke technologie, is ondenkbaar. Het is een grimmige dag wanneer de vos de baas is in het kippenhok.

Er is geen goede reden voor GGO's Monsanto's

Als u luistert naar Monsanto en hun zakelijke cohorten, zoals Cargill, dan staan ze ervoor dat ze proberen om de wereld te voeden. In werkelijkheid zou de wereld zonder Monsanto’s gemuteerde voedsel morgen al een betere plek zijn. Het kan ook zonder Cargill als een niet-gereglementeerde voedsel bankier, die profiteert van de manipulatie van voedselverkopen ten koste van de landbouwers op een manier die net zo slecht is als het ergste van Wall Street. Er is geen noodzaak voor de gemuteerde GGO zaden van Monsanto. Ze bieden geen voordelen. Het is een bedrijfstak dat wordt gestut door ongekozen bureaucraten en gekozen functionarissen met aan het eind een Monsanto multi-miljoenen dollar kostende lobbyende operatie.

Michael Taylor is een voorbeeld van een gezamenlijke invloed van het vriendjeskapitalisme, maar er zijn vele anderen. Het USDA profiteert van de zaden van Monsanto die niet kunnen worden gebruikt voor een volgend groeiseizoen (een Terminator aspect van het probleem). Het verzuim van de EPA's om de hoogte van Roundup-Ready te regelen, gebruikt op voedsel, is nog een ander schandaal. Het draait allemaal om winst en controle - het ondermijnen van de landbouwers in de wereld en de biodiversiteit en de duurzaamheid van de gewassen.

In tegenstelling tot de Monsanto en Cargill propaganda, heeft de GGO-technologie geen verhoogde opbrengst aan gewassen gebracht, zoals volledig is gedocumenteerd in een rapport van de Unie van Bezorgde Wetenschappers met de titel Failure to Yield. En GGO-gewassen zijn tevens zeer slecht voor de koolstof-voetafdruk.

In feite is de Obama-administratie actief in het bevorderen van de Monsanto inspanningen en moet een grote bezorgdheid zijn voor elke Amerikaan. Natuurlijk, de laatste 16 jaar deden Clinton en Bush er ook alles aan, wat maar in hun macht lag om Monsanto te helpen. Geen wonder dat de Amerikanen het zat zijn. Politici in beide partijen zijn volkomen onafhankelijk van deze gouden afgod, en staan niet voor belangen van een goede gezondheid van haar burgers.

Geef ons voedsel terug - Help ons in het gevecht

Wij, de mensen kunnen een enorme impact hebben en kunnen deze ernstige bedreiging veranderen voor de menselijke gezondheid. Koop geen GGO voedsel. Vermijd GGO maïs en soja producten, de bietsuiker wordt nu gemuteerd, en tarwe is de volgende in de lijn. Als u niet zeker weet hoe GGO-levensmiddelen en merken zijn te vermijden, volg dan het advies op van Jeffrey Smith's Non-GMO koopgids. De vraag aan uw politieke vertegenwoordigers dat alle GGO-levensmiddelen moeten worden gelabeld als ze GGO's bevatten. Dit is niet alleen een politieke kwestie - dit gaat over uw persoonlijke gezondheid en de toekomst van het voedsel.

Hier een Nederlands gesproken film, over de activiteiten van Monsanto.
Hoe men de boeren in de tang neemt en hun zaden zich steeds verder verspreiden over de wereld en de hele voedselketen beïnvloeden.