www.wimjongman.nl

(homepagina)

Saudi-Arabië versus Iran - Zal het de aanleiding zijn tot WO3?

Door Avi Lipkin - 9 januari 2016

Hallo iedereen, vanaf onze plaats hier in mijn huis net buiten Jeruzalem in Israël. Het is 1 januari 2016 en we kijken naar de breuk in de relatie tussen Saudi-Arabië en Iran. Wat ik probeer te doen, is terugkijkend op de laatste paar lessen over de Exodus uit Egypte, en de tijd die ze in Saudi-Arabië verbleven, en toen de Exodus verder ging naar het noorden van Israël, dus vanuit Medina verder ging naar het land Israël, naar hun erfenis

Toen kwam de creatie van de islam, met de centrale rol voor de zwarte steen, de Ka'ba, en het gevecht dat reeds 1350 jaar aan de gang is tussen de Soennieten en de Sjiieten, wat kan uitlopen op een wereldoorlog tussen het Westen en het Oosten, wat eigenlijk een oorlog is tussen Saudi-Arabië en Iran, oftewel tussen de Soennieten die gesteund worden door de Saudi, en de Sjiieten gesteund door Iran.

En natuurlijk hopen we dat God het verhoedt dat er een oorlog komt - die totaal onnodig is naar mijn mening - met de Amerikanen, de NAVO strijdkrachten van de Westerse krachten, die de Soennieten steunen, alsmede het Vaticaan, en dat tegenover de Sjiieten, gesteund door Iran en de Russen, China en Noord-Korea.

Ik ga straks eindigen met wat, naar ik geloof, de vernietiging van de de Zwarte Steen zal zijn, zelfs door ISIS, en het einde van de Islam als een religie, en Israel haar tempel krijgt als een opdracht van de Een-Wereld-regering uit het Westen.

Als eerste moet het volgende worden begrepen over Rusland. Ik las vorig jaar in de zomer een boek "Islamic Revival", wat een diepgaand overzicht geeft van de historie van de Rusland, dat een duizend jaar durend gevecht met de Turkse Soennietische moslims was.

De Turken haten Rusland en hebben een voorkeur voor Amerika. De historie ervan startte in 1620 toen er een kort gevecht was met de Barbarijse piraten voor de kusten van Tripoli tot 1803. In feite had Amerika weinig te doen, op een negatieve manier, met de islam.
Amerika was altijd een handelsland en altijd op zoek om zaken te doen met de islamitische wereld en er is niets verkeerd aan het doen van zaken.

Amerika zal moeilijk een natie als Rusland begrijpen, die is aangevallen door de islam. En met het ontstaan van de Russische Orthodoxe kerk in 995 na Chr. en de kruistochten daarna, spreken we over een duizend jaar durende oorlog tussen Rusland en Turkije en voor de Turken vandaag is dat de reden waarom ze een confrontatie met Rusland aangaan.

Ik noemde het reeds in eerdere programma's dat dit deels dit de reden is dat er mensen die vanuit de Turkse gebieden kwamen, waar in 1854 3 miljoen mensen werden gedood. De overlevenden kwamen ook uit de Turkse-Armenische gebieden naar Israël en daarom hebben we nu capabele soldaten en officieren in het Israëlische leger. Je hebt dus de Tataren en de Tsjetsjenen die eeuwen tegen de Russen vochten.

Veel van de Tsjetsjenen waren betrokken in de burgeroorlog van Syrië om ISIS te vergezellen dat Sunni is en tegen Assad vecht die Sjiiet is. Maar de Russen zijn erg bang dat de Tjetcheense veteranen terug naar Rusland zullen komen en daar een oorlog starten tegen het Russische leger. En op hetzelfde moment naderen we heel snel een pariteit in het Russische leger vandaag tussen de Joods/christelijke soldaten en de moslims soldaten.

Heel snel zal het aantal moslimsoldaten gelijk zijn aan het aantal christelijke en joodse soldaten in het Russische leger, omdat de moslims zoveel kinderen hebben, terwijl de Russische christenen en joden er maar enkele hebben. En zoals u weet, als je veel kinderen hebt, en er is geen werk voor hen, dan gaan ze het leger in.

Het leger geeft vrijheid tot training en het leger is altijd een middel om op sociaal gebied omhoog te komen, dus de moslims stijgen vredig op in de rangen van Rusland, en in de macht. En de Russische Orthodoxe Kerken zijn dus zeer bezorgd.

Putins vader was een communist, maar zijn moeder was een christin. Putin ontving in het begin christelijke onderwijs en hield van het Joodse volk en was aan hun kant vanaf het begin. Putin is een christen. Hij kwam dus onlangs naar voren en zei dat wat Rusland groot had gemaakt, was hun christendom. Maar vraag vandaag de dag eens in Amerika: volgens het Homeland Security handboek ben je als christen een terrorist. En als je gelooft in de Bijbel, ben je mentaal instabiel.

Dus Amerika verwijdert zich, met een zekere wraakzucht, van het christendom en Rusland gaat voorwaarts richting het christendom. Ook met wraakzucht. Dus hebben we hier een rolwisseling. Ik zal zo direct nog uitleggen waarom dit zo belangrijk is. Het punt is dat Rusland verbonden is met Iran vanaf het begin, omdat de vijand van mijn vijand mijn vriend is.

Dus als het Sjiitische Iran een vijand is van Turkije en van de Soenni Arabieren, dan gaat Rusland daarom samen met Iran en de Sjiieten. Rusland - en het doet me pijn om het te zeggen - zal het echter verliezen, omdat de Sjiieten maar 15% uitmaken van de islam, en de Soennieten 85%. Amerika en NAVO steunen die 85%. En daarom geloof ik dat het onvermijdelijk is, omdat er niet genoeg soldaten zijn aan de Sjiitische zijde om zich te verdedigen. En Rusland betaalde reeds een zware prijs in hun versie van de Vietnamoorlog, namelijk in Afganistan van 1979 tot 1989, en nogmaals, het doet me pijn om het te zeggen, maar ik denk dat dit het einde is van Rusland, omdat de Russen daar slechts met 140 miljoen mensen zijn en de Soenni's zijn met een miljard mensen, en worden met geld en wapens gesteund door de VS en het Westen. De ISIS is een creatie van de VS en gesteund door Saoedi Arabië.

Dus ik zie hier ongelukkig genoeg een perfecte waarschuwing voor een oorlogsstorm tussen het Oosten en het Westen, een totaal onnodige oorlog voor de wereld om te doen, zo is mijn gedachte. Feitelijk zei ik dit al in Rusland voor Radio Moskou in juni 1994, toe ik daar was en ik zei dat de christelijke wereld zich moet verenigen om de islam te verslaan, wat een satanisch systeem is. Het breek mijn hart dat de Russen en de Amerikanen tegenover elkaar staan, terwijl de strijd feitelijk gaat tussen de Sjiieten en de Soennieten en Amerika nog steeds de Russen ziet als de vijand en Rusland nog steeds Amerika ziet als hun vijand.

Ik denk dat dit vreselijk is nu Rusland weer een christelijke natie wordt. Het is een erg belangrijke bondgenoot in de oorlog tegen de islam. Dus wat gaat er gebeuren, naar wat ik geloof, is dat Iran troepen gaat sturen naar Afghanistan, als terroristen, en tevens naar andere landen als Koeweit, Bahrein Dubai en de Verenigde Emiraten, en ze gaan Saoedi-Arabië infiltreren vanuit de westkust, waar de Sjiitische minderheid woont, en zo komen ze op tegen het Saoedische koninkrijk. Wanneer deze invasie van Sjiieten vanuit het oosten plaatsvindt, roept de Saudische koning de hulp in van het Westen en het Egyptische leger om hen te helpen de Soennitische defensie tegen de Sjiieten te versterken. Hiermee zal een grote internationale gebeuren plaatsvinden in Arabië. Op dezelfde moment neemt ISIS Jordanië over, trekt door naar het zuiden en óf ze doden de koning van Saudi-Arabië, óf dwingen hem simpelweg om te vertrekken.

ISIS komt vanuit het noorden en gaat vernietigen wat we al jaren kennen als de koninklijke familie van Saudi-Arabië. ISIS heeft gezegd dat het de oliebronnen zal vernietigen om zo het christelijke westen de olie te ontzeggen.

ISIS gaat Joden en christenen vermoorden over de hele wereld. ISIS gaat de zwarte steen opblazen in Mekka en Medina, en dat vanwege het gruwelijke geweld dat plaats vond vóór de tijd van Mohammed. Hoe kon Mohammed die zwarte steen Ka'ba adopteren als onderdeel van de islam? Dat is wat ISIS zegt.

Dus op het moment dat ze de Zwarte Steen vernietigen, hebben ze de kop van de slang vernietigd, maar hebben dan ook hun eigen religie vernietigd. Nu is een van de dingen die ik wil delen, dat het Joodse volk niet erg enthousiast is over de herbouw van de tempel, bekend als de derde tempel. Zoals u weet kwam er een heleboel wetgeving via de rabbijnen in de laatste tweeduizend jaar om de dierenoffers te vervangen. Ook voor de christenen geldt dit, die ook geen tempel willen, omdat het bloed van Jezus Christus een vervanging was voor de dierenoffers, en ook de wetgeving.

Aan de andere kant zijn er Joden en christenen die zeggen dat er een tempel moet komen, omdat de Schriften zeggen dat de antichrist niet zal verschijnen voordat er een tempel is in Jeruzalem. Dus zijn er veel christenen die de herbouw van een tempel steunen.

Ik was een keer in een kerk in Missouri en een dame vroeg me: wanneer herbouwen jullie de tempel? Ik zei: we kunnen geen tempel bouwen, want daar staan twee moskeeën. En de pastor achter mij fluisterde net luid genoeg en zei boos: haal die omver. Ik zei pastor dat kunnen we niet doen met die moskeeën, want dan hebben we direct een derde wereldoorlog. Maar hij zei: verbrand ze, direct.

Het punt wat ik wil noemen, is dat zoals u weet, wij nu de derde wereldoorlog naderen.
Na de zesdaagse oorlog in 1967 hebben de Arabieren overwogen om hun god Allah te verlaten, deze maangod, een soort van leugen-god, omdat de moslims ze deze geestelijke almachtige als de grootste leugenaar en bedrieger zagen. Maar wanneer Moshe Dayan hen de sleutels van de Tempelberg terug gaf, om zodoende vrede met hen te krijgen, zeiden de moslims, aha, Allah is toch de grootste god omdat hij erin geslaagd is zelfs iemand als Moshe Dayan te verwarren en te verstoren.

Dus richtten zij zich weer op Allah omdat hij de grootste leugenaar en bedrieger is. Dit alles komt ten einde als ISIS de Ka'ba opblaast en Saudi-Arabië overnemen en als, zo geloof ik, de Iraniërs komen vanuit het oosten, en de Egyptenaren komen vanuit het westen, ISIS komt vanuit het noorden, en de Houthi's, de Sjiieten vanuit het zuiden, dan is dat de perfecte oorlogsstorm en de perfecte internationale storm op dit zuidelijk schiereiland. En zoals ik al eerder zei, al deze krachten moeten we dan Allah uit laten werken voor deze moslims.

Ik denk niet dat Rusland daarbij betrokken moet worden. Ik denk niet dat China daarbij betrokken moet worden, ook Amerika niet, maar het punt is dat er zoveel olie en zoveel rijkdom is, zoveel geld, dat heel Amerika verkocht is aan de Saoedi's. Verkocht als een natuurlijke bondgenoot voor honderd jaren. Wat ik voorspel wat er gaat gebeuren, is dat wanneer ISIS de oliebronnen vernietigt, het ook de christelijke wereld economisch vernietigt, dit zal leiden tot de dood van miljarden mensen, en dan zal de Een-Wereld-regering komen, die zegt: genoeg is genoeg, we hebben dit getolereerd, deze holocaust, en al dit doden door de islam, maar het moment is gekomen dat ze hebben besloten om de economie te vernietigen, die onze gids en mammon is, en wat we nu moeten doen is hen verbannen.

Zo mijn voorspelling is dat de tijd zal komen dat er zo'n totale chaos zal komen in de Arabische wereld tussen de Iraniërs en de Soennitische Saoedi's, tussen, God verhoede het, de Westerse en Oosterse krachten die vechten tegen elkaar, dat dan de Een-wereld-regering zal komen en zeggen wij gaan de oliebronnen bezetten en veilig stellen, om een ineenstorting te voorkomen van de economie van de Een-wereld-regering, en de islam te verbannen, die niets anders dan ellende is.

Ze zullen de Joden zeggen, dat ze nu de tempel kunnen bouwen in Jeruzalem. En die kan alleen worden gebouwd als wij de opdracht geven om een nieuwe tempel te bouwen. Dan zal de leider van de Eén-wereld-regering, die algemeen bekend is bij de christenen als de Anti-christ, naar Jeruzalem komen om te fungeren bij de opening van de Derde Tempel in Jeruzalem. En dat alles zal zo traumatisch zijn voor de Joden, met name het commando om de tempel te herbouwen, en om deze Eén-wereld regering te accepteren.

Daarom denk ik dat we in een erg tumultueuze tijden leven, welke beschreven staan in de Bijbel. En het is erg belangrijk voor Joden en voor christenen om te weten wat er gaat gebeuren. Dank u en moge God u zegenen

Avi Lipkin.

Bron: Saudi Arabia vs. Iran – Will it Trigger WW3?


printen??? spaar papier en inkt.